Kind en jongeren coach

geef het kind wat het nodig heeft

Voor wie?

Voor elk kind en jongere in ontwikkeling die op zoek is naar wat het nodig heeft.

Duur van de behandeling?

Er wordt gewerkt in sessies van een uur of anderhalf uur.

Hoeveel sessies voor je kind nodig is, is heel persoonlijk. Met 6 sessies kan er al heel wat in beweging komen.

Gebruikte technieken

  • Creatieve, belevingsgerichte oefeningen die kinderen boeien en motiveren
  • Kijken met de ogen van het kind in plaats van met de ogen van de volwassene
  • Coachen vanuit de basisnoden