Visie

Open Mind wil in deze Westerse maatschappij, waar het cognitieve vaak de bovenhand heeft, het gevoelsmatige en het intuïtieve opnieuw een waardevolle plek geven door het in de diverse opleidingen te ontwikkelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat in deze wereld, waar gedurende meer dan een eeuw aan de materiële waarden gewerkt is, een nieuwe beweging ondersteund dient te worden die met gevoel, bewustwording en zingeving te maken heeft. Open Mind wil dan ook een brug zijn door met uiterste zorg de materiële waarden te erkennen en te onderschrijven als veilige bodem voor het ontwikkelen van emotionele intelligentie, het verruimen van het bewustzijn en het verdiepen van de zingeving, zowel in privé als in bedrijfsomgeving.

Zinvol leven en ondernemen is dan ook een belangrijke nieuwe pijler in de maatschappij.

De diverse opleidingen dienen dan ook een antwoord te zijn op de toenemende stress, de burn-outs, werkdruk, gebrek aan motivatie, depressies en andere vormen waarin het immateriële zich toont bij gebrek aan aandacht. Preventieve gezondheid is het resultaat. Dit alles in respect voor het individu of de onderneming die op de uitnodiging kan ingaan, maar ook de vrijheid behoudt een ander pad te kiezen.

Wat vindt Open Mind belangrijk?

Steunend op onze waarden: professionalisme, rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect en plezier in het leven tracht Open Mind vooral ook een onderneming te zijn waar gelijkheid als mens naar waarde geschat wordt.

Iedereen kan van iedereen iets leren, ongeacht het niveau. Zo ook kan iedereen voor iedereen iets betekenen.

Groei en transformatie naar eigenwaarde en levensvervulling zijn het resultaat van vele trajecten, Open Mind vindt het echter belangrijk dat deze groei en transformatie zich realiseert op de meest gemakkelijke manier.

Missie

a. Het overtreffen van de verwachtingen van de klant door hen nieuwe ervaringen aan te bieden.

Het authentieke voelen is iets wat niet te beschrijven valt. Je kan het wel ervaren met verwondering. Hierdoor kan je het reproduceerbaar maken zodat je vanuit dit “buikgevoel” kan leren handelen en leven.

b. Door zelf het voorbeeld te geven van bewust en verantwoord ondernemen wil Open Mind inspirerend werken voor iedereen die ermee in contact komt.
Bewust leven en verantwoord ondernemen kan je niet aanleren zonder het zelf uit te stralen. Lid zijn van het Open Mind team betekent dan ook dat je de waarden van Open Mind niet enkel onderschrijft, maar ook leeft als voorbeeld naar de klanten en cursisten. Gelijkheid en kwetsbaarheid gaan hier hand in hand met krachtig leiderschap van de coaches en lesgevers. Deze non-verbale inductie is dan ook telkens deel van het leerproces.

c. Een toonaangevende organisatie zijn waarbij ruimte is voor andere waarden dan het zuiver zakelijke.
Voor Open Mind is de zakelijke kant een belangrijk gegeven dat correct dient afgehandeld te worden, maar steeds in balans met het menselijke, het gevoelsmatige.

d. Open Mind heeft een pioniersfunctie.
Constante verfijning en vernieuwingen van de opleidingen is een belangrijk deel van onze missie. Open Mind is dé plek waar je steeds de nieuwste inzichten, de meest gewaagde visies en ver vooruitstrevende technieken kan aanleren, zowel op vlak van de persoonlijke groei als op vlak van zakelijke inzichten.

e. Preventieve gezondheid.
Een balans tussen het lichamelijke, het geestelijke en de gevoelens kan veel ziektes voorkomen. Jouw eigen gepaste pad bewandelen, nieuwe inzichten, andere reactiepatronen en nieuwe houdingen kunnen gezondheid of een genezingsproces ondersteunen. Op dit vlak wil Open Mind zijn steentje bijdragen in het gebied van de “preventieve gezondheid”. Hoe meer balans er is, hoe minder snel ziekte toeslaat. Dit zonder afbraak te doen of vervanging te willen zijn voor de reguliere geneeskunde.

Onze opleidingen worden vanuit één visie gegeven

In Open Mind  word je uitgenodigd om jezelf te ontplooien en om te groeien in de verschillende opleidingen en workshops persoonlijke ontwikkeling. We gaan niet “graven” in je verleden en alles weer boven halen en de pijn en het verdriet van moeilijke momenten herbeleven. We gaan wel iets bekijken of helen of veranderen waar nodig om het leven helemaal te kunnen leven. Emotionele drama-momenten worden zo snel mogelijk gestopt om ruimte te maken voor een diepere laag.

Als metafoor geven we vaak het beeld van een tuin mee. Wij graven niet in jouw tuin als dat niet nodig is. Er is zeker van alles te vinden, maar is het zinvol alles op te graven? Ondertussen kan je immers niet genieten van je tuin. Is er echter een plek waar niets groeit of waar een gevaarlijke put is, zodat je niet echt kan genieten van je tuin zonder constant waakzaam te zijn, dan pakken we die plek wel grondig aan, zodat je tuin is zoals jij ervan kan genieten.

Voor sommigen is het zinvol problemen te leren loslaten, voor anderen is het zinvol problemen te leren aanpakken. Wij hebben aandacht voor ieder zijn noden en bewegingen, die op verschillende vlakken en verschillende momenten anders kunnen zijn.

In de opleidingen en workshops persoonlijke ontwikkeling in Open Mind krijg je informatie (mentaal), maar dat is slechts één deel van wat we meegeven. Er worden vooral ook oefeningen en ervaringen gegeven die het voelen en het lichaam aanspreken. We leren ons lichaam nieuwe reactiepatronen aan zodat ons lichaam de dag erna anders reageert op situaties.

In al onze opleidingen zitten alle pijlers van Open Mind, telkens in een andere mix. Al onze lesgevers zijn dan ook opgeleid in deze verschillende vaardigheden, wat maakt dat er steeds aandacht is voor:

  • snel, efficiënt, eenvoudig en resultaatgericht werk
  • oog voor het gegeven van Hoogsensitief / HSP
  • ervaringsgericht leren
  • aandacht voor het lichaam, het denken, het voelen en de intuïtie
  • aandacht voor de groepsdynamiek en de systemische wetmatigheden
  • zorg voor “de gepaste dosis”, orde en kwaliteit (prikkelniveau van traumahealing)
  • aandacht voor comfort en integratie

De achtergrond van iedereen wordt gerespecteerd. Vorige opleidingen of cursussen of persoonlijke trajecten zijn de basis waarop weer een nieuwe laag kan ontplooid worden.