Open Mind steekt veel energie in onderzoek en het zelf ontwikkelen van cursusmateriaal, teksten, oefeningen en modellen. Hoewel het onze bedoeling is dit materiaal zoveel mogelijk te verspreiden, zijn wij tot de vaststelling gekomen dat het louter kopiëren, afbraak doet aan de kwaliteit.

Personen die de opleiding gevolgd hebben kunnen het materiaal en modellen van de opleiding en het leerplatform gebruiken voor privé-sessies en persoonlijke begeleiding. Het materiaal doorgeven aan derden is niet toegestaan. Het materiaal gebruiken om zelf opleidingen in te richten is ten stelligste verboden zonder voorafgaande toestemming. In dat geval zal de toegang tot het leerplatform gestopt worden en zal Open Mind juridische stappen zetten.

Wens je ons materiaal te gebruiken, volg dan eerst de betreffende workshop of opleiding, zodat je het materiaal in de juiste context kan gebruiken. Wens je het te gebruiken in een opleiding, vraag via mail toestemming. Elke andere vorm van toestemming is niet van toepassing. Onder geen enkele andere voorwaarde kan het materiaal op welke manier dan ook gekopieerd worden.

Open Mind gaat er ook prat op dat bij het ontwikkelen van deze site de teksten, logo’s, vele afbeeldingen  en layout nagenoeg helemaal in eigen beheer gemaakt zijn. Sommige afbeeldingen zijn van foto-websites afkomstig en daarvoor is een licentie betaald. Je kan ze dus niet zomaar van de site halen en gebruiken zonder de auteursrechten te schenden.