Jongeren Coach Master Class

Leer jonge mensen begeleiden met meer dan enkel praten

Opleiding Jongeren Coach

Een aanpak vanuit de noden, ipv de problemen!

Deze opleiding van 6 dagen kan online en in zelfstudie gevolgd worden.

Lesgeefvormen

Online, Video zelfstudie

Ben je begaan met kinderen en jongeren, dan is deze opleiding misschien iets voor jou.

Ze is ontstaan uit vele jaren ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Een nieuw samengesteld gezin met 4 kinderen is bovendien een uitstekende uitdaging om de theorie ook aan de praktijk te toetsen.

Vanuit de verschillende pijlers van Open Mind, zoals systeemwerk, traumawerk, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid, coaching en therapie zijn werkvormen ontstaan die zeer uniek zijn in hun aanpak en ook in hun resultaat! 

Wij vertrekken namelijk niet vanuit het probleem van het kind, maar vanuit de nood die het heeft.

Als bijvoorbeeld een plant binnen staat en te weinig licht krijgt, zal ze problemen krijgen. Je kan er een speciale lamp boven hangen, maar je kan de plant ook gewoon buiten zetten. Op dezelfde manier zien wij in vele therapievormen een aanpak vanuit het probleem zonder dieper te kijken naar de nood die niet ingevuld is.

Als een kind gepest wordt, kan je de pester en het gepeste kind bij elkaar zetten en er over praten en afspraken maken. Je kan het kind veranderen van school, maar pak je dan de bron van het pesten aan? Veel kans wordt het kind op een andere school opnieuw gepest.

Wij gaan kijken waar de “hechting” niet lukt. Of het kind wel welkom was en hoe het zit met de context van het kind.

Wij zien het kind als een “ventilatieklep” van spanningen uit de context. Daar iets aan verhelpen werkt veel efficiënter, eenvoudiger en duurzamer.

Eén groot probleem: als kinderen een probleemgedrag vertonen is dit vaak terug te brengen naar hun ouders en het onvermogen om de noden in te vullen. In onze manier van werken betrekken wij ook de ouders zoveel mogelijk en motiveren hen om ook naar zichzelf te kijken. Wij doen dit vrij van oordeel in het besef dat elke ouder wel het beste wil voor zijn kind, maar soms de inzichten, mogelijkheden of capaciteiten mist.

De aanpak

In onze Integrale Life Coach opleiding werken we met 10 basisnoden. 6 Noden voor het kind en 4 noden voor de volwassene.

De aanpak in de jongerencoach is dan ook gebaseerd op de Integrale Life coach, maar dan volledig op jongeren gericht.

In de Life coach opleiding coachen we de volwassene vanuit de noden die als kind niet ingevuld geraakt zijn. In de jongerencoach kijken we naar het actief invullen van die noden om latere problemen te voorkomen.

Je zou het kunnen vergelijken met een zaadje van een boom dat op de rotsen terecht gekomen is, waardoor de boom zich niet volledig kan ontwikkelen. Eens de boom volwassen is, kan je die niet meer verplanten, maar kan je de boom wel gaan coachen wat op die plek mogelijk is. Is het boompje nog klein en jong, dan kan je het misschien in vruchtbare grond verplanten, zodat het zich kan ontwikkelen tot een volwaardige boom. 

Ik hoop met deze metafoor duidelijk te maken wat het verschil is tussen Life coach en jongerencoach.

De gebruikte werkmethodes

Een kind coachen is steeds een verhaal tussen het kind en zijn context. Daarom zal de focus ook liggen op systemisch– en traumawerk.

Ervaring leert dat kinderen vaak aan de slag gaan met thema’s van de ouders. Wij zien dan ook het kind niet los van zijn context. Om de noden van het kind optimaal in te vullen, verwachten wij medewerking van die context en bereidheid de eigen problematiek onder ogen te zien. Als een ouder bv alcohol verslaafd is of vaak agressief, zal die op zijn minst deze feiten dienen te erkennen.

Dat het niet altijd mogelijk is om dit op te lossen, dat beseffen wij. Dit is ook niet de bedoeling. Wel kan je dan kijken wat je kan doen om het kind alsnog te geven wat het nodig heeft, al was het via andere personen. Bij een vechtscheiding of een moeilijke thuissituatie bijvoorbeeld, is een kind soms beter op internaat dan thuis.

De werkmethodes voor kinderen komen uit ons breed aanbod aan opleidingen en hebben een specifieke focus op jongeren.

 • Systemische kijk op gezinnen | kijk verder dan enkel het kind
 • Trauma | omgaan met pijnen uit het verleden
 • HSP of hoogsensitief en kinderen | het prikkelniveau leren bewaken
 • Groei en ontwikkeling van het kind | op zoek naar talenten en identiteit
 • Leren verbinden | binden, verbinden, commitment, onverdeelde aandacht

Persoonlijke thema’s

Gedurende deze opleiding kan het best zijn dat je geconfronteerd wordt met persoonlijke noden die in jouw jeugd niet ingevuld geraakt zijn.

Meestal is dit zelfs een “drive” om deze opleiding te volgen.

De opleiding is echter voor kinderen en jongeren bedoeld en de aanpak zal zich dan ook vooral daar op richten.

Met hen is het namelijk mogelijk in het nu bij te sturen en dit is anders dan verwerking van iets wat lang geleden is. Voor persoonlijke thema’s volg je beter individuele sessies of de opleiding Integrale Life Coach. Vragen over je persoonlijke jeugd gaan we dan ook parkeren.

Wat doen we niet?

 • We gaan zeker niet de therapeutische toer op om te onderzoeken wat het probleem is
 • We gaan niet overal over praten, afspraken maken, inzichten geven of hoe en waarom vragen beantwoorden
 • We gaan niet kijken met de ogen van de volwassene naar het kind, maar omgekeerd!

Wat doen we wel?

 • We beginnen met het vertrouwen van het kind te winnen door ons in te leven in hun leefwereld en te werken met belevingsgerichte werkvormen.
 • We kijken naar het kind en de context en hoe het kind omgaat met mogelijke “spanningen” daarin.
 • We gaan op zoek naar de bron van bepaalde verstoringen, gedrag of problemen en kijken welke nood daardoor niet ingevuld geraakt is.
 • We gaan samen met de ouders, school of instelling op zoek naar manieren om die noden in te vullen.

Welke vragen komen aan bod?

Vragen over…

 • concrete cases van kinderen in begeleiding
 • je eigen kinderen, kleinkinderen of kinderen uit je familie
 • jongeren en kinderen uit de groepen of contexten waarmee je werkt
 • het creëren van een optimale omgeving voor kinderen van verschillende leeftijden
 • leerprocessen, aanpak en omgang met kinderen
 • kinderen in nieuw samengestelde gezinnen
 • omgaan met Hoogsensitieve HSP kinderen
 • hoogbegaafde kinderen en hun leefwereld
 • kinderen met een beperking of leerstoornis

Het programma van de Jongerencoach opleiding

Inhoud

Deze inhoud komt zeker aan bod en zal over de verschillende dagen gespreid worden, afhankelijk van de cases en interesses van het moment.

Winnen van vertrouwen

We zijn gewoon dat het kind zich naar onze leefwereld aanpast.Wij gaan het omgekeerde leren doen. Veel kinderen vertellen namelijk wat de coach, ouder of begeleider wil horen, niet wat zij te vertellen hebben. Het kind uitnodigen om vrij zijn beleving te delen zonder pleasen, is een ware kunst.

Kijken vanuit de basisnoden

We bespreken de basisnoden grondig en leren verbanden leggen tussen problemen en die noden.

Een kind dat bijvoorbeeld verslaafd is aan “gamen”, daar kan je van alles mee afspreken om dit minder te doen, het straffen, belonen als het iets anders doet enz… maar eigenlijk is dit een teken van “plaatsvervangende hechting”. Wij gaan op zoek naar het herstellen van de natuurlijke hechting.

Werken met belevingsformats voor het kind

Een kind is wel gewoon om met woorden en afspraken begeleid te worden, maar dit is helaas niet altijd wat werkt. Het lijkt OK maar de verandering is vaak van korte duur. Dit komt omdat niet elk kind op een mentale manier kan benaderd worden. Meer nog, hoe jonger het kind, hoe meer je andere methodes dient te gebruiken. Dit zijn meestal al die dingen die leuk waren, maar die wij allemaal verleerd zijn. In deze opleiding halen we dan ook je beweeglijke en creatieve zelf opnieuw van onder het stof.

Coachen in de context van het kind

Om de noden van het kind in te vullen, dien je de context daarbij te betrekken. Hoe maak je de ouders, de instelling of andere context van het kind duidelijk wat het nodig heeft, hoe doe je concrete haalbare voorstellen en ben je “ambassadeur” van de noden van het kind.

Bespreken van cases en voorbeelden

Aan de hand van zoveel mogelijk concrete cases zal je het materiaal leren toepassen en de kracht ervan ontdekken. Een deel van de opleiding is ook voorzien voor specifieke vragen en onderwerpen, afhankelijk van de noden van de groep.

Onze visie op kinderen en jongren

Onderstaande video geeft voor een stuk onze visie op kinderen en jongeren weer. De moeite waard om eens met een “Open Mind” te bekijken!

Traumawerk

Je krijgt in deze opleiding ook informatie om te herkennen of trauma aan de orde is. Soms zegt een kind namelijk niet wat het meemaakt thuis, maar is de situatie traumatisch. Dan is het belangrijk dit te detecteren en die kinderen dan door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp zoals therapeutische of psychologische begeleiding.

Bij traumatische thuissituaties is het namelijk niet zo evident om de noden van het kind in te vullen. De noden van de ouders zijn meestal groot en ze krijgen die zelf niet eens ingevuld, laat staan dat ze het voor hun kind zouden kunnen doen.

Data

Lesdagen:

Gratis online infomoment:

Te plannen

2022

Reeks van 6 donderdagen:

18/11/2022
25/11/2022
02/12/2022
09/12/2022
16/12/2022
23/12/2022

Lesuren:

Lesdagen:
starten om 10u00 tot 17u00, welkom vanaf 9u30

Infosessies:
starten om 19u, je kan aanmelden vanaf 18u30

Prijs

Bijdrage:

Jongeren coach opleiding online:

 • via kmo-portefeuille € 700
 • zonder kmo-portefeuille € 1.000
  + BTW € 210

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 1.000
 • uren 42
 • omschrijving jongerencoach

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

Het lesmateriaal wordt ondersteund door een online leerplatform.
De lesdagen worden op video opgenomen en staan tot een week na de opleidingsdag beschikbaar om opnieuw te bekijken.

Locatie

Open Mind:

Bredestraat 11-15 Lievegem (Lovendegem, bij Gent)

L: 3.6181268000000273 | B: 51.10957570000001

Volg je een online opleiding, dan zorgen wij voor een optimale beleving en leeromgeving.

Geen les vanaf een PC in de living, maar een beeld en geluid via een professionele studio setting.

Online voorwaarden:

Enkel online deelnemen is mogelijk

 • je kan volledig online deelnemen, oefenen gebeurt in breakoutrooms via Zoom onder begeleiding van de trainer of een assistent
 • je bent minstens 80% van de tijd online aanwezig tijdens de lessen ter plaatse voor het behalen van een certificaat of diploma en voor de KMO portefeuille
 • je kan de video van de lesdagen op het forum van de groep een week lang bekijken na de lesdag
 • je krijgt toegang tot het lesmateriaal in syllabusvorm via openmind-e-learning.be
 • de onlinedeelnemers behoren ook tot een groep op dit leerplatform
 • in deze groep komen de slides van de flipovers, downloadbare documenten en een forum voor uitwisselen en oefenen
 • je krijgt toegang tot een zoom oefengroep waar je buiten de opleiding onderling elkaar kan ontmoeten en oefenen
 • je kan de link voor zoom-deelname en oefengroep vinden op het leerplatform van jouw groep
 • Wil je jongerencoach worden

  Wil je graag kinderen en jongeren van verschillende leeftijden begeleiden, dan is deze opleiding zeker voor jou.

 • Wil je de ideale ouder zijn voor je kind

  Als je graag de ideale ouder voor je kind wil zijn, dan leren we je dit alvast af. We gaan wel samen uitzoeken hoe je best met je kind kan omgaan om het alle kansen te geven die het verdient.

 • Je werkt vaak met kinderen

  Werk je vaak met kinderen, dan zal deze opleiding jou extra inzichten en werkvormen geven om met minder inspanningen meer te bereiken. Tal van kleine praktische tips zullen een wereld van verschil maken voor jou en de kinderen.

Wat brengt deze opleiding?

 • Je zal op een totaal andere manier leren kijken naar kinderen en jongeren
 • Je krijgt een aanpak die eens niet gebaseerd is op lijstjes en praten
 • Je ontwikkelt voor jezelf belevingswerkvormen die kinderen kunnen boeien en motiveren
 • Je zal leren kijken met de ogen van het kind en daardoor hun vertrouwen winnen
 • Je zal het kind niet meer zien als een wezen met problemen, maar iemand in ontwikkeling op zoek naar wat het nodig heeft
 • Als extra bonus zal je natuurlijk ook jezelf en je jeugd beter leren bevatten en accepteren

Veel gestelde vragen

Deze opleiding is nieuw in 2019 en er zijn nog geen veel gestelde vragen.

Deze opleiding kan door verschillende trainers gegeven worden.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Serge is gespecialiseerd in complexe vraagstukken persoonlijk en zakelijk.

Sofie De Vos

Sofie De Vos

Sofie is gespecialiseerd in begeleiding bij rouw en relatievraagstukken en nieuw samengestelde gezinnen.

Leen Steelandt

Leen Steelandt

Leen is gespecialiseerd in HSP en loopbaanvragen en begeleiding van singles.

Deze opleiding is nieuw, de getuigenissen die hier te vinden zijn, zijn van de jongerencoach opleiding (essentials en master blok) die voor 2017 doorging in Open Mind.

Nieuwe inzichten

Je leert op een andere manier kinderen bekijken, maar vooral voelen. Talrijke inzichten voor thuis en kinderopvang, die ik meeneem uit deze opleiding.

Rode draad

De opleiding vertrekt vanuit de eigenheid en de persoonlijke noden van het kind, los van labels!!

Vanuit noden coachen

Het geeft meer inzicht en aanvoelen in de noden van het kind.

Nuttig om te weten

De opleiding brengt goede formats met zich mee, werkt heel verhelderend en is direct toepasbaar. Er worden daarnaast ook veel praktische voorbeelden gegeven.

Rustig opbouwend

Het is een opleiding waarbij je als oma ervaart dat je nog veel "te leren" hebt.

Praktisch en holistisch

Deze opleiding is een verrijking als ouder om signalen van jouw kinderen beter te begrijpen en te plaatsen.

Inzicht verwerven

Dit 'triggert' naar meer!

Eenvoudig sterk!

Het is heel verrijkend en aanvullend op de andere opleidingen. De puzzelstukjes vallen steeds meer op hun plaats.

Interessante uitdaging

De sterkte is de afwisseling tussen theorie en oefeningen, zeer aangenaam. Het ervaringsgericht leren zorgt ervoor dat je heel veel onthoudt en sneller zal toepassen.

Veelzijdigheid

Deze opleiding daagt je op een erg positieve manier uit om na te denken over de basis die nodig is om te ontwikkelen. Erg wisselende werkvormen en relevante onderwerpen maken het een boeiend geheel.

Keep it simple!

Deze opleiding laat mij, als leerkracht, als ouder en als coach anders naar kinderen en jongeren kijken. Via eenvoudige formats kan je helend werken. Je bereikt hier meer mee dan met vooral of louter verbaal werken.

Dank je wel!

De opleiding was zeer gestructureerd, goed begrensd en voelde heel erg aangenaam. Alles werd in de gaten gehouden (tijd, groepsdynamiek, dipjes, emotionele zaken). Je kan hier met alles terecht en je was meer dan welkom. De inhoud werd zeer goed gegeven, duidelijk en heel erg interessant! Dank je wel hiervoor!

Leerrijk

Het is leuk dat deze opleiding uit 6 basisnoden vertrekt. Daarnaast is de sterkte van deze opleiding ook de focus om kennis te combineren met beweging en doe-momenten.

Waardevolle inzichten

Er is voldoende ruimte om ook de persoonlijke thema's een plekje binnen de opleiding te geven, zonder daardoor het evenwicht kwijt te geraken. Er mag 'ervaren' en 'beleefd' worden maar het lestempo blijft er wel.

Duidelijk en verrijkend

Zeer boeiend en leerrijk qua materie ivm de basisnoden vanaf baby tot jongvolwassene. Je krijgt bruikbare tools om ermee aan de slag te gaan.

Leerplatform

Online syllabus

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling online, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up- en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, literatuurtips, powerpoints, certificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

Online Basis Integrale Coach opleiding

Bij het volgen van deze opleiding krijg je gratis toegang tot de online versie van integrale coach basis.

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding online volgen.