Rouw Deskundige

omgaan met rouwprocessen en verlies

Opleiding tot Rouw en Verlies Deskundige

Voor verlies van personen, maar ook werk, huis, relatie…

Deze opleiding bestaat uit 6 lesdagen.

Lesgeefvormen

Live, Online, Mixed

Een opleiding waarmee je werkelijke impact hebt op je klant en zijn rouwproces.

De opleiding rouwtherapeut leert je omgaan met mensen met chronische rouw. Deze nieuwe benadering gaat over diepgaand verwerken van verlies en omgaan met rouw. Je begeleidt een vastgelopen rouwproces en brengt het weer in beweging zodat de cliënt bewust in het hier en nu kan leven en kijkt in de richting van de toekomst. Hiervoor dient alles wat in de weg zit uit het verleden losgelaten te worden en rust te vinden.

De opleiding rouwtherapeut biedt een uniek 7-stappenplan, concreet toepasbaar op verschillende soorten rouwprocessen.

Rouwen en loslaten hoort bij het leven, het gaat over zowel een gestorvene, als een huis, een werk, een relatie, een juweel, een droom, een pad, een diploma,… Je krijgt in deze opleiding rouwtherapeut een waaier aan werkvormen voor detectie, aanpak, verwerking en healing van verschillende soorten rouw. Nieuw is de integratie van traumatherapie dat met loslaten te maken heeft en van systeemwerk. Rouw gaat vaak over generaties heen! De rouwverwerking gaat veel verder dan de persoon weer laten functioneren in het leven.

Spirituele rouwbegeleiding laat de energie weer stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde te zien. Hierdoor staat de persoon nadien sterker in het leven.

De aanpak

De opleiding rouwtherapeut loopt over 6 dagen waarin telkens een ander thema belicht wordt. Elke dag krijg je een stukje theorie, aangevuld met praktische oefeningen.

Sofie geeft je een waaier aan werkvormen voor detectie, aanpak, verwerking en healing van verschillende soorten rouw. Nieuw is de integratie van traumawerk dat met loslaten te maken heeft.

Bij klassieke rouwbegeleiding wordt ervoor gezorgd dat de persoon weer in comfort kan functioneren. Of het verlies werkelijk verwerkt is, is niet altijd duidelijk. Naast zichtbare banden met de overledene zijn er ook nog tal van “onzichtbare” of “energetische” verbindingen met de dierbare. Ook op die vlakken dient de rouwverwerking te gebeuren. Vaak ontstaan via deze verbindingen problemen die op het eerste zicht niets met rouw te maken hebben. Mensen worden depressief, kunnen niet meer aan hun energie, worden moedeloos, hebben slapeloze nachten, moeten medicatie nemen om te kunnen functioneren en dergelijke meer. In deze opleiding rouwtherapeut wordt ook hieraan aandacht besteed.

Spirituele rouwbegeleiding laat energie weer stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde te zien. Hierdoor staat de persoon nadien sterker in het leven.

In deze opleiding rouwtherapeut krijg je in het begin een 7-stappen plan uitgelegd, dat je concreet kan toepassen op tal van verschillende soorten rouwprocessen. Deze opleiding rouwtherapeut richt zich ook naar tal van kleine rouwprocessen waarvan de uitwerking vaak totaal onderschat wordt. Dit maakt onze benadering uniek.

Uniek is ook het aantal verschillende soorten rouwprocessen dat aan bod komt.

Enkele voorbeelden zijn:

 • acute rouw bij een recent verlies
 • verstokte of chronische rouw; de persoon functioneert gedeeltelijk, maar er is druk door negatie of vermijdgedrag
 • herhaaldelijke rouw bepaalde situaties lijken zich te herhalen
 • onzichtbare rouw bv rouw om een geaborteerd broertje of zusje
 • traumatische rouw bij mensen waar het verlies van een dierbare vele “secundaire” problemen met zich meegebracht heeft vb een man die een vrouw achterlaat met 5 jonge kinderen
 • meesterven in de rouw; mensen die na het verlies van een dierbare zelf ook willen sterven
 • verlies van materie, verbroken verbindingen, mislukt uitreiken,…
 • zelfdoding wordt systemisch gekaderd en het trauma van hechting wordt aangepakt
 • sterven van een dierbare zonder dat er afscheid kan genomen worden, vb door corona

Het is duidelijk dat de aanpak telkens anders is en heel specifiek is in elke situatie. Vaak gaat het bovendien over meervoudige rouw, waarbij het een kunst is om uit te zoeken met wat eerst dient gewerkt te worden om de persoon opnieuw vrij te krijgen.

Enkele technieken zijn:
Indicaties dat een verlies en rouwverwerking niet rond is:
 • Gelijkaardige situaties opnieuw tegenkomen
 • De waarom vraag blijft
 • Ontwijkgedrag: er liever niet naar kijken, niets over dat thema zeggen
 • Of er juist de hele tijd over bezig

Waarom kies je voor ons?

De spirituele dimensie
Bij Open Mind is een rouwproces niet enkel een emotioneel gebeuren. De verbinding van jouw ziel met dat wat je loslaat, de zingeving, komt evenzeer aan bod in deze opleiding rouwtherapeut. Dit aspect wordt meestal niet benaderd.

Rouwen en loslaten is ook groeien
In de opleiding rouwtherapeut wordt rouwen in een heel brede context gezien. Het verlies van een job, een huis of een eerste liefde, daar hoort ook rouw bij. Elk rouwproces is dan ook een stukje groeien en jezelf bevrijden van binding. Pas als je écht kan loslaten is het namelijk veilig te kiezen en je te verbinden.

Bewegingsgericht werken
Voor ons stopt een rouwproces niet als de tranen verdwenen zijn. De methode van Open Mind zorgt er ook voor dat je opnieuw helemaal vrij bent.

Elke opleiding wordt ondersteund door ons internet leerplatform. Je krijgt een certificaat van deelname na deze opleiding rouwtherapeut.

Wat nog

Om met rouw te werken, dien je zelf rond te zijn met het thema leven en dood. Pas als je zelf vrede hebt met de dood en het onverwachte van de dood (de macht van de dood), kan je mensen begeleiden om hiermee vrede te krijgen. In deze opleiding rouwtherapeut wordt hieraan veel aandacht gegeven. Indien je zelf vast zit in rouwprocessen, is vrede hebben met dood en leven vaak dé sleutel tot heling.

Pas als je bereid bent om alles los te laten, zelfs het leven, kan je echt voluit leven.

TIP: ideale aanvulling op je coach- of therapeutische technieken!

DANK: Aan al de mensen die ik in de jaren begeleid heb in loslaten, van jullie heb ik geleerd wat werkt en waardevol is om door te geven.

Data

Lesdagen:

Opendeurdag:
zaterdag 21 september

2024

Reeks van 6 dinsdagen:

24/09/2024
01/10/2024
08/10/2024
15/10/2024
22/10/2024
05/11/2024

Lesuren:

10u00 tot 17u00, welkom vanaf 9u30

Prijs

Bijdrage:

Opleiding rouwverwerking:

voor factuur zonder ondernemingsnummer:
€ 950 (incl. 21% BTW )

voor factuur met ondernemingsnummer:
€ 950 + € 199,5 BTW

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

Drank en lichte maaltijd zijn inbegrepen voor de live versie, net zoals de toegang tot het leerplatform.

Locatie

Open Mind:

Bredestraat 11-15 Lievegem (Lovendegem, bij Gent)

L: 3.6181268000000273 | B: 51.10957570000001

Wij hebben voor online opleidingen het nodige gedaan voor een optimale beleving en leerervaring.

Je krijgt geen les vanaf een PC in de living, maar met studiokwaliteit beeld en geluid. Dit maakt écht een verschil

Online voorwaarden:

Volledig online deelnemen is mogelijk (live reeks)

 • je kan volledig online deelnemen
 • het aantal online plaatsen is beperkt tot 6
 • je betaalt dezelfde bijdrage
 • je bent minstens 80% van de tijd online aanwezig tijdens de lessen ter plaatse
 • je behoort tot dezelfde opleidingsgroep als de deelnemers ter plaatse en kan ook met hen overleggen en oefenen

Gedeeltelijke deelname door ziekte of andere hinder

 • ben je tijdelijk verhinderd, dan kan je één of meerdere lessen van deze opleiding ook online deelnemen.
 • verwittig vooraf per mail als je online deelneemt.
 • je kan de link voor zoom-deelname vinden op het leerplatform van jouw groep.
 • er zijn geen kortingen, noch extra kosten als je gedeeltelijk online deelneemt.

Enkel online deelnemen is mogelijk (online reeks)

 • je kan volledig online deelnemen, oefenen gebeurt in breakoutrooms via Zoom onder begeleiding van de trainer of een assistent.
 • je bent minstens 80% van de tijd online aanwezig tijdens de lessen ter plaatse voor het behalen van een certificaat
 • je kan de video van de lesdagen op het forum van de groep een week lang bekijken na de lesdag
 • je krijgt toegang tot het lesmateriaal in syllabusvorm via openmind-e-learning.be
 • de onlinedeelnemers behoren ook tot een groep op dit leerplatform
 • in deze groep komen de slides van de flipovers, downloadbare documenten en een forum voor uitwisselen en oefenen
 • je krijgt toegang tot een zoom oefengroep waar je buiten de opleiding onderling elkaar kan ontmoeten en oefenen
 • je kan de link voor zoom-deelname en oefengroep vinden op het leerplatform van jouw groep

Voor Wie?

Voor coaches en therapeuten

Deze opleiding rouwtherapeut richt zich naar zij die anderen begeleiden in rouwprocessen en daar een nieuwe benadering in zoeken.

Wat zal deze opleiding rouwtherapeut je brengen?

 • Een nieuwe benadering in rouw en loslaten
 • Inzicht in en tools voor verschillende soorten rouwprocessen
 • Uniek en concreet 7-stappenplan
 • Integratie met traumawerk
 • De spirituele dimensie van rouw, de zingeving ervan

Tijdsinvestering

 • na elk blok is er een thuisopdracht
 • lectuur is optioneel
 • theorie 40%, praktijk 60%
 • extra persoonlijke begeleiding kan nodig zijn

Veel gestelde vragen

Deze opleiding is geen coachopleiding, maar een specialisatie. Je leert tal van technieken om als coach het thema rouw en verlies te coachen.

Ben je nog geen coach en wil je als rouwbegeleider aan de slag, dan volg je best ook nog de Integrale Coach basis en eventueel ook nog de Integrale Life coach opleiding voor het ontwikkelen van algemene coach vaardigheden.

Heb je zelf met rouw en verlies te maken gehad in je leven, dan zal je in deze opleiding tal van momenten krijgen om meer inzichten te krijgen en bewegingen te maken in je eigen rouw. Misschien is je verlies wel op bepaalde vlakken verwerkt, maar heb je geen idee op welke vlakken er nog dingen spelen of doorgegeven worden aan je kinderen. 

Deze opleiding kan online of live gevolgd worden. Door corona is deze opleiding verschillende keren online moeten doorgaan en het is gebleken dat deze opleiding zich daar ideaal toe leent.

Op termijn komt via coachingtools.be ook een videoversie van deze opleiding voor zelfstudie.

Certificaat van deelname of Diploma

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan en wie die geeft.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001 en KMOP.

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra er een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Je mag wel het gepatenteerde label “Certified Integrale Coach” gebruiken als je één van de drie PRO blokken van de Integrale Coach opleiding gevolgd hebt. Je komt dan ook in aanmerking voor vermelding op onze integrale Coach website.

De lesgevers

Sofie De Vos

Sofie De Vos

Trainer | zaakvoerder Open Mind

Sofie is kinesitherapeute en manueel therapeute en werkt sinds 1995 full time met relaxatie, rouwbegeleiding en coaching in 1 op 1 sessies en in groep. Haar kennis van traumatherapie, systeemwerk, visualisaties en HSP zijn een meerwaarde tijdens de opleiding.

Kathleen Barbier

Kathleen Barbier

Assistent trainer

Kathleen is ingenieur van opleiding. Reeds op jonge leeftijd werd ze geconfronteerd met rouw. Momenteel heeft ze een bed en breakfast, die een oase is in rust en natuur.

Getuigenissen

Voluit leven

Door de holistische aanpak is deze opleiding bruikbaar op vele vlakken rond verlies (niet enkel de dood), zowel naar begeleiding toe als voor jezelf. Een echte aanrader!

E.P.
HR manager F&P

Zeer nuttig

Ik ben de opleiding beginnen volgen, uit interesse en was enorm geboeid. De manier waarop deze gegeven werd, bondig met een open geest in zijn verschillende facetten, was boeiend met de verschillende achtergronden van de deelnemers.

M.D.H.
verzorgende thuiszorg

Veilig confronterend

De dagen waren intensief, soms confronterend, maar steeds met een veilig gevoel. Fijne groep, ook online werd je genoeg betrokken.

Aangenaam verrast

Open Mind doet zijn naam eer aan. De combinatie van wetenschappelijke visie en het energetisch werk heeft me aangenaam verrast.  

Troch Pascalle
massage en aromatherapeut

Cadeau voor jezelf

Deze opleiding bij ‘Open Mind’ is een cadeau voor jezelf!  Dankzij de “open mind” die professioneel doch op maat wordt gebracht, wordt je opgezogen in een sfeer waar je tools aangereikt krijgt die op elk niveau inzetbaar zijn.  Het enthousiasme van lesgeefster Sofie begeleidt je van A tot Z in je groei als mens en motiveert je op elk gebied. Ik kijk uit naar meer levenslessen en levensvisie bij Open Mind!!

SV
Bedrijfsleider nv Vergalle Interieurs + Praktijk ‘Human Point’

Interactie met respect

Sofie, Kathleen en Leen stelden mij meteen op mijn gemak. Ze bieden veel interactie met respect voor je eigenheid en je comfortzone. Ik kreeg veel concrete tools zowel voor op de werkvloer als in mijn eigen familie. Heel erg bedankt!

Sarah
Hoofdverpleegkundige

In beweging

De opleiding rouw en verlies leert je hoe je kan werken met alle type klanten en verschillende soorten van ruw. In de opleiding krijg je ook zicht op je eigen rouwprocessen en worden deze in beweging gebracht zodat je als begeleider er ook echt kan zijn voor je klant.

V.

Rouw en verlies als kracht

Op 6 dagen meer inzicht gekregen dan de laatste jaren, mijn bedoeling van op een gezonde manier even terug te gaan kijken naar mijn reeds afgelegd levenspad is zeer verrijkend geweest.

L.M.

Relativerend

Sterkte van deze opleiding is hoe de ernstige materie wordt vertaald in energetische oefeningen en hoe ernstige situaties worden gerelativeerd door de gevatheid en ontwapenende humor van Sofie

S.

Een groot web

Het is fantastisch hoe in elke opleiding een stukje van de sluier opgetild wordt en tot één groot web verweven wordt.

Nieuwe puzzelstukjes

Ik vond in deze opleiding weer enkele puzzelstukken die mijn groeiproces aanvullen. Er is een mooi evenwicht tussen de uitleg die een kader vormt voor het 7-stappenplan en de oefensessies.

R.

Inzicht in rouwproces

De opleiding was voor mij persoonlijk erg verhelderend en heeft mij inzicht gegeven in mijn eigen rouwproces. Het balletje is aan het rollen gegaan, benieuwd naar hoe dit verder zal evolueren als beginnende coach.

Essentie van rouwen

In enkele lesdagen wordt er de essentie over rouw doorgegeven. Door oefeningen komt men in een helend en transformerend proces.

Aan het juiste adres

Wie een opleiding zoekt die in verbinding staat met je ganse "Zijn", zit hier aan het juiste adres. De kracht van in verbinding te gaan met degene die je écht bent, komt sterk naar voor.

Elke dag naar uitgekeken

Elke dag keek ik uit om naar de lesdag te gaan, voornamelijk omdat iedereen er "gewoon zichzelf" mag zijn. Alles is welkom, alles kan en mag. Het gaat er heel gemoedelijk aan toe desondanks het over een "zwaarder" thema gaat. Een lach en een traan gaan geconfronteerd samen.

K.L.
Loopbaancoach

Koppeling naar dagelijkse situaties

Vanuit de lesgevers is er veel geduld naar de situaties waarin je terecht komt. ZE koppelen er direct hun expertise aan en door zelf even te coachen kom je tot nieuwe inzichten. Soms is 1 zin al voldoende. Dank je wel!

bewust eigen pad

Les na les word je meer bewust van je eigen pad. Je draagkracht wordt versterkt zodat je zelf sterker gaat staan in het leven. Je leert niet alleen hoe je anderen kan coachen maar ook jezelf terug in beweging kan zetten naar een waardevollere invulling van je leven! Dank jullie wel!

M.A.
zelfstandige

Expertise

Sterk punt is dat de opleiding gegeven wordt door mensen met expertise en ze niet naadloos de cursus 'aframmelen'. Het is duidelijk dat ze weten waarover ze spreken. Aandacht voor rouw in de zorg, zeker tijdens en na de covid 19 crisis. Ik heb hier als persoon en als verpleegkundige meer waardering gekregen dan in het ziekenhuis waar ik heb gewerkt.

Lien
verpleegkundige

Meerwaarde op allerlei vlak

Deze opleiding is een meerwaarde in mijn eigen rouwprocessen alsook in mijn rol als HR manager, waarin ik de handvaten die mij aangereikt werden actief kan gebruiken wanneer medewerkers met rouw geconfronteerd worden, zonder in de reddersrol te vervallen.

A.P.
HR manager

Andere kijk

Een opleiding die je een andere kijk geeft op het hele proces van verwerking.

Respectvol

Boeiende mensen, diverse groep met elk hun karakter, enorm mooi hoe respectvol ieder naar elkaars verhaal luistert en elkaar doet groeien. Daarnaast krijg je ook interessante en bruikbare oefeningen, waardoor je een goeie basis hebt om mensen te begeleiden met rouw & verlies.

Leerrijke start van de opleiding

Sta me me toe om even te zeggen dat ik gisteren een oprecht leerrijke dag heb gehad, dit omringd met stuk voor stuk mooie mensen. Ook jullie organisatie was top. Ik kijk alvast uit naar de volgende les!

L.

Verrijkende brede kijk

De brede kijk op rouw en verlies is heel verrijkend en opent nieuwe deuren naar mogelijkheden om diepgaand te rouwen én te helen. De aandacht voor systemische wetten en patronen heeft veel in beweging gebracht in mezelf en in mijn familiesysteem, ten goede!

Persoonlijke aanpak

Voor mij is het sterkste punt van de opleiding de persoonlijke aanpak en de persoonlijke casussen van iedereen. Dit maakt het menselijk.

Boeiende opleiding

Bij ieder topic werd alles duidelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden die het zeer verstaanbaar maakten. De lesgevers hebben heel veel ervaring en kennen de kneepjes van het vak door zelf in het coachleven te staan.

Integraal rouwen

Opleiding geeft concrete aanknopingspunten om met mensen in rouw aan de slag te gaan. De theorie wordt steeds onmiddellijk in praktijk omgezet en geoefend. De lesgevers beschikken over een zeer ruime kennis en achtergrond over dynamieken die meespelen. Ook de aandacht voor het spirituele luik is een absolute meerwaarde.

Evelien
psycholoog

Ten volle leven

Een op maat aangeboden handleiding rond het brede thema rouw waar zoveel in zit. Je krijgt in je eigen rouwprocessen inzicht en je wordt uitgenodigd om te zakken en het te doorleven... te voelen in je lichaam. We kijken vanuit het leven naar de dood en krijgen de kans om te ervaren dat ten volle leven kan wanneer de rouwprocessen plaats hebben gemaakt voor de toekomst.

Bruikbare formats

De combinatie van kennis & ervaring met een intuïtief aanvoelen maakt deze opleiding uniek en zeer leerrijk. Dit zal niet mijn laatste opleiding bij Open Mind zijn.

Brede kennis

Een brede theoretische basis met praktische tools die meteen toepasbaar zijn.

Hartverwarmend

Een boeiende opleiding om je werkveld en persoonlijk pad te laten groeien!

Diepgang en kwetsbaarheid

Het is een zeer fijne opleiding en aanrader! Diepgang en kwetsbaarheid worden toegelaten en opgevangen. Een prachtig zelfonderzoekend instrument.

Docent verpleegkunde

Tijd en ruimte

Fijne begeleiding, luisterend oor, ruim voldoende tijd en ruimte om over eigen rouwprocessen te praten. Met een vleugje humor door 2 super enthousiaste dames gebracht. Ik zal zeker nog andere opleidingen hier bij Open Mind volgen. Super bedankt voor jullie begeleiding!

Praktijkgericht

Wat ik sterk vind, is dat men er in slaagt om alle sessies in een zeer ontspannen sfeer te laten verlopen waardoor er een optimaal leerproces op gang komt. Krachtig!

Francis V.

Door je eigen (rouw)proces

Coachen en begeleiden binnen rouw kan je pas nadat je zelf door je eigen (rouw)proces bent gegaan. Hier was er tijdens de opleiding ruim aandacht voor.

Helend

Alles kan gedeeld worden zonder oordeel. Je kan jezelf zijn. Ik vond de opleiding ook helend, het heeft me deugd gedaan.

Nancy

Rouw is ook loslaten

Door preventieve rouwsessies bij mijn ouders, hebben ze nu meer rust gevonden bij het thema dood en kunnen ze verder voluit hun leven verder zetten. Zelfs op die leeftijd zet het nog veel in beweging.

Verhelderend

Een heel verhelderende cursus met veel aangeboden tools waardoor er veel meer ruimte ontstaat! Om voluit te gaan leven!

Een schat aan kennis

Deze opleiding bracht me naast een schat aan kennis en beleving rond de rouwprocessen in het leven, ook en vooral een grote stap vooruit in mijn eigen rouwproces rond het onverwerkte verlies van mijn zus 15 jaar geleden. Heel fijne en sterke begeleiding door Sofie, veilig en respectvol op elk moment, elke euro meer dan waard!

Ingetogen

Voor mij was het belangrijk om de dood te durven onder ogen te zien als iets wat deel uitmaakt van het leven. Ik ben veel te jong in contact gebracht met verlies en telkens door de taboesfeer niet kunnen afronden.

RBJ

Een ontdekking

Voor mij was deze opleiding een ontdekking. Het voelde als de basis leggen voor een toekomst, rijker en met meer inzichten.

Verrijkend & diepgaand

Het sterkste punt van de opleiding is het zelf inoefenen van creatieve, actieve werkvormen. Het toont een andere manier om rouwprocessen in beweging te zetten.

Een maxi-merci

Zo blij me voor deze rouwreeks ingeschreven te hebben! Een aangename en veilig aanvoelende groep, waarmee zelfs online een diepere connectie ontstond. Er heerste een warme, gemoedelijke sfeer waardoor alle ruimte bestond om persoonlijke verhalen te delen, met een ideaal evenwicht tussen lesinhoud en elkanders ervaringen. Ook een dikke en welverdiende pluim voor de lesgevers. Heb heel wat aan jullie informatie gehad! Ik beveel jullie cursussen dus maar al te graag aan, zeker en vast een grote meerwaarde - zowel op professioneel als op privégebied. Wees maar trots op jullie waardevolle werk en blijf deze wereld mooier maken, net zoals jullie nu al doen! Een maxi-merci!

Vertrouwd en veilig

Bedankt voor deze nieuwe ervaring online. Bedankt voor al die inzichten, levenservaringen, oefeningen te delen met ons. Jullie als coach en alle cursisten die zo vertrouw en veilig voelden. De casussen uit het leven gegrepen doen veel meer dan alles in louter theorie krijgen. Mijn 3 woorden zijn, bewust zijn, verbindend, er mogen zijn wie je bent. Bedankt allemaal voor het vertrouwen en veiligheid. We will meet again.

Opdoen van levenservaringen

Zonder enige verwachtingen en toch ergens op één of andere manier aangetrokken geweest tot het volgen van deze opleiding. Heel veel inzichten gekregen en levenservaringen mogen opdoen en delen. Duidelijke communicatie en voorstellingen. En online zeker geen minwaarde, integendeel….  van thuis uit, vanuit je comfortzone…. Bedankt voor die kansen die jullie ons geven op een manier, die misschien niet direct voor de hand liggen, toch jullie kennis te mogen delen.

Enorm waardevol en warm

Wat heb ik van jullie genoten! Het was/is een eer te mogen delen in jullie verhalen, lasten, en een stukje in jullie levens! Zelfs online kan ik niet anders dan me verbonden voelen met jullie, en dat is enorm waardevol en warm! Dankjewel!!!

Als persoon gegroeid

Ik vond de cursus een eye-opener op alle vlakken, de inhoud van de training, de oefeningen, de trainers, en ook de manier om met zoom om te gaan alsof het live zou zijn. Dit laatste kan alleen als het team zo op elkaar is afgestemd. Ik ben zeker dat ik de inhoud, de technieken, de visualisaties…opnieuw zal gebruiken in mijn professioneel leven. Ik voel zelf dat ik als persoon gegroeid ben doorheen de sessies. Het was een spiegel voor mezelf. Ook de groep was top. Ik vind het ongelofelijk om zo “intiem” met mensen om te gaan via het internet. Er was vertrouwen vanaf de eerste sessie. Ik heb ook inzichten gekregen in de “psychologie van mensen, en zal die kennis in mijn dagelijks leven kunnen gebruiken.  Zeker interesse voor meer cursussen in de toekomst.

Verrijking op persoonlijk vlak

Ik heb de online opleiding rouwcoaching gevolgd, die gespreid was over 6 dinsdagen. Het online gebeuren is me enorm goed mee gevallen. Ik stond hier aanvankelijk wat weigerachtig tegenover aangezien ik dacht het interactieve te missen. Niets is echter minder waar. Het gaf me persoonlijk meer vrijheid op vlak van timing (niet rushen om ergens op tijd te geraken) en bovendien was ik aangenaam verrast dat oefeningen (onder meer in breakout sessies) heel goed werken. Emoties, ladingen... het kwam allemaal binnen, net zoals in een face to face omgeving. Qua techniek wil ik ook bemerken dat dit uiterst goed (achter de schermen) werd geregeld, op vlak van audio en visuele effecten zat het meer dan goed. Flipcharts en materialen waren duidelijk zichtbaar en leesbaar. Op regelmatige basis werd feedback gevraagd. De groep werd telkens heel goed aangevoeld en opgevolgd. Er is een ongedwongen sfeer waar alles in alle vrijheid en eerlijkheid kan besproken worden. Dit maakt het delen van (persoonlijke) verhalen extra speciaal. Ten alle tijden kan en mag vragen gesteld worden waarop duidelijk antwoord wordt gegeven. Het online leerplatform en de communicatie hieromtrent is ook een ware meevaller. Qua opleiding zelf, vond ik het enorm verrijkend op persoonlijk vlak. Het zet zaken in perspectief. Het heeft enkele (oude) rouwverwerkingsprocessen terug in gang gezet. Ik wil hier zeker mee verder. Op welke manier precies kan ik nog niet bekaderen, maar de basis is gelegd. Graag bedank ik beide trainers, die keer op keer het beste van zichzelf hebben gegeven en talrijke voorbeelden hebben aangereikt. Ik vond het een heel aangename manier van 'info verkrijgen'. Ik kijk graag verder om in de toekomst nog een opleiding bij Open Mind te volgen.

Aangenaam verrast

Ik was heel aangenaam verrast van het positieve online effect. Ik kon mij goed inleven in de oefeningen en ook in de sessies in de break-out rooms. Heel leerrijke opleiding met veel praktische handvaten en voldoende tijd voor reflectie en feedback. Dank aan iedereen, was heel fijn en heb ook een positieve groei ervaren. Smaakt naar meer..

Zeer interactief

De opleiding was zeer intensief en gedragen door de groep. Desondanks het online gebeuren en dankzij de verbinding was de opleiding zeer interactief en hierdoor ook leerrijk. Ik ben blij dat ik me inschreef! Dank je wel voor deze ervaring!

Verbinding op afstand

Voorgaande opleiding ter plekke gevolg, een beetje gereserveerd over hoe de verbinding vanop 'afstand' tot stand kan komen … De verbinding vanop afstand met mekaar, het observeren van de lichaamstaal, … Nooit durven te denken dat dit zo krachtig zou zijn. Bovendien krijg je nu ook extra tools om online aan de slag te gaan, wat in deze nieuwe realiteit een onmisbare toepassing is voor elke coach. Ik wil iedereen danken, de lesgevers alsook de medecursisten. Jullie hebben één voor één gezorgd voor een veilige omgeving, waarin ieder van ons bewegingen heeft kunnen zetten. Zelf sta ik na deze opleiding volledig anders in het leven en ben in de mogelijkheid om anderen anders te 'lezen'. Ik hou er bovendien een heel mooi netwerk aan over. BEDANKT

Fijn ervaring

Fijne ervaring om mijn rouwproces te mogen delen met jullie, zonder oordeel, respectvol, heel luisterend, fijn samenzijn met deze groep met een rijke , fijne en gevoelige belevingswereld - dank jullie allemaal-  hopelijk tot eens live!

Heel indrukwekkend

Ik vind het heel indrukwekkend en mooi hoe jullie het online doen. Ik heb er zelf veel aan.

Kwalitatief

Tot nu toe heb ik vooral de opleidingen live, fysiek bij Open Mind gevolgd, en dat vind ik geweldig. Online les volgen valt ook best goed mee. Als ik de aantal deelnemers (20) van de opleiding zag, dacht ik 'oei zo'n grote groep', maar dat lijkt eigenlijk allemaal heel goed te werken. Om van 10u tot 17u achter een computer te zitten, had ik wat schrik van, en ook dat valt weer heel goed mee. Het online les volgen is kwalitatief zeker even goed!

Heel goed meegevallen

De balans tussen deelnemen en luisteren zit perfect in evenwicht. Het is heel fijn om via breakout rooms in groepjes te werken,  om in groep aanvullingen te doen en om op de flip-overs mee te kunnen volgen. Het online les volgen is heel goed meegevallen!

Zeer professioneel

Online les volgen bij Open Mind valt super goed mee. Het is zeer professioneel gedaan door oa met 3 verschillende camera's te werken. Het gaat zeer snel op die manier.

Interactief coachend

Deze opleiding geeft een compleet beeld over de leefwereld waarin 'rouwenden' zich kunnen bevinden. Verschillende toepassingen worden aangeleerd a.d.h.v. 'echte' cases, vaak vanuit de groep aangereikt, vanuit de praktijk geïnspireerd.

Levensverrijkend

Ik kan deze opleiding sterk aanbevelen voor iedereen die ook maar met enige vorm van rouw te maken heeft. de opleiding is uitermate leerrijk en levensverrijkend. De opleiding biedt steun en helpt je daarnaast emoties in een groter geheel en juistere context te plaatsen.

Leerrijk en helend!

Vanaf nu heb ik een heel andere kijk op verlies en rouw!

Openbaring

Het was enorm verrijkend, inspirerend, emotioneel soms ook. Mijn blik op rouwen in allerlei vormen is enorm verruimd.

Boeiend en beklijvend

Deze opleiding omvat gevoelige materie die op een boeiende en beklijvende manier wordt gebracht. Het was ook een persoonlijk groeiproces en heeft heel wat in beweging gebracht.

Krachtig

Als mama van een zoon, gestorven aan zelfdoding, ben ik begonnen aan deze opleiding met een klein hartje. Gaandeweg de lessenreeks kan ik me openstellen voor de groep en mijn eigen rouwproces aanboren.

Inzicht in jezelf

De opleiding bracht me vele inzichten hoe ik in het leven sta. Het deed me processen doorlopen waardoor ik veel meer rust ervaar nu.

Voluit leven

Deze opleiding geeft een andere en brede kijk op rouw- en verlies. Je krijgt veel inzichten en ook oefeningen om direct mee aan de slag te gaan.

Anders

De opleiding en de trainers zijn erin geslaagd om me uit mijn veilige cocon te halen en me te brengen naar mijn echte 'ik', me terug te leren voelen en uit mijn hoofd te halen. er is nog een weg te gaan, maar ik ben terug in beweging!

Ruim kader

De opleiding biedt een ruim kader om rouw- en verliesprocessen te leren begeleiden. Door middel van diverse oefeningen en technieken wordt geleerd om onverwerkte rouw te ontdekken, leren vewerken en af te ronden en om tot zingeving te komen.

Ervaringsgericht

Echt een ervarignsgerichte opleiding met veel aandacht voor persoonlijke casussen en altijd terugkoppeling naar een groter geheel.

Helend

Deze opleiding startte ik initieel met als doel tools te krijgen om zelf als rouwcoach aan de slag te gaan. Deze behoefte werd ruimschoots ingevuld. Het mooiste cadeau is echter mijn persoonlijke evolutie geweest. De opleiding zet een krachtig veranderingsproces bij jezelf op gang. Een openbaring!

Kennis

Ik kwam hier voor een therapeutische opleiding, maar kreeg veel meer. Enorm veel kennis die op een professionele manier doch met de nodige luchtigheid werd gebracht. Een complete visie van hoe rouw en verliesverwerking zou moeten zijn. Een pluim voor de lesgevers die deze materie op een zeer open manier brachten.

Krachtig kwetsbaar

Het samenhorigheidsgevoel is de sterkte van deze opleiding. Hoe je onbewust je kwetsbaar durft opstellen in oefeningen, en dat Sofie daar bijzonder mooi en warm op ingaat met het nodige vleugje humor.

Diepgang

Dit is een zeer complete opleiding waar er voldoende aandacht is voor interactie met en van de cursisten en voldoende ruimte is om door een proces te kunnen gaan. In deze opleiding is er op gepaste momenten humor aanwezig . Een topteam!!

Enorme verruiming

De opleiding heeft zowel op persoonlijk als professioneel vlak voor een enorme verruiming gezorgd. Mijn kijk op rouw en verlies is met zoveel mooie oefenignen, kennis, ... sterk aangevuld. De opleiding heeft ook voor meer rust gezorgd rond het thema.

Lichaamswerk

Het is altijd een beetje thuiskomen bij Centrum Open Mind. Een totaal ervaring waar leven, genieten en groeien samenkomen. Terug een beetje vrijer dankzij het loslaten.

Actieve aanpak

Ik leerde dat ik zelf actief rouwonderwerpen kan aanpakken, op een andere manier dan via gesprekstherapie. Door de vele inzichten, krijg ik ook meer 'grip' te krijgen om mijn rouwverwerking.

ontwaken en ontmoeten

Deze opleiding is een mooi geschenk voor in eerste instantie jezelf maar ook voor jouw omgeving. Je leert het leven met al zijn uitdagingen te omhelzen. De puzzelstukjes van het leven vallen in elkaar. Je komt toe met een puzzel die je wilt maken, maar je weet niet hoe tot na de opleiding dan alle puzzelstukjes in elkaar passen.

Intens ervaringsgericht

Ik heb heel veel opgestoken tijdens deze 6 dagen. De opleiding is zeer ervaringsgericht waardoor persoonlijke thema's aangeraakt worden maar het prikkelniveau sterk bewaakt wordt. Ook naar mijn professionele leven toe vond ik deze opleiding een zeer grote meerwaarde.

Direct inzetbaar

Je krijgt zeer concrete, directe inzetbare tips en oefeningen. Opleiding waar er plaats is voor een lach en een traan en waar je echt met je zelf aan de slag gaat. Op het einde van de reeks heb je echt inzicht in een rouwproces en kan je anderen echt verder helpen.

Vooruitgang

Deze opleiding is heel intensief met heel veel praktische oefeningen. Zit je zelf in een rouwproces of wil je rouwcoach worden, dan is deze opleiding écht een aanrader om te volgen.

Ondersteunend

Verbazend hoeveel onverwerkt, verborgen verdriet, emoties er naar boven gekomen zijn en die meteen ook aangepakt werden.

Krachtige inzichten

Het heeft me zoveel naar mezelf doen kijken. Zelfzorg kende ik niet en hier heb ik zoveel handvaten meegekregen om er iets mee te doen. De spiegel werd veel op mij geplaatst en doet mezelf veel beter kennen.

Anders kijken

Een opleiding die aan je vel blijft plakken. Aan de hand van kennis, tools en demo's groei je doorheen je eigen rouwprocessen en sta je stevig op de grond om zo ook anderen te begeleiden in hun rouwprocessen. De opleiding deed me anders kijken en luisteren naar mensen.

Confronterend

Het is een intense, leerrijke ervaring waar iedereen nood aan heeft, ook al weten of beseffen we dat niet altijd.

Meteen toepasbaar

De tips sluiten aan bij het dagelijkse leven. Oefeningen zijn eenvoudig tot toepassen en het is met veel enthousiasme, doortastendheid en op een respectvolle manier gegeven.

Unieke diepgaande ervaring

Door de vele oefeningen leer je zoveel bij. Je leert jezelf kennen en groeit, wat een unieke ervaring!

Een leerschool

Het was een leerschool, het was therapie, het was fijn, ... . Door deze opleiding heb ik bepaalde inzichten omgezet in daden. Ik voel me nu klaar om hiermee professioneel aan de slag te gaan. Ik ben er als persoon sterker uitgekomen.

Inzichten verwerven

Je kan in een veilige omgeving en met een "open mind" aan je rouwprocessen werken en inzichten verwerven om voor anderen hierin de sleutel te zijn om te bewegen.

Down-to-earth

Verhelderende, down to earth opleiding met voldoende tools om mensen op een juiste manier te begeleiden.

Openheid

De openheid, de ervaring en de jarenlange kennis van Sofie en Open Mind is boeiend!

Op maat gemaakt!

De opleiding heeft een accuut rouwproces zodanig in beweging gekregen dat ik beslist heb om halftijds te werken, een plek te geven aan mijn mogelijks ex-job en mijn buikgevoel te volgen om zelf iets op te starten.

Bewustwording

Een boeiende, confronterende opleiding die vele poorten opent naar een positieve kijk op het leven zonder of met minder blokkades. Een aanrader!

Eye-opener

De opleiding zorgt voor verrassende inzichten waarbij voelen centraal staat. Ze zorgt voor een echte "open mind" die in balans is met het lichaam.

In beweging komen

Deze opleiding brengt jouw eigen rouwprocessen in beweging en bezorgt je daarnaast de nodige tools en achtergrond om andere mensen in rouw of met verlies te ondersteunen. Deze opleiding brengt zowel onze ratio als onze gevoelskant in beweging. Wat eveneens zeer positief is, is dat er niet enkel over overlijden wordt gesproken, maar ook over jobrouw, relatiebreuk, ongewenst kinderloos, ... .

Zeer praktisch

Deze opleiding overtreft de verwachtingen, is inhoudelijk zeer sterk met een super competente lesgeefster, Sofie.

Kern van het leven

Bij Open Mind is een opleiding ook altijd weer een leerproces voor jezelf, voor je eigen leven: het ontpellen van de ajuin, zowel van jezelf als van je klant.

Verrijkend en inspirerend

Sofie gaat moeilijkere onderwerpen niet uit de weg en heeft mij tot heel waardevolle inzichten gebracht. Ondanks de soms heftige thematiek was er altijd plaats voor een grapje en een lach.

Diepgaand

Diepgaande opleiding die heel veel nieuwe inzichten brengt.

Duidelijk

Het is een heel praktijkgerichte opleiding die een heleboel tools aanreikt, met ruimte voor dialoog.

Praktijkgericht

Het sterkste punt van de opleiding vind ik dat er veel praktische oefeningen gedaan worden en dat 'rouw' neit beperkt wordt tot 'overlijden'.

Verhelderend!

Deze opleiding heeft mij vele nieuwe inzichten gegeven, zowel over mezelf als mens als over het familiesysteem (systemisch gedachtengoed). Het stimuleert mij om nog andere opleidingen hier te volgen.

Praktijkgericht

Deze opleiding was voor mij een mijlpaal in mijn leven. Rouwen en loslaten is geen taboe meer.

Bevrijdend

De opleiding rouwtherapeut biedt inzicht in onverwerkte verliezen, hoe deze stap voor stap te leren verwerken, om zo weer te beschikken over vastgelopen energie. De opleiding sluit ook heel mooi aan bij de andere opleidingen van Open Mind

Down to earth

Ik vind dat de opleiding heel veel doet ervaren en daardoor ook mee geeft wat het voor een cliënt kan doen of kan betekenen.

Open blik op loslaten

De energetische kijk op rouw in de brede zin van het woord maakt dat er ruimte is voor alle aspecten: de emoties, de gedachten, de uitwisseling, het lot, de betekenis van dood, maar ook de financiële en praktische realiteit.

Praktisch bruikbaar

De praktische oefeningen die je onmiddellijk in de praktijk kan inzetten, spreken me aan, alsook de meer creatievere werkvormen.

Verrijkende inzichten

Deze opleiding is een verrijking, en ook een loslating en stroming in diverse levensfacetten.

Sterk in loslaten

Deze opleiding gaat bij ervaring ruimer dan eerst gedacht. Meer thema's dan 'overlijden' komen aan bod. Juist het groepsgebeuren maakt het extra interessant. Je kan veel van elkaar leren. Uiteindelijk word je duidelijk sterk(er) in loslaten!

Praktische eenvoudig

Je komt nog onverwerkte stukken van jezelf tegen die op een eenvoudige en speelse manier doorwerkt worden.

Diepgaand – to the point

Voor mij is deze opleiding de moeite waard! Ik was aangenaam verrast dat ik op zo'n korte tijd zoveel info heb meegekregen.

Weerstand doorbreken

Een opleiding die me concrete handvaten heeft geboden om met rouw en verlies aan de slag te gaan. Ik heb voldoende vertrouwen dat ik mensen op een goede manier in beweging kan brengen.

Respectvol

Deze opleiding vond ik zowel praktisch als leerrijk. Je krijgt veel tips en informatie om zelf met je rouwprocessen aan de slag te gaan, alsook om anderen hierin te begeleiden, en dit via een echte open-mind aanpak

Bevrijdende visie

Rouwtherapie is de eerste opleiding die ik bij open mind gevolgd heb. De manier van lesgeven en de visie was voor mij een eye-opener. Eindelijk een coachopleiding die me het gevoel geeft dat het plaatje klopt. De volgende opleiding staat al in de agenda!

Authentieke rouwverwerking

Ik vond het leerrijk dat door de voorbeelden uit de groep, de leerstof begrijpbaar wordt en verdiept wordt. Er wordt met zeer veel respect moeilijke thema's bekeken. Veel verschillende tools om mee aan de slag te gaan.

Acceptatie

Krachtige tools en zeer werkbaar stappenplan om snel rust te brengen in de verschillende facetten van eender welk rouwproces.

Openheid in respect

Er werd authentiek lesgegeven en tegelijk was er veel respect voor de eigenheid van de groep en het individu. Een heel warme en open-minded sfeer!

Verschillende benaderingsmanieren

Ik maakte kennis met verschillende benaderingswijzen van rouw. Elke dag had ook een eigen thema. Wat me het meest zal bijblijven als oefening is deze rond 'belemmerende overtuigingen' om te kunnen loslaten. Daarnaast wordt het gehanteerde stappenplan doorheen de themadagen ook duidelijker. Ten slotte is er een goede afwisseling tussen theorie en praktijk.

Andere kijk & invalshoek

Deze opleiding geeft je een andere vernieuwende kijk en invalshoek op het thema "Rouwen".

Diepgaande opleiding

Deze opleiding is een diepgaande, goed begeleide opleiding. Sofie haar vlotte lesstijl en goede opvang van de andere begeleiders geven de opleiding een diepere betekenis. Je leert om met anderen te werken en tegelijk werk je met jezelf.

Zeer intens

Het was een zeer leerrijke en anderzijds heel intense cursus. Ik ben er alvast sterker uitgekomen. Dank je wel!

Doet je nadenken

De opleiding laat je nadenken over hoe je rouw ook anders kan bekijken.

Aandacht en respect

De aandacht en respect voor het individuele tempo waarin elk individu leert.

Zeer dankbaar!

Door de cursussen ben ik weer in staat tot een verbindende communicatie met mijn vader. Stap 1 is gezet! Dankbaarheid voor alles, en blij dat ik een kader heb dat bruikbaar is.

Start – klaar !

Deze opleiding biedt een verdieping van eigen rouwprocessen om zo meer zicht en inzicht te krijgen in rouwprocessen van anderen. Start - klaar om anderen te leren omgaan met loslaten en rouw.

Bagage achterlaten

Heel interessant om in de eerste plaats bagage achter te laten; voor wie aan zelfonderzoek wil doen. Meer inzicht te krijgen in wie ben ik, waar wil ik naartoe evolueren en wat kom ik nog tegen dat mij hindert om dat te bereiken....

Formats werken weldegelijk!

Dat jullie formats geven die werken blijkt weer maar eens uit het onderstaande: Ik kreeg vorige week een kerstkaart van mijn dochter en haar gezin. Het was 7 jaar geleden dat er nog enige vorm van contact was. Tijdens de opleiding Rouwtherapeute deden we een oefening samen waarin ik tegen haar mocht zeggen dat ik er klaar voor was om haar opnieuw in mijn leven te laten op het moment dat zij vindt dat het kan. Jullie tools zijn bijzonder krachtig en werken op een energetisch niveau die ver voorbij het verstand werken. Datgene wat klaar zit om te bewegen beweegt bij alle betrokken personen. Op het juiste moment.

Sleutelmoment tot verdere groei

Ik ben vandaag met een dankbaar gevoel opgestaan na een weekend rouwtherapie. Ik heb een nieuw kussen opgetild, namelijk het thema "zichtbaarheid". Het is een blokkade die klaar zit om opgeruimd te worden. Kortom, dit weekend was een echte openbaring en een sleutelmoment tot verdere groei.

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte: genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

HSP-proof

Open Mind is reeds 25 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiskok vers klaargemaakt. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Ben je allergisch aan bepaalde ingrediënten, dan kan je steeds aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet.

Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

Leerplatform

Online syllabus

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling online, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up- en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, literatuurtips, powerpoints, certificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

Toekomstige Startdata van de opleidingen tot deskundige

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

Toekomstige Startdata van Integrale Coach opleiding

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda