Privacyverklaring

Onze gegevens:

Centrum Open Mind bvba
Bredestraat 11-13
9920 Lovendegem
België
Telefoon 09 370 80 72
E-Mail: info@centrumopenmind.be
BTW 0667.898.151
Bank: BIC KREDBEBB IBAN BE28 7390 1450 3420

Erkenningen:
Erkend door de Vlaamse Overheid voor KMO portefeuille als opleidingscentrum DV.O 222497 voorheen DV.O105244
Erkende HORECA onderneming FAVV ARC/OVL/035217
Erkend als VDAB partner voor loopbaanbegeleiding
Erkend ISO 9001/2015

Contactpersonen:

Aanmeldingen, info en gegevensverwerking: leen@centrumopenmind.be
Administratie facturatie: sofie@centrumopenmind.be
Administratie, betalingen, lesmateriaal, veiligheid en internet: serge@centrumopenmind.be

Sociale media:
Om privacy redenen beperken wij onze aanwezigheid op sociale media.
https://www.facebook.com/Centrum-Open-Mind-209067505800112/

Uw contactgegevens:

Wij verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor de levering van onze diensten.

Deze gegevens lever je zelf aan via de aanmeldingsformulieren van onze website tijdens je registratie of vraag.

Uw gegevens komen niet voor op losse documenten. Alles wordt beheerd door een centrale lokale database.

De gegevens voor de nieuwsbrief (naam en e-mail) worden beheerd door MailChimp die instaat voor de registratie en uitschrijving van de nieuwsbrief. De registratie voor de nieuwsbrief is volgens een dubbel Opt-In systeem, waarbij je de aanmelding nog eens extra persoonlijk dient te bevestigen.

Uw persoonlijke / gevoelige informatie:

Informatie gedeeld tijdens privé-sessies wordt niet bijgehouden in een persoonlijk dossier. Mogelijke nota’s worden telkens met de klant meegegeven die ze zelf kan bijhouden indien gewenst.

Voor de loopbaanbegeleiding zijn wij als onderaannemer van de VDAB onder hun toezicht en gehouden aan hun procedures inzake privacy. Mogelijke inbreuken dienen dan ook via de VDAB gemeld te worden.

Tijdens de workshop wordt enkel je voornaam en e-mail adres gedeeld met de medecursisten. Andere gegevens kunnen op eigen verantwoordelijkheid gedeeld worden, doch dit moedigen wij niet aan. Medecursisten kan je contacteren via het leerplatform in een afgeschermde en beveiligde omgeving.

Persoonlijke informatie gedeeld tijdens workshops wordt met de nodige discretie behandeld en wordt verzocht door de medecursisten niet te delen met derden. De verantwoordelijkheid van het delen van informatie met medecursisten is voor eigen rekening.

Persoonlijke informatie die op de flip-over en in het lesmateriaal genoteerd wordt, zal enkel je voornaam of de eerste letter van je voornaam of een fictieve naam worden vermelden.

Wij houden geen informatie bij over jouw medische toestand. Wij vragen wel niet deel te nemen aan een opleiding indien je medicatie neemt voor psychische problemen. Je kan dit wel in overleg met jouw voorschrijvende arts waarover je ons niet hoeft in te lichten. Wij geloven jou op jouw woord. Ben je niet in regel, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening.

Informatie gedeeld via mail wordt 1 jaar bijgehouden op onze beveiligde mail server en in specifieke (klachten, annulaties en afspraken) gevallen in onze gegevens database.

Informatie gedeeld via de evaluatieformulieren wordt intern en tijdens audits gebruikt voor de verbetering van de opleidingen, met uitzondering van het vakje “website getuigenis” dat we gebruiken voor vermelding op onze website.

Foto’s gemaakt tijdens opleidingen worden enkel gedeeld op het leerplatform en zijn enkel te bekijken door de deelnemers van jouw opleidingsgroep. Foto’s van opendeuractiviteiten worden uitzonderlijk gedeeld om de sfeer weer te geven. Bijzondere zorg wordt gedragen om de deelnemers zoveel mogelijk onherkenbaar te fotograferen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Website informatie:

Onze website gebruikt enkel technische cookies die meteen zorgen voor de functionaliteit en comfort van de gebruiker.

  • De website staat aangemeld bij Google analytics voor optimalisatie in de zoekmachines.
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief gebeurt via een feed naar Mailchimp.
  • Voor betalingen wordt beperkte informatie gedeeld met PayPal, indien deze methode gebruikt wordt.
  • De Facebook widget maakt een link met onze Facebookpagina.
  • Informatie die je deelt om als coach of therapeut gevonden te worden door onze klanten is vrijwillig en via het registratieformulier aangeleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor de correcte inhoud.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Aanpassen en verwerken van de gegevens:

Aanpassen persoonlijke gegevens Op eenvoudig verzoek via info@centrumopenmind.be kunnen uw gegevens aangepast of verwijderd worden. Dit kan enkel via mail en via een door ons gekend e-mail adres. Beveiliging van de gegevens Uw gegevens worden bijgehouden op een beveiligde server en zijn niet via het internet toegankelijk. Open Mind houd geen informatie van jou bij in “cloud” applicaties met uitzondering van de gegevens te vinden op websites. De gegevens zijn beschermd voor onbevoegde toegang, ongeoorloofd kopieren of wijzigingen, ongewenste publicatie of fysieke toegang. Bijhouden van uw gegevens Open Mind houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig is voor een goede werking en om te voldoen aan officiële verplichtingen. Daarna worden de gegevens digitaal verwijderd door overschrijving of door versnippering van de gegevens. Geautomatiseerde besluitvorming op basis van je gebruikersgegevens Open Mind hanteerd met uitzondering van het aan- en afmelden van de nieuwsbrieven geen geautomatiseerde besluitvorming. Bij aanmelding voor een opleiding krijgt de klant een geautomatiseerd antwoord, doch de definieve bevestiging van de aanmelding is via een persoonlijke mail.

Delen met derden:

Voor publiciteit

Er worden geen gegevens gedeeld met derden voor publicitaire doeleinden. Ook niet met mogelijke onderaannemers.

Voor nazicht en goede werking

Voor nazicht tijdens audits en wettelijke controles worden enkel die gegevens verstrekt waartoe we strikt noodzakelijk en wettelijk verplicht zijn en dit enkel aan personen die daartoe bevoegd zijn.

Voor de boekhouding

Boekhoudkundige gegevens worden verwerkt door onze externe boekhouder die gehouden is aan zijn beroepsgeheim.

Lesgevers, coaches en begeleiders:

Wie in onderaanneming werkt voor Open Mind heeft een onderaannemingsverklaring getekend die inhoudt dat dezelfde houding aangenomen wordt als door Open Mind zelf inzake discretie en verwerken van persoonlijke gegevens van deelnemers.

Aan de lesgevers wordt geen informatie verstrekt anders dan naam en e-mail adres van de deelnemers.

Contactformulieren

De gegevens doorgegeven via contactformulieren worden enkel intern gebruikt voor de goede werking van het bestelde product of dienst. Gegevens doorgegeven via het formulier “registreren als afgestudeerde” worden op uw verzoek publiek kenbaar gemaakt op de betreffende sites. De verantwoordelijkheid van de juistheid van deze gegevens ligt bij de aanmelder. De gegevens kunnen ten allen tijde aangepast worden door een eenvoudige mail te sturen vanaf het e-mail adres vermeld bij de gegevens.

Aanmeldingen en reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. De contactformulieren zijn voorzien van een “honeypot” beveiliging tegen spam.

Videobewaking:

Open Mind beschikt over een videobewakingssysteem die opnames maakt in de gemeenschappelijke ruimtes. Deze beelden worden enkel gebruikt voor uw veiligheid in geval van schade of diefstal. De beelden worden bijgehouden via overschrijving, waardoor ze automatisch gewist worden na een korte tijd. In geval van veiligheidsproblemen kunnen deze beelden met de politie gedeeld worden.