Bedrijfswonden kunnen lang nawerken als ze niet verzorgd worden. Hoe doe je dat?

Organisaties in Trauma – Master Class

Organisaties in Trauma

Een grondige aanpak voor wondes van een organisatie

Er wordt in kleine groepen gewerkt voor maximale case begeleiding.

Lesgeefvormen

Live

In de Open Mind benadering zien wij een organisatie als een “levend” systeem. Dit systeem voldoet aan alle wetmatigheden die binnen systemen van toepassing zijn. Net zoals een levend wezen een trauma kan oplopen door een bedreigende situatie, kan een organisatie op dezelfde manier een wonde oplopen door een gebeurtenis. De keuze van het woord is wat ongelukkig. Bij traumatische situaties denken wij gemakkelijk aan moord, oorlog, misbruik en andere vaak zeer emotioneel geladen situaties.

Het woord is echter afkomstig uit het Grieks en betekent, “wonde”.

Organisatie trauma’s zijn eigenlijk de verschillende wonden die elke organisatie in de loop van zijn bestaan oploopt.

Een wonde kan verschillende niveaus hebben. Sommige wonden genezen uit zichzelf, sommige wonden hebben een beperkte aandacht nodig, nog andere wonden hebben gespecialiseerde aandacht nodig en voor ernstige wonden ga je naar het ziekenhuis.

Op dezelfde manier kijken wij naar organisaties. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de aard van de wonde is ook bij een organisatie “gepaste” aandacht nodig.

VB: Als Coca-Cola de groene Cola-Life op de markt brengt en het lukt niet, zal deze organisatie dit wel overleven. Een kleiner bedrijf zou daaraan ten onder kunnen gaan. Als een kleine bank als Optima een zware wonde oploopt is die ten dode opgeschreven.

In deze opleiding bekijken we de werking van trauma’s in organisaties. Open Mind heeft 20 jaar ervaring en expertise in het werken met trauma’s.

Via een uniek prikkelniveau schema brengen we de trauma’s van een organisatie in kaart en krijg je tips en advies hoe en op welk niveau kan ingegrepen worden.

Kleine wonden kunnen best intern opgevolgd  worden. Grotere wonden kunnen nog steeds intern aangepakt worden mits de juiste acties, Bedreigende wonden, daar is meestal extern advies nodig en bij zeer ernstige problemen is meestal tijdelijk extern management nodig.

De opleiding richt zicht tot al deze niveaus en maakt bovendien onderscheid tussen een acute bedreiging en een chronische wonde.

Een unieke opleiding volledig door Open Mind ontwikkeld en momenteel de enige in zijn soort.

Het programma van de Organisatie in Trauma Master Class

Inzichten over het werken met blessures van organisaties

blok 1: Wat is trauma

Trauma is een woord dat verduidelijking nodig heeft. Waarover gaat dit juist, wat zijn de signalen en hoe herken je trauma concreet in een organisatie.

Je leert in sneltempo de basis van trauma

 • wanneer spreek je van trauma of wonde
 • detecteren en herkennen van organisatietrauma’s
 • het prikkelniveau schema ter detectie van trauma
 • primaire en secundaire effecten van trauma in organisaties
 • de 4 traumareactiepatronen
 • vaak voorkomende trauma’s | “the usual suspects”
 • gelijkenissen en verschillen met menselijke trauma’s
 • voorkomen van trauma

blok 2: organisatie, persoon, functie, taak

Organisatie trauma aanpak verschilt van persoonlijke traumahealing door de complexiteit van het gegeven. Uniek aan de Open Mind aanpak is dat wij onderscheid maken in 4 niveaus van trauma:

De organisatie in trauma

 • Een volledige organisatie kan in trauma gaan als het voortbestaan in het gedrang komt. vb bankencrisis
 • Een afdeling kan in trauma staan als ze dreigt opgedoekt te worden of als ze oorzaak is van een bedreiging van de organisatie. vb fraude in de boekhouding
 • Een groep organisaties kan bedreigd worden door een externe factor vb Fipronil crisis of veranderende regegeving | instalateurs van zonnepanelen

Een functie kan in trauma staan

 • Als de vorige CEO zijn mandaat misbruikt heeft, zal de volgende het vertrouwen moeilijk kunnen winnen vb CEO Samu Social
 • Als bij een fusie de ene baas wegvalt en de andere dient over te nemen vb Cera en KB die samengaan en in elk dorp 2 bankdirecteuren hebben

Een taak kan in trauma staan

 • Soms krijg je vanuit je functie een taak reeds verschillende mensen niet hebben kunnen uitvoeren. De taak is zwaar beladen en moeilijk te dragen. vb je moet als minister een tax invoeren op energie omdat je voorganger niet goed gerekend heeft.
 • Soms heeft de taak reeds meerdere mensen gevraagd omdat de taak zeer risicovol of zwaar is. vb politie bewaak opdrachten zijn momenteel door terrorisme gevaarlijke taken

Een persoon kan in trauma staan

 • Iemand kan op een bepaalde leidinggevende plek terecht komen en mensen aansturen vanuit eigen trauma’s. Hij of zij wordt een bedreiging voor gans de organisatie of zelfs een land door inbreng van eigen traumatisch gedrag. vb President Trump die vanuit eigen waarheid en beleving zijn land aanstuurt en vele trauma’s veroorzaakt bij personen, functies en taken. 

Bij trauma in organisaties is het zaak om uit te zoeken waar juist de bron van het trauma ligt. Vaak is het een complexe interactie die de nodige kennis en inzicht vraagt om bijgestuurd te worden.

Blok 3: Broken connections

Om trauma van bij het begin grondig aan te pakken en om zicht te krijgen wat juist aan de hand is, hanteren we “broken connections”.

We gaan na waar en welke verbindingen gebroken zijn.

Verbroken verbindingen zijn een goede parameter voor de veerkracht van een organisatie. Hoe meer wonden niet gezond genezen zijn, hoe meer onder de mat zit, hoe meer verbroken verbindingen en hoe meer de organisatie last heft van trauma’s.

Vaak zijn deze trauma’s onzichtbaar en ogenschijnlijk onbenullig, toch kosten ze elke dag onnodige energie en uiteindelijk ook minder resultaat voor de organisatie.

Het is een zeer “dure” zaak om niet naar trauma’s te kijken!

Je leert hoe je verbindingen kan herstellen zodat wonden kunnen genezen. Het herstellen van verbindingen dient bovendien op de juiste niveaus te gebeuren om het nodige effect te hebben.

Systeemwerk levert dan ook onze toolbox om spanningen in organisaties te detecteren om op de juiste plaats te kunnen ingrijpen.

Blok 4: trauma healen

Een wonde in een organisatie helen kan je op tal van manieren doen. In trauma healing hebben we een healing pad dat niet altijd zo voor de hand liggend is om te bewandelen maar wel steevast resultaat oplevert.

Je leert een actieplan opstellen om de organisatie opnieuw gezond te maken. Dit actieplan is zeer vergelijkbaar met wat in traumahealing bij mensen gebeurt doch ook weer totaal verschillend door de “gelaagdheid” waarin gewerkt wordt en door het mandaat dat al dan niet aanwezig is.

Wens je meer over deze unieke aanpak te weten, dan schrijf je best in voor deze opleiding. Lijkt het allemaal wat veel en complex, wij komen graag jouw organisatie persoonlijk evalueren en geven passend advies.

Data

Lesdagen:

Opendeurdag:
5 workshops met walking dinner

Zaterdag 8 juni van 13u30 tot 17u - keuze uit 5 workshops:
- Leren vertrouwen
- VTS detectie
- Familie opstellingen
- Omgaan met narcisme
- Van Trauma naar vrijheid

€50 voor 1 workshop, die je kan inruilen voor €100 korting bij inschrijving van een van onze zomerweken.

Meer info: 5 workshops met impact

2024

nieuwe data nog in te plannen

Incompany training, mail voor info info@centrumopenmind.be

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Organisaties in trauma: 3 dagen

voor factuur zonder ondernemingsnummer: € 750 (incl. 21% BTW)

voor factuur met ondernemingsnummer: € 750 + € 157,5 BTW

Prijzen zijn incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform. Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.

Locatie

Open Mind:

Bredestraat 11-15 Lievegem (Lovendegem, bij Gent)

L: 3.6181268000000273 | B: 51.10957570000001

Aangename lesomgeving

Online voorwaarden:

Deze opleiding is “Live”, online deelnemen is niet mogelijk

 • Managers

  Ben je zaakvoerder van een KMO of CEO van een grotere organisatie, kom je verrijken met de nieuwste beproefde concepten, zodat je je organisatie kan stroomlijnen.

 • Leidinggevenden

  Ben je leidinggevende, leer dan via trauma in organisaties hoe je best problemen aanpakt zodat ze structureel opgelost zijn.

 • Crisis, Interim of Schaduw manager

  Is het je taak om een bedrijf in nood opnieuw op de rails te zetten, deze opleiding in organisatie trauma is de ideale tool om het bedrijf opnieuw leven in te blazen en uit de “overlevingszone” te halen.

 • Coaches en Adviseurs

  Begeleid je zelf mensen zoals managers, dan zal je versteld staan van onze unieke kijk op ingrepen en actiepunten voor meer harmonie en betere resultaten binnen een organisatie.

Wat brengt deze opleiding?

 • Je krijgt een totaal andere invalshoek voor het bekijken van problemen in een organisatie.
 • Je krijgt zicht op “onzichtbare” drijfveren die veel energie en resultaat kosten.
 • Via tal van kleine tips en inzichten kunnen beslissingen afgewogen worden op haalbaarheid voor de medewerkers.
 • Een beeld hebben en inzicht krijgen in de trauma’s in een organisatie geeft je een prima leidraad voor actie die bovendien vaak helemaal niets kost, doch veel oplevert.

Onze aanpak

 • Een mix van praktijkgerichte theorie en oefeningen. Deelnemers kunnen ook een eigen casus inbrengen.
 • Interactief.
 • Slechts een beperkt aantal deelnemers waardoor er voldoende tijd en ruimte bestaat om de aangeleerde vaardigheden en technieken in te oefenen.

Veel gestelde vragen

Certificaat van deelname of Diploma

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO-portefeuille kan betalen, worden certificaten gegeven. Voor PRO blokken met een certificatieproef krijg je een diploma.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan en wie die geeft.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001 en KMO.

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra er een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Je mag wel het gepatenteerde label “Certified Integrale Coach” gebruiken als je één van de drie PRO blokken van de Integrale Coach opleiding gevolgd hebt. Je komt dan ook in aanmerking voor vermelding op onze integrale Coach website.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Ervaring: 15 jaar zaakvoerder Alarmbedrijg AGB, 20 jaar zaakvoerder Open Mind

Specialiteit: begeleiding van kaderfuncties en zelfstandigen

De getuigenissen komen van de evaluatieformulieren van de deelnemers aan de opleiding. Ze scrollen automatisch door.

Wil je ze rustig lezen, ga dan met de muis over een getuigenis. De namen zijn om privacy redenen afgekort.

Inspirerend en praktisch

Deze opleiding is super inspirerend én praktisch toepasbaar in onze consultancy praktijk

‘Seeing colors’

De 'open stijl' van de docenten en een groep die de materie concreet maakt door echte toegepaste casussen tijdens de opleiding te mogen ervaren.

Degelijk vernieuwend

Deze opleiding reikt jou een groot inzicht aan in een andere manier van kijken naar organisaties. Je kijkt vanuit de organisatie zelf.

Eenvoudig complex

Een manier om te kijken naar organisaties die je nergens anders vindt. Een succes formule voor bewuste organisaties die streven naar maatschappelijke meerwaarde.

Anders en verrijkend

Het is boeiend om vanuit een totaal nieuw/ander perspectief naar organisatie te kijken.

To-the-point

Dankzij deze opleiding krijg je een andere kijk naar een organisatie. Vanuit een eenvoudige aanpak wordt er naar de wonden van een organisatie gekeken en wat het mogelijke healing pad kan zijn.

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom, je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiskok vers klaargemaakt. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Ben je allergisch aan bepaalde ingrediënten, dan kan je steeds aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet.

Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

Leerplatform

Online syllabus

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling online, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up- en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, literatuurtips, powerpoints, certificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

Toekomstige Startdata van Master Classes

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

Toekomstige Startdata van Integrale Coach Opleidingen

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda