Integraal leiderschap

De violen gelijk stemmen met systemische inzichten, een krachtige tool!

Integraal Leiderschap

Systemisch werk in bedrijven

Word een prima dirigent van je onderneming dankzij systemisch werk.

Deze opleiding start afhankelijk van de vraag meerdere malen per jaar op verschillende dagen.

De opleiding wordt in Lovendegem en in Gouda gegeven.

Deze opleiding systemisch werk is onmisbaar voor iedereen in een leidinggevende functie. Naast het overweldigende aanbod van rationele managementopleidingen op de markt, bieden wij deze unieke systemische opleiding.  

Binnen een systeem gelden bepaalde “spelregels”. Elke organisatie is ook een systeem waarop deze 5 wetmatigheden van toepassing zijn. Kennis van deze wetmatigheden noemen we systemisch werk.

Doel van deze opleiding systemisch werk is dat deelnemers handvaten aanleren om systemisch aan de slag te gaan in hun onderneming zodat eenieder autonoom dieperliggende oorzaken van problemen in zijn organisatie kan aanpakken. Door de basiswetmatigheden binnen levende systemen te doorgronden ontstaat er een bewustwording van verbanden en dynamieken die tot voorheen under the line of visibility zaten. 

Deze opleiding bied je opportuniteiten om verbluffend eenvoudige oplossingen te bieden voor ogenschijnlijk complexe problemen

 

Data

Lesdagen:

Gratis info moment:

winteropendeurdag 20/01/2019

2018:

Reeks van 6 dinsdagen:

06/11/2018
13/11/2018
20/11/2018
27/11/2018
04/12/2018
11/12/2018

Data in Gouda
mail voor info info@centrumopenmind.be

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Integraal leiderschap: 6 dagen

 • via KMO portefeuille € 570
 • zonder KMO portefeuille € 950
  + BTW € 199,5

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag 950
 • uren 42
 • omschrijving “Systeemwerk in organisaties”

Prijzen excl. BTW, incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.

Je krijgt toegang tot ons online leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding integraal leiderschap.

Je krijgt ook toegang tot onze online community en forum voor uitwisseling met medecursisten.

Locatie

Locaties:

Open Mind te Lovendegem (bij Gent)

Bredestraat 11-13 Lovendegem

Open Mind Business te Gouda (Nederland)

De Berk Krugerlaan 79 Gouda

Het programma

Het programma systemisch werk is opgebouwd uit een aantal heel praktische herkenbare elementen. Er wordt aandacht gegeven aan een stukje theorie en kader, zodat de oefeningen nadien duidelijk kunnen ervaren en geïnterpreteerd worden voor maximale integratie.

We werken vooral op een aantal attitudes zodat het nadien niet nodig is je nota’s te raadplegen om een situatie aan te pakken. Het programma is er op gericht zoveel en snel mogelijk parate kennis te verwerven voor directe toepassing. Reeds vanaf dag 1 zal je houding anders zijn.

Hoewel de inhoud van het programma vast staat, is er zeker voldoende ruimte voor het stellen van vragen over persoonlijke situaties.

Via het on-line leerplatform kan bovendien onderling uitgewisseld worden, vragen aan de lesgever gesteld worden en de theorie kan handig nagekeken worden.

Je krijgt bovendien toegang tot een reeks interessant extra lesmateriaal voor verdere zelfstudie.

Dag 1: Werking van systemen

Systeemwerk heeft zijn ontstaan in verschillende strekkingen die mede door Bert Hellinger samen gebracht zijn. Gangbare, maar ook controversiële benaderingen zijn familie- en organisatieopstellingen.

Wij hebben onze focus op dat deel van systeemwerk dat heel praktische en onmiskenbare handvaten geeft voor coaching, sturing en mentoring van organisaties. Open Mind ziet dan ook systeemwerk als een techniek om de “natuurlijke beweging” van een systeem opnieuw in harmonie te herstellen, een tool om “onzichtbare spanningen” eenvoudig in kaart te brengen en met doortastende maatregelen succes te waarborgen.

 • Historiek en wetenschappelijk onderzoek van systeemwerk.
 • Systeemwerk en organisatieopstellingen in Nederland.
 • Praktische voorbeelden van eenvoudige toepassingen.
 • De 5 wetmatigheden ontwikkeld door Open Mind met hun werking en impact op bedrijven.
 • Korte persoonlijke cases.

Dag 2: Wetmatigheid van uitwisseling

Elk systeem is gekenmerkt door uitwisseling. Of het nu gaat om een familie, een interactie tussen personen, een organisatie of eender welke structuur, uitwisseling is nodig om iets in leven te houden.

Een gezonde uitwisseling zorgt voor:

 • dynamiek | veerkracht | interactie | geven en nemen | groepsgevoel | …

Een verstoorde uitwisseling uit zich in:

 • profitariaat | doorschuiven van verantwoordelijkheden | verwijten | kritiek | burn-out | daders-slachtoffers en redders | …

Enkele typische valkuilen zijn:

 • foute loonsystemen | verworven rechten | onduidelijke parameters voor prestaties | vriendjespolitiek | graaicultuur | me-myself-and-I gedrag | …

In deze dag bekijken we wat je kan doen om de uitwisseling opnieuw in balans te krijgen voor een veerkrachtige, levendige organisatie.

Dag 3: Wetmatigheid van plek

In elk systeem hoort alles en iedereen een correcte plek te hebben. Pas als iets of iemand recht heeft op een plek kan die ook ergens toe behoren en in actie komen. Wat allemaal een correcte plek dient te krijgen, leer je in deze dag.

Een gezonde plek zorgt voor:

 • veiligheid | actie | welkom en verbinding | …

Een verstoorde plek uit zich in:

 • pestgedrag | kliekjesvorming | rebellie | competitiegedrag en ik-gerichtheid | …

Enkele typische valkuilen zijn:

 • onduidelijke jobomschrijving | landschapsbureaus | vaste benoemingen | tijdelijke contracten | …

In deze dag bekijken we wat allemaal een juiste plek dient te krijgen om veiligheid in een organisatie te creëren en iedereen tot resultaat-gerichte actie aan te sporen.

Dag 4: Wetmatigheid van rangorde

In een gezond systeem is steeds een duidelijke rangorde te vinden. Er is een leider en er zijn medewerkers. Met de natuur als voorbeeld zou je kunnen kijken naar een kudde olifanten, apen of buffels, je zou je inspiratie kunnen halen bij de mieren of bijen of bij tal van natuurlijke systemen.

In organisaties uit zich deze structuur in een duidelijk organigram. Hoe maak je dit. We werken vanuit organisatie, functie, taak en persoon.

Een gezonde rangorde zorgt voor:

 • stabiliteit | duidelijkheid | zekerheid | kracht | …

Een verstoorde rangorde uit zich in:

 • Chaos | Geen veilig netwerk | Slecht sociaal weefsel | Informele leiders | competitie | Machtsvertoon | …

Enkele typische valkuilen zijn:

 • Incompetente leiders | politieke aanstellingen | onduidelijk mandaat | dubbele agenda’s | foute compromissen | …

In deze dag leer je anders kijken naar leiderschap en het belang van een krachtig en duidelijk leiderschap voor harmonie in een organisatie.

Dag 5: Wetmatigheid van loyaliteit

Een organisatie met loyale medewerkers is een organisatie die resultaat aflevert. Iedereen is fier op zijn aandeel in het bedrijf en is gemotiveerd om te blijven. In tijden waar men op verschillende manieren aan retentie probeert te doen, zijn hier veel oplossingen te vinden.

Een gezonde loyaliteit zorgt voor:

 • Voortbestaan van de organisatie | Resultaat | Opkomen voor elkaar | Elkaar steunen | Zekerheid | Gemotiveerde mensen | …

Een verstoorde loyaliteit uit zich in:

 • Onzekerheid | Korte termijn acties | Burn-out | Ziekte | Offers | Verloop | Diverse problemen | Moeizaam | …

Enkele typische valkuilen zijn:

 • Onverwerkte vorige jobs | Gebrek aan visie | Mislukte overnames en fusies |  Machtswissels | Snelle veranderingen | …

Hoe bekom je loyale medewerkers met enkele nieuwe inzichten en eenvoudige actiepunten.

Dag 6: Wetmatigheid van duurzaamheid

Wordt een probleem niet structureel aangepakt, dan mag je bijna zeker zijn dat het terugkeert. In organisaties gebeurt het nogal eens dat problemen op korte termijn opgelost worden en dat moeilijke situaties onder de mat terecht komen.

Duurzame acties zorgen voor:

 • Zingeving | Verantwoordelijk optreden| Change | Groei | Doortastende oplossingen | …

Het uitblijven van duurzame acties herken je aan:

 • Tijdelijke oplossingen | Op de lange baan schuiven | Zinloze interventies en procedures | Verloren geld en inspanningen | Lapmiddelen | …

Enkele typische valkuilen zijn:

 • Het absoluut behalen van targets | Gebrek aan gezond verstand | Overmatig gebruik van procedures | Steeds veranderend beleid | …

Duurzame organisaties zijn de organisaties van de toekomst. Hoe doe je dat, dat leer je in deze dag.

Wil je deel uitmaken van een leuke diverse groep?

Een korte checklist of dit voor jou de juiste opleiding is.

Voor Wie?

 • Management

  Maak je deel uit van het management comité of raad van bestuur van een grote organisatie, leer dan uit deze regels hoe je het beste een bedrijf kan aansturen, welke beslissingen systemisch correct zijn en welke beslissingen veel kans hebben om te falen.

 • Human Resources afdeling

  Als je verantwoordelijk bent voor het aanwerven en ontslaan van medewerkers, dan zijn de systemische wetmatigheden een prachtige leidraad voor het maken van de correcte beslissingen.

 • Leidinggevenden

  Voor ondernemers, leidinggevenden van ondernemingen die systemisch aan de slag willen gaan binnen hun onderneming zodat eenieder dieperliggende oorzaken van problemen in zijn/haar organisatie kan counteren.

 • KMO zaakvoerder

  Heb je zelf een KMO, dan kan je aan de hand van deze eenvoudige regels een doortastend beleid voeren. Als je zelf dagdagelijks de systemische regels naleeft zal je je bedrijf eenvoudiger en duidelijker kunnen aansturen. Deze systemische benadering zorgt ook voor minder spanning in je organisatie en een betere work-life balans.

 • Externe adviseurs

  Ben je bedrijfsadviseur en wil je met de nieuwste methodes bedrijven advies geven, dan is systemisch werk zeker een belangrijke meerwaarde in je advies.

Wat?

Wat brengt deze opleiding?

 • Een duidelijk kader voor voorkomen en oplossen van spanningen binnen de organisatie.
 • Zeer concrete tips voor het aftoetsen van beslissingen en acties.
 • Uitwerken van verschillende senario’s en hun slaagkansen.
 • Het voeren van een duurzaam en succesvol beleid.
 • Je krijgt zicht op de onbewuste drijfveren van mensen en organisaties.
 • Je leert een duidelijk organigram te maken.
 • Veel praktische tips voor de juiste persoon op de juiste plaats.

Onze aanpak

 • Intensief en praktijkgericht.
 • Interactief waardoor deelnemers maximaal aan bod komen om de geleerde vaardigheden en technieken in te oefenen. Daarnaast worden de deelnemers uitgedaagd om zelf een presentatie te geven.
 • Er wordt onmiddellijk leerzame feedback gegeven.
 • Er worden vele tips en tricks gegeven.
 • Slechts een beperkt aantal deelnemers waardoor er een veilige leeromgeving wordt gecreëerd.
 • De opleiding wordt gegeven door twee docenten waardoor er een intensieve begeleiding is tijdens de opleidingsdagen. Op deze manier is er naast het bereiken van de algemene doelen ook ruimte en tijd om de individuele ontwikkeling te begeleiden.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor een opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO portefeuille kan betalen worden certificaten gegeven.

Workshop en persoonlijke groeitrajecten komen niet in aanmerking voor het behalen van een certificaat.

Opleidingscheques

Wens je gebruik te maken van opleidingscheques, dan zijn de regels van de VDAB dermate onduidelijk dat wij dit systeem helaas niet meer ondersteunen.

Om gebruik te maken van opleidingscheques mag je immers niet hoger opgeleid zijn of je dient in loopbaanbegeleiding te gaan en van je begeleider de nodige documenten te vragen dat deze opleiding wel in je loopbaan past.

Wil je als particulier een opleiding volgen, dan is de wet helaas niet fair. Contacteer ons gerust om gebruik te maken van onze promoties.

Educatief verlof?

Wij zijn een private, niet gesubsidieerde organisatie en maken geen deel uit van opleidingen die je kan volgen in het kader van educatief verlof.

Het staat de werkgever wel vrij dit toe te kennen en zelfs jouw opleiding te vergoeden.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Uw lesgevers

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Serge is bezieler en zaakvoerder van Open Mind sinds 2000. Hij is de grondlegger van de verschillende coach-formats en opleidingen in Open Mind.

Serge is ingenieur van opleiding en was jaren zaakvoerder van een alarmbedrijf. Het is voor hem een constante uitdaging om het lesmateriaal te verbeteren en vernieuwing te brengen, alsook om efficiëntere manieren te vinden om het lesmateriaal aan de cursisten uit verschillende contexten over te brengen.

De systemische wetmatigheden toepassen binnen Open Mind en het Open Mind team zorgt voor een bedrijf dat bloeit en waar het fijn is om te werken.

Jeroen Van Wijngaaden

Jeroen Van Wijngaaden

Trainer | Gouda

Jeroen is zaakvoerder van Conversie Training en Coaching in Gouda

Jeroen werkt als zelfstandig trainer in diverse bedrijven in de zorgsector, defensie, Nederlandse Overheid en multinationals in change trajecten. Zijn achtergrond als senior trainingsacteur gebruikt hij als inspiratie tijdens de workshops. Zijn systemische en traumahealing achtergrond voegt hier een extra dimensie aan toe. Het systemisch werk is Jeroen zijn passie en doordringt al zijn trainingen. Vermits hij meestal in company traint, kan hij elk bedrijf aftoetsen aan systemische wetmatigheden en zijn bagage hiermee verruimen.

Jeroen traint meestal in Gouda, soms in Open Mind Lovendegem en het meest in company.
Hij geeft in Gouda ook individuele coachsessies.

Tom Mahieu

Tom Mahieu

Trainer | HSP Coach | Loopban begeleider

Tom is muzikant van opleiding en werkte jarenlang in het kunstonderwijs. Alles draait om trilling, harmonie en akkoorden. Hij speelt saxofoon en keyboard. De helende werking van klanken is voor Tom een boeiend gegeven.

Hij is zelf super gevoelig voor energie en trilling en wil die graag bij zoveel mogelijk mensen in harmonie brengen via het geven van opleidingen en privé-sessies. Hij komt best tot zijn recht als trainer in de opleidingen HSP, trauma en systeemcoach.

Door samen te leven in een nieuw samengesteld gezin en te werken in verscheidene scholen en met diverse doelgroepen toetst hij de systemische wetmatigheden dagdagelijks.

Getuigenissen

Dit is een gloednieuwe opleiding, die binnenkort pas voor een eerste keer start. Getuigenissen volgen later.

Als de omgeving en totaalplaatje voor jou moet kloppen,

je mag op ons rekenen, wij hebben er zelf ook last van als het niet klopt.

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

Over de middag wordt ter plaatse een verse lichte maaltijd geserveerd, met in de namiddag een stukje taart. Dit allemaal om je in de pauze zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat we in het volgend blok er weer tegenaan kunnen gaan.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiscateraar private-dining voorzien. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Heb je bijzondere wensen of een speciaal dieet, dan kan je aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet. Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

voorgerecht Caesar Salad

hoofdgerecht Green curry vegetables

voorgerecht Tomaat Mozarella

hoofdgerecht Kabeljauw met Vergeten Groenten

Meer ruimte nodig?

Alle nota’s komen en blijven on-line zodat je de ruimte krijgt in je kasten voor …

Open Mind is ook

online ondersteuning via ons leerplatform!

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar. Geen gedoe met dropboxen, youtube,  facebookgroepen, instagrammen etc…

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling on-line, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Wij ondersteunen deze opleiding op vier niveaus:

1: online syllabus

Toegang tot het lesmateriaal dat permanent geupdate wordt met mogelijkheid tot maken van pdf documenten voor je archief

2: online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up-en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, litteratuurtips, powerpoints, cetrificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

3: online coachcursus

Gratis toegang tot de online versie van integrale coach basis

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding online volgen.

4: online promotie

Gratis vermelding op onze specifieke sites

Wens je aan “de wereld” kenbaar te maken dat je sessies geeft, dan kan je op de lijst met coaches komen die op onze specifieke sites staat. (Meer info)

X