Burn-Out Bore-Out Master Class

Wil jij meer weten over begeleiden bij burn-out en bore-out?

Volg ons preventief en curatief programma

Ontwikkeld door coaches | psychologen | kinesisten | artsen

Krachtige en duidelijke formats

Voor coaches en leidinggevenden

25 jaar ervaring in stress en burn-out

Burn-out Bore-out Master Class

Een compleet programma voor Coachen bij Burn-Out en Bore-Out

Deze opleiding bestaat uit 6 lesdagen en wordt momenteel alleen in zelfstudie met ondersteuning aangeboden.

Lesgeefvormen

Online, Video zelfstudie

Een ruime en heldere aanpak voor Stress en Burn-out in 6 dagen

Het steeds groter aantal prikkels, procedures en werkdruk resulteert in stijgende stress met ziekte, uitval en verloop tot gevolg.

Dit ziekteverzuim is een steeds groter wordend probleem en ook een vicieuze cirkel. Wie uitvalt door burn-out creëert ongewild een belasting voor de collega’s die moeten inspringen en op hun beurt extra belast worden. Getroffen worden door een burn-out is zeer beangstigend. Je bent immers de controle over je lichamelijke en mentale prestaties kwijt en je omgeving bekijkt je met ongeloof.

Een burn-out ontstaat ogenschijnlijk plots, doch dit is het resultaat van jarenlange te hoge stress die verschillende oorzaken kan hebben. Meestal zijn het de beste werknemers, die het zich allemaal wat extra aantrekken, die uitvallen. Een andere groep die uitvalt is de bore-out mensen. Zij kunnen hun kwaliteiten in de organisatie niet kwijt. Het is zonde voor het bedrijf deze mensen te verliezen. Preventie is dan ook een belangrijk stuk van deze burn-out opleiding.

De oplossing voor burn-out is een aanpak aan twee kanten: de persoon dient gecoacht te worden naar andere inzichten en gedrag. Het bedrijf dient acties te ondernemen om de werkdruk te verlagen en de sociale binding te verhogen. Sommige strekkingen (landen) gaan vooral de persoon aanpakken, anderen gaan zich vooral richten op het bedrijf. Wij vinden beiden even belangrijk.

Wat brengt deze opleiding?

 • je krijgt inzicht in de drijfveren van burn-out en bore-out
 • je leert duidelijk het verschil tussen burn-out en depressie
 • je krijgt een behandelplan waarin veel opties mogelijk zijn. Je kan je eigen methodes blijven gebruiken, maar op een doelgerichte manier
 • je werkt zowel preventief als curatief
 • je krijgt een workshopflow om zelf mee aan de slag te gaan in bedrijven
 • je krijgt een eigen ontwikkelde vragenlijst voor werknemers en voor zelfstandigen
 • je krijgt een eigen ontwikkeld preventieplan voor bedrijven
 • je krijgt coachtips voor de klant en advies voor de organisatie, op niveau van bron, gedrag en resultaat
 • je wordt via het leerplatform ondersteund met extra documentatie en modellen
 • je leert de DO’s en DON’Ts bij burn-out en bore-out
 • je ontvangt een certificaat van deelname

In deze opleiding Burn-Out | Bore-Out krijg je een brede kijk op dit verhaal. Onze holistische aanpak bekijkt zowel de kant van de werknemer als de kant van de werkgever, maar ook het verhaal van de zelfstandige ondernemer. Wij bekijken de mentale denkpatronen en het gedrag van burn-out, maar ook de gevoelsmatige en zingevingskant van het leven.

Wij hanteren lineaire “doel” modellen of stappenplannen, maar bekijken ook cyclische bewegingen van de klant.

We geven een aanpak voor mentale – analytische mensen maar ook voor ervaringsgerichte – gevoelsmensen.

Voor ons gaan burn-out en bore-out ook hand in hand. Vaak zijn klanten opgebrand in dat wat ze niet meer willen en vervelen ze zich met hun andere kwaliteiten die ze graag een plek willen geven.

In 25 jaar werken met deze doelgroep hebben wij ook ervaren dat een correcte aanpak bij burn-out een multidisciplinaire aanpak is met de nodige kennis van zaken.

 • de arts of psychiater stelt de diagnose en/of behandelplan
 • de burn-out coach evalueert de situatie en stelt een plan van aanpak voor
 • de psycholoog pakt de problemen aan van psychische aard | soms de onderliggende depressie
 • de kinesitherapeut helpt als de burn-out gepaard gaat met fysieke, ademhalings- en spanningsklachten
 • de ergotherapeut kijkt om in de werkomgeving de nodige aanpassingen te doen om het “latente” stressniveau te verlagen
 • de diëtiste – fitnesscoach helpt bij een gezonde voeding voor heropbouwen van de vitaliteit

Wens je een grondige opleiding door ervaren trainers, volg dan deze Burn-Out | Bore-Out opleiding.

Naast algemene coachende vaardigheden die we aanleren in de Integrale Coach opleiding, heeft een burn-out coach nog extra aandachtspunten in rekening te brengen.

 • Iemand met een burn-out ga je niet teveel tegelijk laten doen. Een eerste stap moet energie vrijmaken voor een volgende stap.
 • Burn-out gaat vaak gepaard met stevige waarden en overtuigingen die je zorgvuldig tijd dient te geven om bij te sturen.
 • Je botst snel op weerstand en frustratie. Iets opdringen zal niet werken.
 • Is een bore-out aan de orde, dan zal de klant jouw eigenwaarde als coach gegarandeerd testen.

Wens je burn-out coach te worden, volg je best ook nog een grondige coach opleiding. Wij raden uit ons aanbod de Integrale Basis Coach en de Integrale Life Coach aan (samen 15 dagen extra opleiding). Je zal immers met mensen werken die kwetsbaar zijn en een individuele aanpak nodig hebben.

Heb je zelf een burn-out gehad of zit je in een burn-out? Deze opleiding kan je heel veel inzichten en actiepunten geven rond jouw burn-out. Vele mensen met een burn-out zijn na deze opleiding snel hersteld of hebben een aankomende burn-out weten te voorkomen. Je eigen burn-out overwinnen en dan als “ervaringsdeskundige” beginnen coachen, raden wij niet aan. Elke burn-out is bovendien anders en jouw ervaring is meestal niet voldoende om een ander te kunnen coachen.

Heb je als leidinggevende of zaakvoerder veel met burn-out onder je medewerkers te maken, dan krijg je hier tal van preventieve en curatieve tips.

Bij burn-out heeft volgens ons de coach een belangrijke taak. Hij zal immers met de klant meest tijd doorbrengen en speelt in de aanpak best een coördinerende rol. Als het eerder over een depressie gaat dan enkel een burn-out, dan is deze taak eerder voor een psycholoog of therapeut. Op het juiste moment naar elkaar doorverwijzen is nodig in het belang van de klant en voor de efficiëntie van de aanpak.

Sommige begeleiders zijn multidisciplinair.

Deze opleiding is een totaal aanpak van het coach gedeelte.

Wij werken een stuk ruimer dan wat gangbaar is.

Door de vele invalshoeken en de vele jaren ervaring heeft Open Mind een burn-out kader ontwikkeld dat zeer ruim is. Deze aanpak zorgt dan ook voor optimaal resultaat. Wij gebruiken de gangbare en wetenschappelijke benaderingen, maar voegen daar elementen aan toe van systeemwerk, traumawerk, hoogsensitiviteit, change en andere inzichten uit ons aanbod.

 • Burn-out is meestal ook een stukje bore-out. Je bent opgebrand in dat wat je MOET doen en je verveelt je met je talenten die niet aan bod mogen komen.
 • Burn-out wordt als werk-gerelateerd beschouwd, maar is dat altijd zo? Wij laten de optie open dat een relatie-burn-out op het werk vorm krijgt en omgekeerd.
 • Weten hoe je een burn-out moet aanpakken, is helaas niet altijd voldoende. Anders zou iedereen met een burn-out een goed boek kunnen lezen. Wat is dan wel nodig? Wij gebruiken naast mentale inzichten ook fysieke formats die tonen wat je onbewust doet zonder te weten dat je het doet.
 • Open Mind staat voor groei en verandering. Iemand terug naar de comfortzone coachen is vaak een tijdelijke oplossing. Van een burn-out een change-traject maken is meestal een duurzame oplossing.
 • Onze burn-out opleiding geeft ook inzichten rond het werken met hoog sensitieve mensen en personen die gestuurd worden door traumatische situaties. Door daarover een kader mee te geven, zal je als burn-out coach snel patronen herkennen en kunnen doorverwijzen indien nodig.
 • Vanuit onze business coach bevat deze opleiding ook tal van tips voor de werkgever/ondernemer. Wat kan je praktisch doen voor preventie en reïntegratie?
 • Een groot deel van de theorie en vragenlijsten staan op ons online leerplatform waardoor tijdens de opleiding veel praktisch kan geoefend worden.

In de beginjaren (1998) van Open Mind werden door kinesitherapeuten Sofie en Sabin veel sessies “relaxatie” gedaan. Toen werden mensen met een burn-out of een depressie door artsen doorverwezen naar een kinesist voor “relaxatie” of “ademhalingstherapie”. Al snel werd duidelijk dat een gezonde ademhaling en een relaxerende massage niet altijd het nodige soelaas brachten.

Coaching bleek nodig te zijn om bepaalde gewoontes en omstandigheden aan te pakken die aan de bron van de burn-out lagen. Via de doorverwijzende artsen werd er feedback gegeven over het resultaat van de sessies. Psychologen kwamen in het team want er was toch wel een onderscheid tussen burn-out en depressie. Voor depressieve klanten was therapie nodig, voor burn-out klanten eerder coaching en fysieke begeleiding. Het team werd uitgebreid met coaches en ergotherapeuten.

Heb je tijdens de opleiding persoonlijke begeleiding nodig, dan staat het Open Mind team klaar om in te springen waar nodig is.

Wij bieden ook diverse workshops aan voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Als een bepaald probleem vastgesteld wordt, kan er doorverwezen worden naar workshops om dit aan te pakken.

Wens je ons preventief en curatief programma in jouw bedrijf aan te bieden? Wij hebben meerdere incompany trainers en kunnen een pakket aanbieden van 4 uur tot 8 sessies van 2 uur in groep. Wens je je medewerkers te ondersteunen/behouden, dan kunnen mensen ook individuele begeleiding krijgen gefactureerd op uw bedrijf.

De aanpak

Grondige kennis van het fenomeen

Voor je met burn-out aan de slag kan, is het nodig dat je weet waarover het gaat. Zowel de mogelijke fysieke als psychische verschijnselen dien je te kennen, hoe het lichaam reageert op stress, de effecten van medicatie en de mogelijke behandelplannen.

Het is ook belangijk dat je het geldend wettelijk kader en de gangbare diagnosetechnieken kent. Wij hebben een eigen evaluatiedocument ontwikkeld om na te gaan wat de bron van de burn-out/bore-out is, in welke graad die aanwezig is en of er voldoende draagkracht is om te coachen of eerst therapie dient plaats te vinden.

Aanpak op meerdere niveaus

Onze formats komen uit onze verschillende opleidingen en zijn:

 • coachend met vragen
 • ervaringsgericht vanuit het lichaam
 • systemisch vanuit het omgaan met de context
 • energetisch inzake je energie-huishouding
 • hoogsensitief kader = Analyst, Bunker, Spons, Hoogbegaafd
 • creatief onderbewust voor zingeving en duurzame acties

Het programma van de Burn-out Bore Out Opleiding

Elke dag een ander thema, de volgorde kan wijzigen in functie van de beschikbaarheid van de trainer.

Data

Lesdagen:

Opendeurdag:
5 workshops met walking dinner

Zaterdag 8 juni van 13u30 tot 17u - keuze uit 5 workshops:
- Leren vertrouwen
- VTS detectie
- Familie opstellingen
- Omgaan met narcisme
- Van Trauma naar vrijheid

€50 voor 1 workshop, die je kan inruilen voor €100 korting bij inschrijving van een van onze zomerweken.

Meer info: 5 workshops met impact

Leer onze trainers en de impactvolle werking van Open Mind kennen door een infosessie, opendeurdag of gewoon eens binnen te springen.

2024-2025

nog in te plannen

Deze reeks kan ook aangekocht worden als video-opleiding met Zoom vragenmomenten
https://www.coachingtools.be/product/burnout-coach/

Lesuren:

Lesdagen:
starten om 10u00 tot 17u00, welkom vanaf 9u30

Infosessies:
starten om 19u, je kan aanmelden vanaf 18u30

Prijs

Bijdrage:

Online Burn-out Coach Master Class: 6 dagen

voor factuur zonder ondernemingsnummer:
€ 1.250 (incl. 21% BTW)

voor factuur met ondernemingsnummer:
€ 1.250 + € 262,5 BTW

Incl lichte maaltijd,drank en toegang tot het online lesmateriaal met handige coachformats.

Je krijgt ook toegang tot het online zelfstudiepakket met 40 uur video en beknopte syllabus van 200 pagina’s met de diverse coachtechnieken.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

De video zelfstudie opleiding kan je op elk moment mee starten. De prijs is €665,50 (incl btw)

Koop je eerst het zelfstudiepakket en volg je daarna de live opleiding, dan krijg je de waarde van het zelfstudiepakket als korting.

Locatie

Open Mind:

Bredestraat 11-15 Lievegem (Lovendegem, bij Gent)

L: 3.6181268000000273 | B: 51.10957570000001

Wij hebben voor online opleidingen het nodige gedaan voor een optimale beleving en leerervaring.

Je krijgt geen les vanaf een PC in de living, maar met studiokwaliteit beeld en geluid. Dit maakt écht een verschil!

Je kan bovendien nadien de opnames in Full HD bekijken op het leerplatform, mocht je iets gemist hebben.

Online voorwaarden:

Enkel online deelnemen is mogelijk

 • je kan volledig online deelnemen, oefenen gebeurt in breakoutrooms via Zoom onder begeleiding van de trainer of een assistent.
 • je bent minstens 80% van de tijd online aanwezig tijdens de lessen ter plaatse voor het behalen van een certificaat of diploma en voor de KMO portefeuille
 • je kan de video van de lesdagen op het forum van de groep een week lang bekijken na de lesdag
 • je krijgt toegang tot het lesmateriaal in syllabusvorm via openmind-e-learning.be
 • de onlinedeelnemers behoren ook tot een groep op dit leerplatform
 • in deze groep komen de slides van de flipovers, downloadbare documenten en een forum voor uitwisselen en oefenen
 • je krijgt toegang tot een zoom oefengroep waar je buiten de opleiding onderling elkaar kan ontmoeten en oefenen
 • je kan de link voor zoom-deelname en oefengroep vinden op het leerplatform van jouw groep
 • Voor coaches

  Ben je reeds coach, dan krijg je in deze opleiding tal van werkvormen en inzichten rond burn-out. Je kan je eigen methodes blijven behouden, wij geven wel de richting waarin je best kan gaan coachen.

 • Je hebt zelf een burn-out

  Heb je zelf een burn-out, dan zal deze opleiding je een handleiding geven voor aanpak. Hierdoor zal je zelf heel wat kunnen doen en je ook met de juiste mensen omringen voor de beste aanpak.

 • Je bent leidinggevende of HR medewerker

  Word je als leidinggevende of HR medewerker geconfronteerd met burn-out onder je medewerkers, dan krijg je hier tal van praktische tips om burn-out te voorkomen of om mensen te reïntegreren in de werksituatie.

 • Je bent psycholoog

  Je wenst als psycholoog naast therapie ook een coachende houding aan te leren voor burn-out begeleiding, dan zijn velen jou met succes reeds voorgegaan in deze opleiding.

 • Je bent arts

  Als je als arts jouw horizon wenst te verruimen om jouw patiënten correcter door te sturen, dan geven wij jou graag dit ruimer beeld. Artsen die in het verleden deze opleiding volgden vonden het bijzonder interessant om ook eens met een niet medische bril te kijken en snel te detecteren wie écht een burn-out heeft en wie doet alsof.

  Probleem met vragenlijsten is dat mensen ze ondertussen zo goed kennen, dat ze niet altijd de waarheid invullen en zo het resultaat beïnvloeden. Een deel van onze aanpak is gebaseerd op de waarneming van hun gedrag en dat is moeilijker bij te sturen.

Tijdsinvestering

 • het materiaal wordt in deze 6 dagen doorgegeven, heb je zelf een burn-out, dan heeft het wat tijd nodig om te verwerken
 • indien gewenst kan je nog extra een coachopleiding volgen, als je nog geen coachervaring hebt
 • thuis kan je je nog verdiepen in het leesmateriaal op het leerplatform, dat kan je doen als je tijd hebt

Veel gestelde vragen

Neen. Deze opleiding is een Master Class en geeft je heel wat coachformats voor burn-out. Ze is bedoeld voor mensen die reeds met mensen werken en de basishoudingen van de coach kennen. Wens je coach te worden, dan volg je best een coachopleiding met minimaal 20 dagen voor een stevige basis.

Neen, er bestaat namelijk geen officiële erkenning. Centrum Open Mind bvba is te vinden op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als een “instelling die een basiscursus voor preventieadviseurs kan verstrekken”.

Wij doen wel het nodige om ons aan te sluiten bij organisaties die een gelijkaardige visie delen.

Ja, meerdere mensen met een actieve burn-out namen deel aan deze opleiding. Vreemd genoeg was er zelden een probleem dat ze de dag niet rond kwamen. De formats zijn boeiend en vitaal en sluiten heel herkenbaar aan bij het leven, waardoor na elke dag opleiding een succes kon geboekt worden.

In vergelijking met de markt is deze opleiding een stuk goedkoper. Dit heeft niets met de kwaliteit te maken maar met de visie van Open Mind die opleidingen wil aanbieden aan een eerlijke prijs. Door heel veel in eigen beheer te doen hebben wij een lage kostenstructuur en daar kunnen onze klanten van profiteren.

Certificaat van deelname of Diploma

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO-portefeuille kan betalen, worden certificaten gegeven. Voor PRO blokken met een certificatieproef krijg je een diploma.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de norman van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen is kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Centrum Open Mind bvba is te vinden op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als een “instelling die een basiscursus voor preventieadviseurs kan verstrekken”

De lesgevers

De aanpak van een burn-out is voor ons een multidisciplinaire aanpak, gaande van een psychologische tot een juridisch luik.

Wij hebben dan ook een zeer divers opgeleid team die deze opleiding verzorgt. Het programma is in samenspraak met dit team gemaakt in overeenstemming met de noden van de klant en het wettelijk kader waarbinnen burn-out valt.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Ervaring: 15 jaar zaakvoerder Alarmbedrijf AGB - 20 jaar zaakvoerder Open Mind

Specialiteit: begeleiding van kaderfuncties en zelfstandigen - complexe vraagstukken persoonlijk en zakelijk

Sofie De Vos

Sofie De Vos

Zaakvoerder Open Mind

Ervaring: 20 jaar kinesitherapie, relaxatie en coaching

Specialiteit: Relaxatie - burn-out - HSP - Traumawerk en rouwverwerking

Leen Steelandt

Leen Steelandt

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Admin Open Mind

Ervaring: Administratief medewerker chemische sector, nu Open Mind - 5 jaar loopbaancoach

Specialiteit: life coaching - HSP begeleiding - loopbaancoach

Getuigenissen

Ervaren lesgever

In deze opleiding krijg je een goed beeld van wat burn-out inhoudt en hoe je aan de slag kan gaan. Een meerwaarde!

Ondersteunend werkkader

Voor mensen die sterk in hun hoofd zitten, zijn de fysische formats die aangereikt worden een duidelijke meerwaarde.

Anders dan anders

Op 6 dagen tijd krijg je een zeer volledig overzicht van burn-out|bore-out waarmee je onmiddellijk praktisch aan de slag kan. Bedankt!

Creatieve formats

Je krijgt creatieve formats aangeboden die direct inzetbaar zijn.

Menselijk aspect

Het menselijk aspect en het persoonlijk groeitraject is belangrijker dan de commerciële belangen.

Interactief – enthousiast

Zeer interactieve opleiding, toepasbaar in verschillende sectoren. Trainers met veel enthousiasme!

Effectief en inzichtelijk

Als je deze opleiding hebt gevolgd, heb je heel wat tools in handen om effectief mensen te begeleiden bij de preventie of behandeling van een burn-out en/of bore-out. De gebruikte formats zijn to the point, duidelijk en onmiskenbaar. Je krijgt inzichten waarmee je aan de slag kan. De formats zijn bovendien HSP proof. Ook goede ideeën opgedaan voor workshops.

Zeer werkbaar

De combinatie burn-out|bore-out maakt deze opleiding uniek. De kleine formats zijn makkelijk inzetbaar en geven veel inzichten. Af en toe wat humor ertussen, maken dat je graag naar de opleiding komt.

Beweging maken

Ik heb al veel therapieën gevolgd voor burn-out, maar wat open mind te bieden heeft kan je niet vergelijken. Je krijgt zoveel inzichten en tools die je helpen een beweging te maken.

Zeer bruikbaar

De opleiding is zeker aan te bevelen voor mensen die net als ik op zoek zijn naar het waarom van de burn-out en die er hun sterkte willen uithalen. Een plaats geven, er iets uit leren, ... verder gaan met hun leven ook na de burn-out.

Kwalitatief

Deze opleiding geeft je als coach praktische inzichten. Je verkrijgt er diepgang door en bruikbare praktische formats. Verrijkend!

Doorleefd en veelzijdig

Veelzijdige opleiding die burn-out en bore-out vanuit diverse invalshoeken belicht en linken legt naar diverse coachingvormen/format. Sterk intuïtieve aanpak is een echte meerwaarde!

Kennis en tools

Doorheen deze 6 dagen heb ik mezelf terug ontdekt en enorm veel kennis en tools gekregen. De opleiding is heel praktisch. Er hangt een heel open sfeer en iedereen wordt uitgedaagd tot zelfreflectie. Top!

Ruim en concreet

Veel concrete input binnen een duidelijk kader en super veel inspiratie die zin geven voor verdere verdieping en om ermee aan de slag te gaan.

Duidelijk in eenvoud

De sterkte zit in de duidelijke eenvoudige formats die je direct kan toepassen. De gulheid waarmee deze gedeeld worden, is hartverwarmend. De complexe materie wordt vaak tot een verrassende eenvoud herleid...  Wat een verademing!

Praktijkgericht

De sterkte van deze opleiding zijn de zeer werkbare formats, die op een snelle manier tot diepgaande inzichten leidt bij de klant.

Originele aanpak

Echt genoten van 6 dagen waarin burn-out en bore-out vanuit allerlei hoeken, visies, standpunten, ... benaderd werden.

Boeiende inhoud

Alweer een geslaagde opleiding mogen volgen bij Centrum Open Mind. Je krijgt een heel goed kader die je leert om de theorie naar de praktijk om te zetten.

Verrassend en inspirerend

De fysieke formats zijn zeer krachtig en inspirerend.

Uitgebreide kennis

Deze opleiding geeft duidelijke kapstokken die bruikbaar zijn voor het werken met mensen in burn-out. Vele invalshoeken en aspecten omtrent burn-out als bore-out komen uitgebreid aan bod.

Inspirerend en transformerend

Ik volgde deze opleiding met het oog om zelf te  coachen. Wat ik niet wist, is dat ik zelf ook erg nod had om zelf gecoacht te worden. Deze cursus leert je enorm veel over jezelf en de wereld rond jou. De cursus kan denk ik iedereen wel gebruiken, ook als je geen burn-out hebt. Puur goud gegeven door gouden mensen!

Ruimdenkende benadering

Deze opleiding geeft concrete inzichten en zorgt voor perceptie verruiming. Het zet je aan tot nadenken en om concrete actie(s) te nemen. Verhelderend!

Overzicht

Zelf in een burn-out, kreeg ik belangrijke tools om aan de slag te gaan. Een zicht op de onderliggende oorzaken van burn-out en een aanpak met blijvend resultaat.

Praktische tools

De opleiding geeft je een heel duidelijk beeld van wat een burn-out|bore-out kan omvatten, hoe je dit kan onderscheiden van andere (ziekte)beelden en depressie. Je krijgt een grondige blik op de mogelijke oorzaken. Kortom, veel inspiratie en diepgang om tot nieuwe bewegingen te komen en te coachen.

Bruikbare ervaringsformats

Dit is een goed gestructureerde opleiding met heel herkenbare situaties die op een eenvoudige manier de patronen en bronnen van burn-out|bore-out uitleggen. Je krijgt heel toepasbare formats aangereikt om gemakkelijk mee aan de slag te gaan.

Inzichtgevend

De opleiding biedt een duidelijk en ruim kader om burn-out|bore-out te coachen. De complexe materie is eenvoudig uitgelegd. Zowel de praktische oefeningen als de tekeningen op het bord werken verhelderend.

Aanschouwelijk

De hele problematiek van burn-out|bore-out wordt opgedeeld in behapbare stukken en op een zeer aanschouwelijke en duidelijke manier gepresenteerd.

Inzicht en tools

Ik heb erg veel inzichten en tools gekregen om met burn-out|bore-out te werken.

Heel bruikbaar

Ik ben tot veel inzichten gekomen waarmee ik onmiddellijk mee aan de slag kan gaan met mijn coaches.

Praktisch verrijkend

Bedankt voor de inspiratie en de uitgebreide toolbox die deze opleiding me mee gaf. Erg verrijkend, zowel als zelfontplooing als om te integreren in het omgaan met klanten en werknemers.

In beweging

Ervaringsgerichte benadering van een belangrijke topic is de sterkte van deze opleiding. Vaak weet je neit dat het teveel is en plots merk je dat het niet meer lukt. Hier 'voel' je hoe dit komt zonder je er vragen over te blijven stellen. Pas dan kan je in beweging komen.

Inzicht met kader

De vele lichaamsgerichte oefeningen gaven niet alleen een ongelofelijk inzicht maar ook een duidelijk kader over hoe men bepaalde zaken in de praktijk kan aanpakken.

Eye-opener

Het was een eye-opener om te zien waarom het zoal mis kan gaan en wat je daaraan kan doen, in de eerste plaats door naar je lichaam te luisteren.

Een aanrader!

Ik heb de opleiding ervaren als een boeiende mix van 'kader' en toepasbare 'tools' die eenvoudig, werkbaar en duidelijk zijn. Een aanrader!

Duidelijk kaart

Deze cursus gaf een duidelijk theoretisch kader naar wat burnout is, wat bore out is en wat je zowel curatief als preventief kan doen omtrent deze niet te onderkennen problematiek.

Unieke ervaring

Er worden duidelijke kaders en bouwstenen aangereikt op een unieke ervaringsgerichte wijze. Een tekening maken zegt soms meer dan duizend woorden. En soms heb je even tijd nodig om te beseffen wat er allemaal in een 'domme' oefening in beweging wordt gezet. Werken vanuit zelfreflectie en ondervinding zorgt voor inzicht.

TOP-opleiding

Ik heb in deze opleiding heel veel geleerd rond het ontstaan van een burn-out|bore out en het transformeren naar kracht en dankbaarheid. Dit is een TOP-opleiding die direct toepasbaar is.

Dieper inzicht

Ik volgde deze opleiding als ondersteuning voor de burn-out patiënten die naar mij doorgestuurd worden voor relaxatietherapie. Ik wou een dieper inzicht in deze "problematiek" en kreeg dit zeer duidelijk. Er  wordt een kader gegeven waar je als coach direct mee aan de slag kan. Bedankt, ik voel me weer wat rijker!

Totaal pakket

Deze opleiding biedt een totaal pakket aan inzichten, formats, concrete tools, ... om uw cliënt echt naar een beweging te coachen om uit de cirkel van burn-out|bore out te geraken.

Duidelijk kader

De opleiding geeft een duidelijk kader rond de verschillende stadia van burn-out|bore-out.

Transformatie

Het is een gedoseerde opleiding om vanuit ontlading en beweging te leren transformeren.

Nieuwe inzichten

De manier waarop er nieuwe inzichten meegegven worden is de sterkte van deze opleiding. De aanpak overstijgt hierbij de reeds bestaande modellen en technieken. ik stond een aantal keren echt versteld van de kracht die onder soms eenvoudige formats zitten.

Praktijkgericht

Deze opleiding is zeer praktijkgericht en hands-on. Mede dankzij een ontwapenende, humoristische stijl maakt dat de zaken makkelijker verteerbaar zijn.

To-the-point

Een to-the-point opleiding met handige tools die duidelijk maakt waar de verschillen, oorzaken en mogelijke oplossingen liggen.

Helder

Je leert fysieke formats die beklijven en dingen in beweging zetten die vastzitten wanneer enkel cognitief wordt gewerkt. Er is een duidelijke en eenvoudige visie die vlot wordt gecommuniceerd.

Inspirerend en verrijkend

Het is een praktische cursus; degelijk en concreet. Je hebt zin om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan!

Zeer leerrijk

Een aantal sterke punten van deze opleiding is de aangename manier van lesgeven, de combinatie van theorie met praktijkoefeningen waarbij de fysieke formats de pijnpunten tonen, online cursus en de ongedwongen sfeer.

Duidelijk en compact

Open Mind leeft haar visie: duidelijk en eenvoudig waardoor theorie en praktijk gelinkt worden en de toepasbaarheid zichtbaar maakt.

In beweging zetten

Door inzichten, hand-outs te geven kan ik deze materie rond burn-out|bore-out implementeren in mijn job als professionele voedingscoach.

Helend

Een sterk punt van deze opleiding is het inzicht van de persoonlijke betrokkenheid bij een burn-out. Daarnast zijn ook de fysieke formats, die duidelijk weergeven waar het issue zit, een sterkte. Ze geven ook een duidelijk zicht op het probleem. Je kan het ervaren... Je weet het al, maar soms voel je het niet. Open Mind leert je voelen!

Jezelf herontdekken

Dank je wel voor het brengen van diepere inzichten in een wereld waar burn-out en bore out nog steeds taboe is.

Out of the box

Het lesmateriaal is onmiddellijk in de praktijk bruikbaar en gaat veel verder dan de klassieke inzichten rond burn-out.

Grondig en compleet

Deze opleiding geeft een zeer grondig beeld rond burn-out en bore out. Er is een goede afwisseling van theorie met tips en oefeningen.

Vertragen en transformeren

Deze opleiding zet in beweging en geeft voldoende kader om ook anderen hierin te begeleiden.

Inspirerend!

Een heel praktijkgerichte opleiding die tools aanreikt oom meteen mee aan de slag te kunnen. Verrijkend en een verademing om burn-out en bore out uit een andere invalshoek te leren bekijken.

Opnieuw ademen

Met deze opleiding heb ik leren omgaan met burn-out. Op persoonlijk vlak vielen sommige puzzelstukken op zijn plek.

Inspirerend constructief

Dit is een zeer leerrijke, interactieve cursus met een zeer praktische aanpak. De formats zijn zeer handige tools die gehanteerd kunnen worden.

Beleving en opening

Uitdagende integratie van inzichten uit diverse denkkaders met meerlagige werkvormen voor alle types.

Praktische inzichten

Deze opleiding werpt een duidelijk en ruim licht op deze problematiek en geeft praktische formats.

Verrassende inzichten

Deze opleiding geeft onverwachte en verrassende inzichten waardoor je mensen en situaties sneller kan 'lezen'.

Bruikbare handleiding

Deze opleiding heeft me inzichten gegeven, net als het verschil tussen depressie en burn out, en is de 'perfecte' handleiding om met mensen aan de slag te gaan.

Bewustwording

De opleiding geeft een andere kijk op burn-out/bore-out, met een andere insteek. De getoonde formats kunnen onmiddellijk toegepast worden.

To the point!

Als huisarts zocht ik een antwoord op de vraag waarom 'een briefje schrijven om wat uit te rusten' geen oplossing biedt en dit is heel duidelijk beantwoord tijdens de opleiding.

Simplicity

Deze opleiding brengt verschillende theorieën, modellen samen op een zeer simpele en direct toepasbare wijze. Top!

Direct bruikbaar

Originele benadering van burn-out met een goed gedoseerde theoretische ondersteuning en vooral een groot aantal eenvoudige oefeningen en concrete tips.

Verhelderend

Ik ben zeer blij hoe je op een eenvoudige maar met krachtige body-learning veel effect en inzicht kan krijgen.

Inspirerend en verdiepend

Opleiding is voornamelijk gegeven vanuit theoretische invalshoek, maar deze wordt toch luchtig gegeven. Er is ruimte voor oefeningen en reflectie. Een fijn pluspunt is het gevarieerd publiek. De opleiding geeft tevens voldoende handvaten om mee aan de slag te gaan.

Boeiend!

Deze opleiding is een zeer boeiende zoektocht naar de reden van burn-out/bore-out waarbij eigen waarde en de context, maar ook zoveel andere inzichten aangeboden worden.

Bewustwording

Deze opleiding geeft je persoonlijk inzicht en heel wat tools om zelf aan de slag te gaan in het proces van bewustwording. Dit wordt heel duidelijk gegeven vanuit tal van voorbeelden die zorgen ervoor dat je ook andere leert begrijpen. Ideaal en noodzakelijk om een juiste basis te hanteren in coaching bij burn out en bore out. Deze masteropleiding is absoluut een ongelofelijk ervaring voor mezelf als coach en hoe ik in het leven sta en hierbij anderen kan ondersteunen.

Dynamisch leren

Met deze opleiding hebben we een hele reeks tools om burn out/bore out op een gezonde manier te begeleiden. Tegelijkertijd mocht ik inzicht ervaren in mijn eigen BoBo-situatie en zijn er duidelijk meer bewegingen mogelijk met hoop op een duurzaam gezond gedrag.

Zoveel levensveranderende inzichten

Als deelnemer ervaar je en voel je het systeem in werking. Wat heel krachtig is! Woorden, denken en geforceerd doen zijn niet nodig om knopen te ontwarren. Het zijn zoveel levensveranderende inzichten. Bedankt!

Kracht van eenvoud

De manier waarop er nieuwe inzichten meegegeven worden. Ze overstijgen hierbij de reeds bestaande modellen en technieken. Ik stond een aantal keren echt versteld van de kracht die onder soms eenvoudige formats zitten.

Eye opener!

Het was een eye opener om te zien waarom het zoal mis kan gaan en wat je daaraan kan doen, in de eerste plaats door naar je lichaam te luisteren.

Schitterend!

In één woord schitterend, zeer concrete aanpak zowel op gebied van begeleiding als voor korte en gemakkelijke oefeningen die je thuis kan gebruiken en toepassen. Het is een cursus die je tot actie zet. Je moet er effectief wat mee doen!

Mooie inzichten

Deze opleiding geeft mooie inzichten achter een burn out/bore out, en hoe ermee om te gaan.

Uitnodigend

Je wordt uitgenodigd om uit je comfortzone te komen, om in actie en beweging te komen. Het is een verrijking que inzicht, voelen en bewustzijn...

Zeer efficiënte opleiding!

Door je aandacht terug bij jezelf te brengen, leer je je eigen energie gebruiken als referentiepunt. Dat is zoveel efficiënter dan het enige houvast dat je voorheen had: je hoofd. Het licht ging terug aan.

Zeer leerrijk

Een aantal sterke punten van deze opleiding zijn de ruimte voor interactie, de professionaliteit, het aanzetten tot transformatie, de nadruk op het "doen" en de veilige, open sfeer.

Ervaringsgerichte opleiding

Het is een ervaringsgerichte benadering van een belangrijke topic. Vaak weet je niet dat het teveel is en plots merk je dat het niet meer lukt. Hier 'voel' je hoe dit komt zonder je er vragen te blijven over stellen. Pas dan kan je in beweging komen.

Degelijke opleiding

Het is een opleiding die een pak handvaten biedt om op een gedegen manier mensen te coachen met een burn out/bore out.

Verwachtingen ingelost!

Ik kwam met hoge verwachtingen, zoals er direct concreet mee aan de slag te kunnen, zoals gevoed worden met nieuwe formats gebaseerd op gekende modellen. Naast de invulling van deze verwachtingen, maakte ik kennis met gelijkgestemden. Gewoon 4 superdagen waar ik veel bijleerde en van genoot. Bedankt om mij in beweging te zetten!

Een verrassende opleiding!

Opnieuw een verrassing na een aantal eerdere opleidingen in Open Mind. Met veel informatie op korte tijd en toch de nodige diepgang bij cruciale onderwerpen.

Zeer leerrijk

Zeer leerrijke en inspirerende Masterreeks. Veel "a-ha" momenten gehad. Het geeft "goesting" om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Heerlijk om op je "sloefen" een opleiding te kunnen volgen. Bravo aan de chef-kok! Dank je wel, Serge! Het was de moeite!

Vernieuwende aanpak

Het is een vernieuwende, concrete veelomvattende aanpak met vele eenvoudige, efficiënte tools!

Praktische opleiding

Praktische opleiding met humor gebracht. Een brede waaier aan tools en inzichten waarmee ik aan de slag kan.

Allesomvattende opleiding

Een opleiding die zowel therapeutisch, leerrijk als heel ontspannend is.

Heel verhelderend

De lesgevers brengen een heel complexe materie, op een heel heldere, gemakkelijk grijpbare manier.

Gewoon super!

In 4 dagen een massa concrete formats en tips waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Gewoon super!

Perfecte mix

De opleiding is zeer dicht bij de ervaring, in een aangename accommodatie, met creatieve toepassingen en charismatische lesgevers, die zeer gul zijn met informatie en lesmateriaal.

Een aanrader!

Een sterk doorleefde op ervaring gebaseerde no nonsens aanpak met zeer bruikbare, concrete modellen, tips, tools en oefeningen. Een echte aanrader!

Boeiend!

Deze opleiding triggert, maakt vanalles wakker in jou, geeft je inzichten waarmee je dan aan de slag kan gaan...

Zeer gedreven lesgevers

Twee zeer gedreven, bekwame en inspirerende lesgevers di een brandend actueel onderwerp onderbouwd kunnen brengen.

Zeer brede opleiding

Een zeer brede opleiding met duidelijke handvaten, en linken naar een herkenbare realiteit. Goede duiding en actuele voorbeelden.

Een totaal pakket

Deze opleiding biedt een totaal pakket aan in inzichten, formats, concrete tools,... om uw cliënt echt naar een beweging te brengen om uit de cirkel van burn out/bore out te geraken.

Gedoseerde opleiding

Gedoseerde opleiding om vanuit ontlading en beweging te leren transformeren.

To the point-opleiding

Een to the point-opleiding met handige tools, die duidelijk maakt waar de verschillen, oorzaken en mogelijke oplossingen liggen.

Veranderingsproces

Op maat geschreven stappenplan om tot inzicht te komen en om verandering te bekomen!

Positieve verandering

Wat het me gebracht heeft: Ik voel me niet meer abnormaal maar anders en daar is niks mis mee. Het valt me op dat ik nu ook meer durf en me niet meer automatisch onzichtbaar maak, of dat probeer, want sinds Serge me doorzag let ik wel op. De vele oefeningen, die echt heel bruikbaar zijn, pas ik toe op de kinderen in de opvang. En met succes. Op het werk maakten ze de opmerking dat ik sinds vorige zomer zo veel veranderd ben in mijn voordeel. Ook dit zou één van die positieve ervaringen van de cursus kunnen zijn.

Perfecte mix

Impressies van de opleiding: stevige heelmeesters – milde directheid – diepgravend – gemoedelijk – respectvol – goede opvang – goede catering – aangename omgeving.

Uniek traject

Intens, authentiek traject dat voldoet aan de systemische wetten, waar ieder zijn plek krijgt en je voedende confrontaties krijgt.

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom, je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiskok vers klaargemaakt. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Ben je allergisch aan bepaalde ingrediënten, dan kan je steeds aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet.

Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

Leerplatform

Online syllabus

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling online, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up- en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, literatuurtips, powerpoints, certificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

Toekomstige Startdata van Master Classes

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

Toekomstige Startdata van Integrale Coach Opleidingen

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda