Trauma en Sax Opstellingen

Als woorden tekort schieten.

Deze opstellingsmethode is deel van het vernieuwend werk in Open Mind ontwikkeld. In deze dag worden trauma opstellingen gedaan.

Om nog dichter bij de healing van het trauma te komen, worden de woorden voor een deel vervangen door fysieke bewegingen en geluiden van de saxofoon.

Tom is een briljant saxofoonspeler en familieopsteller en kan het gevoel dat bij een scene past, perfect in een geluid gieten. De trillingen van de saxofoon spreken de cellen direct aan en verrichten daar hun werk.

 Op vlak van healing werkt dit even efficiënt als woorden. Het denken en het hoofd worden echter niet aangesproken, waardoor de opstelling direct kan zakken.