Integrale Management Training

Wil je graag bijscholen voor je groter wordende takenpakket?

In 6 dagen bekom je een stevige basis voor management.

Uniek programma voor snel resultaat

Ervaringsgerichte formats voor snellere integratie

Diverse gespecialiseerde trainers

Geschikt voor diverse doelgroepen

Burn-Out Bore-Out Master Class

Ook voor Bore-out

Deze opleiding bestaat uit 6 lesdagen en wordt meerdere malen per jaar gegeven. De prijs bedraagt € 950 (excl BTW). De opleiding wordt in Lovendegem.

Bij deze reeks hoort een gratis deelname aan het burn-out programma dat in 8 avonden in Lovendegem gegeven wordt.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die een burn-out gehad heeft. Meer nog hier en daar is het zelfs een soort status-symbool geworden. Als je een burn-out krijgt, is dat toch wel de ultieme erkenning dat je teveel gewerkt hebt, of niet toch? Het probleem ligt echter een stuk dieper. Onze “steeds meer” maatschappij komt aan zijn limieten. We kunnen niet steeds meer. Het meer moet ergens vandaan komen. Bij een Burn-out is een volledige onbalans ontstaan, waardoor plots niets meer werkt. Bij het minder gekende broertje bore-out staan verveling en zinloosheid voorop. Velen kennen de slingerbeweging tussen burn-out en bore-out.

Mensen coachen en begeleiden die geen reserves meer hebben, is een vak apart. Dit pak je niet zomaar aan door hen te zeggen wat ze moeten doen. Ze kunnen immers niet meer!

Open Mind heeft reeds jaren ervaring met alle soorten vormen van stress-bestrijding. Van coaching tot relaxatie, therapie tot een sessie bij de psycholoog. We hebben dan ook met ons team een stappenplan uitgewerkt voor burn-out / bore-out. Dit plan is zowel curatief als preventief en omvat inzichten, bewegingen en persoonlijke groei. Dit is de enige manier om een burn-out / bore-out aan te pakken zodat hij niet na enkele jaren terugkeert. Het gaat hier niet over een pleister op de wonde, maar over genezing op een diepere laag.

Het is niet omdat je zelf een burn-out gehad hebt dat je in staat bent daarin mensen te coachen. Er zijn immers verschillende oorzaken en vormen van burn-out en daarin coachen moet je leren.

Deze opleiding is recent ook verder uitgebreid met een wetgevend pakket, zodat je ook op de hoogte bent van wat verwacht wordt van de werkgever, de arts, de psycholoog, de medische wereld en de coach. Het is belangrijk dat je naar de juiste personen kan doorverwijzen daar waar nodig en ook dat personen naar jou kunnen doorverwijzen als dat beter is. Wie wat doet in burn-out begeleiding is tegenwoordig een pittig steekspel. Wij pleiten voor een correcte samenwerking gezien burn-out een probleem is dat zich op vele verschillende vlakken manifesteert.

Data

Lesdagen:

2018:

Reeks van 6 woensdagen:

07/11/2018
14/11/2018
21/11/2018
28/11/2018
05/12/2018
12/12/2018

2019:

Reeks van 6 donderdagen:

25/04/2019
02/05/2019
09/05/2019
16/05/2019
23/05/2019
06/06/2019

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Burn-out Coach|Preventie adviseur: 6 dagen

 • via KMO portefeuille € 570
 • zonder KMO portefeuille € 950
  + BTW € 199,5

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 950
 • uren 58
 • omschrijving “Burn-out Master Class”

Prijzen excl. BTW, incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Gratis inbegrepen burn-out avondreeks 8 * 2 uur

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.
Draag gemakkelijke kledij om nog beter te kunnen ontspannen. Breng gerust warme kousen of sloffen mee. In de zaal ligt een aangename kurkvloer.

Je krijgt toegang tot ons online leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding burn out adviseur. Je krijgt ook toegang tot onze online community en forum voor uitwisseling met medecursisten.

Locatie

Locaties:

Open Mind te Lovendegem (bij Gent)

Bredestraat 11-13 Lovendegem

De opleiding

Deze opleiding richt zich vooral tot mensen die met burn-out in aanraking komen. Je krijgt na deze opleiding een duidelijk zicht wat burn-out juist is en hoe je het kan detecteren aan de hand van enkele eenvoudige vragen.

Ook voor artsen kan dit een interessante opleiding zijn. Meestal wordt burn-out medisch bekeken, maar als iemand klaagt over een burn-out kan je als arts vaak niet veel meer doen dan de klant geloven. Hierdoor wordt ook van burn-out vaak misbruik gemaakt, wat niet de bedoeling is.

Mocht je je afvragen in welk opzicht onze lijst anders is dan de andere gangbare lijstjes, schrijf je in, niet tevreden, geld terug! De Open Mind kijk op burn-out is totaal anders en veel breder dan de gangbare kijk. Dit komt omdat wij de inzichten van tal van opleidingen met elkaar combineren tot een nieuw relevant geheel.

Dag 1: Detectie Burn-out Bore-out

Voor je kan beginnen coachen is het belangrijk een correcte detectie te maken van Burn-out. Soms komen mensen op eigen initiatief, soms zijn ze doorverwezen door de arts, soms komen ze op advies van de HR-afdeling maar er is helaas geen éénduidige manier om burn-out vast te stellen.

Artsen proberen via bloed-analyse de stress parameters te meten, HR evalueert je prestaties, de psycholoog onderzoekt je gedrag en de therapeut bekijkt je problemen.

Binnen Open Mind hebben we een model ontwikkeld waar zowel artsen, psychologen als coaches en therapeuten zich kunnen in vinden. In Dag 1 maak je kennis met dit model en zijn opbouw.

 • verschil tussen depressie en burn-out
 • de plek van de arts en medicatie
 • coaching of psychotherapie nodig?
 • de verschillende fases in burn-out of bore-out
 • wanneer doorverwijzen en wanneer gaan coachen
 • 4 verschillende basisoorzaken van burn-out
 • Open Mind detectielijst aan de hand van gedragspatronen

Dag 2: bronnen van burn-out

Aan de hand van de eenvoudige detectielijst krijgt je snel een overzicht of iemand kan gecoacht worden of niet, op welk niveau coaching nodig is en of je dient door te sturen naar een arts of psycholoog.

 • je krijgt tal van eenvoudige coachformats voor de bronnen van burn-out
 • je leert wanneer wat met wie te doen en wat niet te doen
 • je maakt een plan van aanpak dat haalbaar is voor de klant
 • je krijgt dieper zicht op de drijfveren van de klant en hoe die terug in een gezonde verhouding te brengen
 • met diverse creatieve formats kan je mensen uit hun hoofd halen om op diepere lagen informatie en inzichten te bekomen

Als je nog niet kan coachen is het best om ook de Integrale Coach basisopleiding bij te volgen. In de formats verwijzen we vaak naar algemene coachvaardigheden. Je Integrale Coach Basisopleiding is gratis on-line te volgen. Wil je hem life volgen, dan is de kostprijs bewust heel laag gehouden.

Dag 3: Burn-out Systemisch en Cyclisch bekeken

Burn-out is een complex gegeven. Elke burn-out is anders en dient anders aangepakt te worden. Klassieke benaderingen van psychologen en coaches doen vaak beroep op inzicht, wilskracht en doorzettingsvermogen. Het is nu net dat wat “opgebrand” is.

Om een burn-out grondig aan te pakken dient het patroon dat de burn-out veroorzaakt, bijgestuurd te worden. Dit patroon kan meerdere generaties oud zijn, zodat het niet ontdekt wordt omdat het als evident beschouwd wordt. Systemische wetmatigheden zijn een bijzondere insteek om spanningen en onevenwichten op een totaal andere manier in kaart te brengen.

 • coach aan de hand van systemische wetmatigheden naar een blijvende verandering en een nieuw minder spannend evenwicht
 • tal van eenvoudige praktische tips die je als huiswerk kan meegeven en die de klant een reeks mini-succesjes kan bezorgen, zodat hij uit de burn-out geraakt
 • coach aan de hand van 5 elementen in het Open Mind cyclisch model voor een nieuwe flow in het leven.
 • onderzoek waar een overmatige hechting is ontstaan en welke elementen uit evenwicht geraakt zijn.

Dag 4: Groepsformat

Als preventiemaatregel is een groepsformat uitgewerkt die mensen inzichten geeft in hun patronen en zelf laat bijsturen. Deze groepsformat is grondig uitgetest op verschillende groepen mensen van verschillende opleidingsniveaus en is heel toegankelijk en heel relevant. Burn-out wordt aangepakt door 4 stappen te doorlopen

 • leren doseren
 • leren de “toplading” ontladen
 • leren bewegen | no-go zones opnieuw claimen
 • leren vernieuwen | transformeren

In deze dag krijg je als trainer de achtergrond van deze oefeningen, zodat je zelf de workshop kan geven. Wil je de oefeningen zelf uitgebreid meemaken, dan kan je de avondreeks gratis volgen en het effect van de oefeningen ervaren.

In deze dag is nog ruimte voor extra topics, afhankelijk van de vraag van de groep

 • burn-out en HSP
 • burn-out en gezondheidsproblemen
 • burn-out en je collega’s
 • terugkeren na een burn-out, hoe doe je dat
 • klassieke burn-out lijsten en studies

Dag 5: wettelijk kader

In deze dag krijg je een overzicht van het actief wettelijk kader van burn-out.

De verschillen met de ons omringende landen en de te verwachten ontwikkelingen voor de toekomst.

Dag 6: De werkgever

In deze dag krijg je alle informatie nodig om een burn-out audit te doen bij een bedrijf.

 • hoe gevoelig is een bedrijf voor burn-out
 • welke praktische tips kunnen gegeven worden aan de hand van onze detectielijst
 • hoe kan je met de werkgever een burn-out beleid uitstippelen
 • hoe kan je met HR burn-out mensen opvangen en reïntegreren

Geef zelf workshops met Open Mind materiaal!

Bij deze reeks hoort een burn-out workshop. Deze workshop kan na het volgen van de opleiding door jou gegeven worden en werkt curatief en preventief. Je kan een losse reeks inrichten voor mensen met burn-out of je kan in-company trainen. Het programma is gebaseerd op 4 pijlers en kan in bestaat uit 8 workshops van 2 uur. Deze zijn echter aan te passen naar believen, op vraag van het bedrijf. De kleinste vorm is 1 namiddag.

 • Stap 1: leren doseren

  De bron van burn-out of bore-out ligt in het patroon om de situatie niet juist te kunnen inschatten. Je kan je werk niet in de gepaste dosis doen. Of je doet teveel of je bent bang voor teveel. Gepast is het echter nooit. Waarom iemand teveel of te weinig doet is heel verschillend van oorsprong.

  Deze bron leren vinden en daarop coachen wordt in deze master aangeleerd.

 • Stap 2: de lading er afhalen

  Als iemand jarenlang de juiste dosis niet gevonden heeft, dan is het voor de hand liggend dat er heel wat frustratie en irritaties ontstaan zijn. Deze zitten grandioos in de weg voor een correcte beslissing voor de toekomst. het patroon herhaalt zich of maakt een slingerbeweging. Hoe je een irritatie of frustratie kan ontladen is voor iedereen verschillend. De één gaat sporten, de andere wil vissen en nog iemand anders kiest voor één of andere verslaving.

  Wij leren op verschillende vlakken wat een gezonde ontlading voor burn-out of bore-out kan zijn.

 • Stap 3: bewegen

  Als de dosis gedurende lange tijd helemaal fout is geweest, zijn er heel wat dingen die je niet meer doet. Er is een soort vermijdgedrag ontstaan vanuit de burn-out of bore-out en er is enkel nog ruimte voor het foute patroon. Nieuwe dingen doen, risico’s nemen, opnieuw bewegen naar de no-go-zones is iets wat iemand niet uit zichzelf doet. Daar is begeleiding van een coach voor nodig. In stap 3 bespreken we de verschillende opties en technieken die de coach heeft om dit aan te pakken.

 • Stap 4: change

  Zolang je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zal je ook krijgen wat je altijd gekregen hebt. Wil je dus een burn-out of bore-out grondig aanpakken, dan is het nodig dat in je leven een aantal zaken ten gronde veranderd worden. Welke patronen je dient aan te pakken is ook weer heel persoonlijk. In de opleiding bekijken we enkele “usual suspects” en leren we “helende patronen” aan. Je kan je klant huiswerk meegeven zodat het positief effect van de nieuwe patronen zich kunnen doorzetten.

Wil je deel uitmaken van een leuke diverse groep?

Een korte checklist of dit voor jou de juiste opleiding is.

Voor Wie?

 • Voor zorgsector, HR, begeleiders en coaches.

  Voor dit programma is een basis van coaching of begeleidings skills nodig. We werken met een groep PRO’s die het materiaal gaan doorgeven. Kom je voor je eigen burn-out of bore-out, dan volg je beter de avondgroep.

  De groep is meestal samengesteld uit een verscheidenheid aan achtergronden. Psychologen, artsen, coaches, loopbaanbegeleiders, therapeuten en gezondheidscoaches.

Wat?

Wat brengt deze opleiding?

 • je krijgt inzicht in de drijfveren van Burn-out en Bore-out
 • je leert het duidelijk verschil tussen burn-out en depressie
 • je krijgt een behandelplan waarin veel opties mogelijk zijn, je kan je eigen methodes blijven gebruiken, maar op een doelgerichte manier
 • je werkt zowel preventief als curatief
 • je krijgt een workshopflow om zelf mee aan de slag te gaan in bedrijven
 • je krijgt een eigen ontwikkelde vragenlijst voor werknemers en voor zelfstandigen
 • je krijgt coachtips voor de klant en advies voor de organisatie, op niveau van bron, gedrag en resultaat
 • je wordt via het leerplatform ondersteund met extra documentatie en modellen
 • je leert de DO’s en DON’Ts bij burn-out / bore-out
 • je ontvangt een certificaat van deelname

Tijdsinvestering

 • het materiaal wordt in deze 6 dagen doorgegeven, meer tijd hoef je niet uit te trekken
 • je kan de 8 avonden burn-out bore-out reeks bijwonen om de oefeningen of het groepsgebeuren in praktijk te ervaren
 • thuis kan je je nog verdiepen in het leesmateriaal op het leerplatform, maar dat kan je doen als je tijd hebt

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO portefeuille kan betalen worden certificaten gegeven.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de norman van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen is kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Centrum Open Mind bvba is te vinden op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als een “instelling die een basiscursus voor preventieadviseurs kan verstrekken”

Uw lesgevers

De aanpak van een burn-out is voor ons een multidisciplinaire aanpak, gaande van een psychologische tot een juridisch luik.

Wij hebben dan ook een zeer divers opgeleid team die deze opleiding verzorgt. Het programma is in samenspraak met dit team gemaakt in overeenstemming met de noden van de klant en het wettelijk kader waarbinnen burn-out valt.

Sabin Van Crombrugge

Sabin Van Crombrugge

Kiné | Psycholoog |Trainer | Coach | loopbaanbegeleider

Sabin is kinesiste en psychologe van opleiding en werkt full time binnen Open Mind met privé begeleidingen rond stress, burn-out, depressie,... Sabin heeft nog aan Judo-topsport gedaan en weet alles over stress en prestatiedruk.

Het is haar kracht om klanten lachend te laten vertrekken na een sessie.

Vanishing twin is haar stokpaardje en zij begeleidt dit traject in groep en privé. Ze geeft maandelijks een namiddag opstellingen.

Sabin combineert haar job met een gezin van 3 kinderen.

Maika D’Hoker

Maika D’Hoker

Psycholoog | Loopbaan begeleider

Maika is loopbaanbegeleider regio Aspelare (Ninove) en in Open Mind.

Maika heeft haar loopbaan opgebouwd in grootbank binnen de human resources afdeling. Ze weet hoe het er aan toe gaat in grote bedrijven in de dienstensector.
Ze helpt graag mensen in groei (20 - 45) bij het uitbouwen en richting geven aan hun (professioneel) leven. Ze begeleidt ook kaderleden en kenniswerkers via talentontwikkeling en leadership coaching.

Maika heeft een gezin met 2 kinderen.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Serge is bezieler en zaakvoerder van Open Mind sinds 2000. Hij is de grondlegger van de verschillende coach-formats en opleidingen in Open Mind.

Serge is ingenieur van opleiding en was jaren zaakvoerder van een alarmbedrijf. Het is voor hem een constante uitdaging om het lesmateriaal te verbeteren en vernieuwing te brengen, alsook om efficiëntere manieren te vinden om het lesmateriaal aan de cursisten uit verschillende contexten over te brengen.

Celine Boelens

Celine Boelens

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Ergo | Vennoot

Celine is ergotherapeute van opleiding. Ze is zaakvoerder van Moving Matters en Private-dining.

Celine is loopbaanbegeleider en jongerencoach in Open Mind en is trainer van verschillende opleidingen in Open Mind. Verder geeft ze in company trainingen voor onderwijs en zorgsector.

Celine is een vroegbloeier, ze runde op jonge leeftijd reeds een dansschool en werkte als kind reeds mee in de horecazaak van haar ouders. Als trainer en coach is ze heel direct en wordt door vele cursisten haar humor gesmaakt.

Leen Steelandt

Leen Steelandt

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Admin Open Mind

Leen is een gevoelige duizendpoot en je vindt haar dan ook overal terug in Open Mind.

Haar vriendelijke lach of stem is vaak het eerste contact dat cursisten hebben met Open Mind. Ze leidt de admin in goede banen en springt hier en daar bij in de logistiek.

Als loopbaancoach leidt ze de gratis info namiddagen en begeleidt loopbaantrajecten in Open Mind en in Zwijndrecht. Ze traint of assisteert verscheidene opleidingen.

Leen werkte lang in de chemische sector en is ervaringsdeskundige burn-out en HSP.

Angelique Van de Velde

Angelique Van de Velde

Psycholoog | Loopbaan begeleider

Angelique is psychologe en loopbaanbegeleider regio Gent.
Angelique begeleidt arbeiders, bedienden en managers uit alle sectoren. Gespecialiseerd in stress & burnout, life-coaching en rouwverwerking.

Getuigenissen

default image

Praktijkgericht

Deze opleiding is zeer praktijkgericht en hands-on. Mede dankzij een ontwapenende, humoristische stijl maakt dat de zaken makkelijker verteerbaar zijn.

19 juli 2018

default image

To-the-point

Een to-the-point opleiding met handige tools die duidelijk maakt waar de verschillen, oorzaken en mogelijke oplossingen liggen.

19 juli 2018

default image

Helder

Je leert fysieke formats die beklijven en dingen in beweging zetten die vastzitten wanneer enkel cognitief wordt gewerkt. Er is een duidelijke en eenvoudige visie die vlot wordt gecommuniceerd.

24 april 2018

default image

Inspirerend en verrijkend

Het is een praktische cursus; degelijk en concreet. Je hebt zin om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan!

24 april 2018

default image

Zeer leerrijk

Een aantal sterke punten van deze opleiding is de aangename manier van lesgeven, de combinatie van theorie met praktijkoefeningen waarbij de fysieke formats de pijnpunten tonen, online cursus en de ongedwongen sfeer.

N.G. 24 april 2018

default image

Duidelijk en compact

Open Mind leeft haar visie: duidelijk en eenvoudig waardoor theorie en praktijk gelinkt worden en de toepasbaarheid zichtbaar maakt.

N.J. 23 april 2018

default image

In beweging zetten

Door inzichten, hand-outs te geven kan ik deze materie rond burn-out|bore-out implementeren in mijn job als professionele voedingscoach.

23 april 2018

default image

Helend

Een sterk punt van deze opleiding is het inzicht van de persoonlijke betrokkenheid bij een burn-out. Daarnast zijn ook de fysieke formats, die duidelijk weergeven waar het issue zit, een sterkte. Ze geven ook een duidelijk zicht op het probleem. Je kan het ervaren... Je weet het al, maar soms voel je het niet. Open Mind leert je voelen!

23 april 2018

default image

Jezelf herontdekken

Dank je wel voor het brengen van diepere inzichten in een wereld waar burn-out en bore out nog steeds taboe is.

N.J. Projectleider 7 november 2017

default image

Out of the box

Het lesmateriaal is onmiddellijk in de praktijk bruikbaar en gaat veel verder dan de klassieke inzichten rond burn-out.

7 november 2017

default image

Grondig en compleet

Deze opleiding geeft een zeer grondig beeld rond burn-out en bore out. Er is een goede afwisseling van theorie met tips en oefeningen.

I.G. 7 november 2017

default image

Vertragen en transformeren

Deze opleiding zet in beweging en geeft voldoende kader om ook anderen hierin te begeleiden.

7 november 2017

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

Over de middag wordt ter plaatse een verse lichte maaltijd geserveerd, met in de namiddag een stukje taart. Dit allemaal om je in de pauze zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat we in het volgend blok er weer tegenaan kunnen gaan.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiscateraar private-dining voorzien. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Heb je bijzondere wensen of een speciaal dieet, dan kan je aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet. Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

voorgerecht Caesar Salad

hoofdgerecht Beef – krieltjes – peer

voorgerecht Tomaat Mozarella

hoofdgerecht Kabeljauw met Vergeten Groenten

Meer ruimte nodig?

Alle nota’s komen en blijven on-line zodat je de ruimte krijgt in je kasten voor …

Open Mind is ook

on-line ondersteuning via ons leerplatform!

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar. Geen gedoe met dropboxen, youtube,  facebookgroepen, instagrammen etc…

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling on-line, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Wij ondersteunen deze opleiding op vier niveaus:

1: on-line syllabus

Toegang tot het lesmateriaal dat permanent geupdate wordt met mogelijkheid tot maken van pdf documenten voor je archief

2: on-line groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up-en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, litteratuurtips, powerpoints, cetrificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

3: online coachcursus

Gratis toegang tot de on-line versie van integrale coach basis

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding on-line volgen.

4: on-line promotie

Gratis vermelding op één van onze vele websites.

Wens je aan “de wereld” kenbaar te maken dat je sessies geeft, dan kan je op de lijst met coaches komen die op onze specifieke sites staat. (Meer info)

X