Kind- en Jongeren Begeleider

Kijken naar de nood van het kind, niet naar het probleem

Voor onderwijs, ouders en begeleiders

Kind- & Jongerenbegeleider – Opleiding Basisnoden

De jongeren & kindercoach opleiding is

 • je leren inleven in hun wereld en noden
 • mogelijkheden creëren ipv problemen oplossen
 • de natuurlijke potentie een kans geven
 • noden in het nu leren detecteren & invullen

Onze opleiding kind- & jongerenbegeleider is een vernieuwend antwoord op de uitdagingen binnen de wereld van opvoeden & begeleiden. We kiezen voor een eenvoudige, begrijpbare & dynamische aanpak voor zowel kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders,… en andere betrokkenen in het opvoed-proces. De opleiding vertrekt vanuit de 6 basisnoden, noodzakelijk voor de ontwikkeling & ontplooiing van elk kind.

Alle kinderen hebben alle potentie in zich om de volwassenen te worden die ze in essentie al zijn. Als het lichaam mag ervaren dat de noden zijn ingevuld, dan volgt deze natuurlijke beweging vanzelf.

Onze jongeren- & kindercoach opleiding biedt een concrete handleiding in de zoektocht naar een gezonde identiteit.
We gebruiken graag de metafoor van een plantje. Het zaadje heeft alle potentie in zich, maar het ontwikkelt pas als het voorzien wordt in wat het werkelijk nodig heeft: gepaste aarde, water, zonlicht, voedsel, ruimte,… .
Zo kan de identiteit van een kind zich pas ten volle ontwikkelen als we vanuit de context de gepaste invulling geven aan de noden. Probleem- of ongepaste gedrag van kinderen geeft dan het signaal dat bepaalde noden niet of onvoldoende zijn ingevuld.

Deze opleiding leert kijken & detecteren vanuit een coachende houding naar wat het kind nodig heeft. Eerder dan therapeutisch te werken en te graven in het verleden onderzoeken we wat in het ‘NU’ nodig is om het kind te versterken in zijn eigen natuurlijke beweging. We bieden een mentaal kader aangevuld met tal van praktische oefeningen & bodylearing-formats. Deze mix maakt het mogelijk om het aangereikte materiaal om te zetten in een totaal-ervaring.

Praktische informatie

De Opleiding

Onze opleiding Kind- & Jongerenbegeleider omvat 6 belangrijke stappen.

Wij werken rond 6 basisnoden van het kind. Dit zijn externe factoren die het kind in staat stellen optimaal ontwikkelen. Per dag wordt er één nood uitgelicht.We leren de verschillende aspecten van deze nood kennen en relateren aan de problemen die daardoor veroorzaakt worden.

Wij leren iedere basisnood onderzoeken
Bijvoorbeeld de eerste nood is ‘Welcome’

 • was er een ‘welcome’ & hoe detecteer je dat
 • wat is nodig voor een gepaste ‘welcome’
 • wat zijn de verschillende factoren van de ‘welcome’
 • wat zijn de effecten van geen gezonde ‘welcome’ op de verschillende leeftijden, op vlak van gedrag, leerprestaties, sociale omgang enz…
 • wat is de essentie van een gedoseerde ‘welcome’ en hoe doe je dat in je klas, in je praktijk, als ouder, in het dagelijkse leven

Je krijgt heel veel tips mee. Kleine dingen die geen extra moeite kosten, maar een wereld van verschil maken. BV als je als leraar of therapeut systematisch te laat bent, dan haal je de ‘welcome’ onderuit. Als reactie gaan jongeren mogelijks ‘lastig’ gedrag vertonen.  Kom je op tijd, dan zal de reactie totaal anders zijn. Je leert als begeleider wat jouw impact is op dit proces en hoe je dit kan bijsturen.

Ook een hekel aan onduidelijke sites?

Hier staat voor jou alles netjes en overzichtelijk samen.

Data

Lesdagen:

2018:

Reeks van 6 vrijdagen:

28/09/2018
12/10/2018
26/10/2018
16/11/2018
30/11/2018
14/12/2018

Lesuren:

van 10u00 tot 17u00, welkom vanaf 9u30

Prijs

Bijdrage:

Essentials Kindercoach / Jongerencoach opleiding: 6 dagen

 • via KMO portefeuille € 390
 • zonder KMO portefeuille € 650
  + BTW € 136.5

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 650
 • uren 36
 • omschrijving Jongerencoach essentials

Incl lichte maaltijd,drank en internettoegang tot het lesmateriaal.

Interesse? Schrijf je snel in!

Locatie

Locatie:

Open Mind te Lovendegem (bij Gent)

Bredestraat 11-13 Lovendegem

Opmerkingen:

Startdata deze en gelijkaardige opleidingen

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

vrij28sept10:0017:00Opleiding Jongerenbegeleider BasisnodenStart opleiding10:00 - 17:00

zat17nov10:0017:00Omgaan met HSP en IndigoStart Opleiding10:00 - 17:00

zon18nov10:0017:00HSP en grenzen stellen10:00 - 17:00

ma18febr10:0017:00HSP en Indigo Coaching MasterStart Opleiding10:00 - 17:00

woe24apr10:0017:00Jongerencoach MasterStart Opleiding10:00 - 17:00

zat27apr10:0017:00Omgaan met HSP en IndigoStart Opleiding10:00 - 17:00

Integrale Coach eerstvolgende startdata

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

vrij28sept10:0017:00WachtlijstOpleiding RouwtherapeutStart opleiding10:00 - 17:00

ma01oct10:0017:00Change management - colors of changeStart opleiding10:00 - 17:00

zat13oct10:0017:00Basis Coach OpleidingStart opleiding10:00 - 17:00

vrij19oct10:0017:00Integrale Business Coaching - Communicatietraining10:00 - 17:00

zat03nov10:0017:00Systemisch trainingsacteurin Gouda10:00 - 17:00

Je komt bij Open Mind natuurlijk voor de beleving,

maar we hebben natuurlijk ook een programma … om van af te wijken.

Overzicht van het programma

Wil je deel uitmaken van een leuke diverse groep?

Een korte checklist of dit voor jou de juiste opleiding is.

Voor Wie?

Voor Wie?

Voor iedereen die kinderen & jongeren opnieuw willen laten aansluiten bij hun natuurlijke beweging

Deze opleiding ‘Kind- & Jongerenbegeleider’ omvat belangrijke basis-inzichten voor ouders, begeleiders, leerkrachten, directie,…

Ook iedereen die zijn eigen noden in kaart wenst te brengen, is welkom.

Mild Medium Spicy

Behoorlijk prikkelniveau

De focus van deze opleiding ligt op het leerproces, het persoonlijk groeitraject is hieraan ondergeschikt.
Daarentegen is iedereen kind geweest waardoor persoonlijke ervaringen kunnen aangeraakt worden. Persoonlijke vragen die zich tijdens de reeks aandienen worden in het moment gebruikt als studiemateriaal. De combinatie van mentaal kader, bodylearning formats & eigen verhaal kan deze reeks pittig maken.

Wat?

Wat brengt deze opleiding?

 • een totaal andere kijk op het omgaan met kinderen/jongeren
 • een werkend stappenplan voor een gestructureerde ondersteuning
 • tools om aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen & jongeren
 • voor de hand liggende formats die onmiskenbaar zijn
 • opnieuw voeling met je eigen noden
 • vertrouwen als basis voor een authentieke houding
 • een certificaat van deelname.

Tijdsinvestering

 • naast de dagen van de opleiding reserveer je best extra dagen om onderling te oefenen
 • volg best geen andere opleidingen gedurende deze periode
 • mogelijks is extra privé-begeleiding nodig om persoonlijke stukken die aangeraakt zijn tijdens de opleiding, verder te verwerken
 • het kan zinvol zijn bijkomend de ‘Trauma-essentials’ te volgen of ‘Omgaan met HSP & Indigo’
 • als professional kan je de ‘Basis-coach’ volgen als voorlooptraject – onze ‘Master kind- & Jongerencoach’ als vervolgtraject

Een stevige bewijs van inspanningen!

Onze certificaten en diploma’s worden op stevig karton gedrukt voor meer impact.

Erkenningen

Voor onze opleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Juist doordat onze technieken zo vernieuwend zijn en wij voorlopen op wat “wetenschappelijk bewezen” is, kan niemand de content beoordelen. Dit is trouwens ook zo voor coachopleidingen en vele andere opleidingen. Wie iets anders beweert onderzoek je best nader wat juist bedoeld wordt.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de norman van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen is kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Opleidingscheques

Wens je gebruik te maken van opleidingscheques, dan zijn de regels van de VDAB dermate onduidelijk dat wij dit systeem helaas niet meer ondersteunen.

Om gebruik te maken van opleidingscheques mag je immers niet hoger opgeleid zijn of je dient in loopbaanbegeleiding te gaan en van je begeleider de nodige documenten te vragen dat deze opleiding wel in je loopbaan past.

Wil je als particulier een opleiding volgen, dan is de wet helaas niet fair. Contacteer ons gerust om gebruik te maken van onze promoties.

Educatief verlof?

Wij zijn een private, niet gesubsidieerde organisatie en maken geen deel uit van opleidingen die je kan volgen in het kader van educatief verlof.

Het staat de werkgever wel vrij dit toe te kennen en zelfs jouw opleiding te vergoeden.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor een opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO portefeuille kan betalen worden certificaten gegeven.

Workshop en persoonlijke groeitrajecten komen niet in aanmerking voor het behalen van een certificaat.

Diploma

Een diploma wordt uitgereikt na het voltooien van een PRO-opleiding en mits het afleggen van een persoonlijk certificatieproef en 80% aanwezigheid.

Voorlopig zijn voor deze proeven nog geen schriftelijke eindtermen vastgelegd gezien wij ervarings-gericht werken. Op termijn ziet het er naar uit dat in een wettelijk kader, bepaalde eindtermen zullen moeten vastgelegd worden om een diploma te kunnen behalen.

Ons forum en leerplatform zijn ook dusdanig georganiseerd dat oefenen, intervisie en supervisie mogelijk is. Ook een voorwaarde die op termijn waarschijnlijk binnen een wettelijk kader zal vastgelegd worden.

Mag het voor jou allemaal iets persoonlijker?

Wij zijn niet bang ons ware gezicht te tonen. Zo zal je ons ook ontmoeten.

Uw lesgevers

Celine Boelens

Celine Boelens

Loopbaancoach - Trainer

Celine is de kind- en jongerencoach in Open Mind. Ze is gepassioneerd in het werken met deze doelgroep en weet vlot te begeleiden vanuit hun leefwereld.
Samen met Geert (zoon van Serge en kok Private Dining) heeft ze twee dochters.

Tom Mahieu

Tom Mahieu

Trainer

Tom is een zeer gevoelig en intuïtief persoon. Mensen begeleiden is zijn passie. Hij werkt heel voorzichtig en doortastend.
Tom leeft in een nieuw samengesteld gezin en samen hebben ze 5 kinderen.

Sofie De Vos

Sofie De Vos

Zaakvoerder-Trainer

Sofie is zaakvoerder en samen met Serge ontwikkelaar van de verschillende programma’s. Samen met Serge heeft zij een nieuw samengesteld gezin met 4 kinderen.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Zaakvoerder Trainer

Serge is zaakvoerder en ontwikkelt de nieuwe formats in Open Mind. Samen met Sofie heeft hij een nieuw samengesteld gezin met 4 kinderen en is ondertussen opa geworden.

Assistentie

Diverse assistenten

Diverse assistenten

.

Klanten getuigen, misschien staat jij er ook bij!

We zouden ze zelf allemaal niet kunnen verzinnen.

Getuigenissen

default image

Reflectie

Je krijgt inzicht in de complete leefwereld van kinderen, jongeren, jezelf en je context. Het brengt jou als persoon naar 'the next level'.

22 juni 2018

default image

Andere inzichten

Een boeiende en leerrijke opleiding. Het zorgt voor extra inzichten en veel verduidelijking. Opnieuw ben ik aangenaam verrast en de smaak te pakken naar nog meer...

22 juni 2018

default image

Voedend en versterkend

Puzzelstukjes vallen steeds meer op hun plaats, verrijkend, leerrijk, uitdagend, ...

22 juni 2018

default image

Praktisch vertaalbaar

Deze opleiding kan ik ten stelligste aanbevelen voor elke volwassene die als ouder, als zorgverstrekker of als begeleider dagdagelijks jongvolwassen begeleidt in het maken van de gepaste keuzes!

7 augustus 2017

default image

Erg toepasbaar

Iedereen is gebaat met het volgen van de cursus basisnoden. of het nu voor jezelf is, je gezin, je rol als leerkracht of lid van een team. De zes basisnoden dragen bij aan een gezonde stimulans, eigenwaarde en identiteit. Deze cursus leert je hier oog voor hebben en dit leren stretchen indien nodig.

Nathalie Adjunct-directrice 7 augustus 2017

default image

Stimulans zelfontplooiing

Deze opleiding geeft niet alleen inzicht in de basisnoden van jongeren, maar ik heb ook meer inzicht in mezelf gekregen. Dat was een mooie extra.

7 augustus 2017

default image

Inspirerend praktisch

Opleiding is praktisch georganiseerd, met zeer levendige, herkenbare voorbeelden en duidelijke structuur, Voor mij waren de onderwerpen die aangehaald werden, herkenbaar waardoor ik ze nog dieper heb kunnen bevatten.

7 augustus 2017

default image

eye-opener

Deze opleiding gaf me inzichten over mijn eigen al dan niet ingevulde noden als kind/jongere. Ze stelt me in de mogelijkheid om er op toe te zien dat de jongeren noden zo veel en zo goed mogelijk worden ingevuld op momenten dat ze aan mij worden toevertrouwd.

7 augustus 2017

default image

Open visie

Een enorme meerwaarde om met een open mind naar kinderen te kijken en hen beter te begrijpen. Er werd ook gewerkt met concrete voorbeelden en eigen praktijk voorbeelden.

8 maart 2017

default image

Eye Opener

Een heel boeiende en vernieuwende opleiding! Zowel zeer herkenbaar als toepasbaar op professioneel als privé vlak. Een mooi kadootje voor jezelf...

Marlies kinder-kinesitherapeute 8 maart 2017

default image

Prikkelende creativiteit

Een creatieve prikkelende opleiding die vertrekt vanuit de unieke leefwereld van het kind. Afwisselende formats die voldoende inzichten geven om direct aan de slag te gaan als jongerencoach.

8 maart 2017

default image

Verbinding

In deze opleiding leer je om te verbinden, om met onverdeelde aandacht met de kinderen bezig te zijn, om energetisch te verbinden en te coachen en om creatief te zijn.

8 maart 2017

default image

Out of the box

Het geeft een totaal nieuwe kijk op het leven, het gedrag van kinderen en jouw rol als coach en moeder. Een blinde vlek die zichtbaar werd.

8 maart 2017

default image

Ervaringsgerichte opleiding

Ongelofelijk hoe je met eenvoudige oefeningen zo gemakkelijk tot persoonlijke informatie kan komen. Het doet deugd om terug met je lichaam te leren voelen in plaats van te denken.

31 december 2016

default image

Boeiend verrassend

De formats die gegeven worden, maken duidelijk dat er zich ontzettend veel afspeelt binnen een persoon waar het hoofd het raden naar heeft.

31 december 2016

default image

Stapgewijs ontdekken

Deze opleiding is een aangename ontdekking om alles te ont-wikkelen wie je echt bent!

31 december 2016

default image

Dragend constructief

Dit is een aangename opleiding waar elke persoon naar waarde wordt geschat, en waar ruimte is voor eigen beleving. De theorie wordt afgewisseld met eenvoudige oefeningen die tonen wat voor impact bepaalde zaken op een mensenleven hebben.

31 december 2016

default image

Actiegerichte opleiding

In de opleiding heb ik tegelijk kunnen leren wat nodig is voor mezelf om te groeien, alsook hoe ik de noden van de kinderen, waarmee ik werk, kan helpen invullen, en dit gepast en gedoseerd!

31 december 2016

default image

Boeiend en waardevol

Een warme uitnodiging om kinderen te begeleiden vanuit hun noden.

31 december 2016

default image

In beweging

Deze opleiding zet je lichaam in beweging. Dit in combinatie met het cognitieve, maakt dat je een krachtige basis opbouwt. Het maakt je als het ware compleet door opnieuw contact met je gevoel te leren maken.

23 december 2016

default image

Ideale setting!

Het is een opleiding waar je samen met anderen kansen krijgt om als persoon te groeien. De ideale setting om te leren!

23 december 2016

default image

No way back

De benadering van deze opleiding, de 6 basisnoden, is uniek! De hands-on, beweeglijke (letterlijk) aanpak werkt en klopt. Je voelt het direct in je lichaam. Er is geen weg terug...

23 december 2016

default image

Goede afwisseling

De opleiding wordt boeiend gegeven, vooral door een goede afwisseling van theorie met oefeningen. Ook is er ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ervaringen.

13 oktober 2016

default image

Vernieuwende kijk

De leerstof is duidelijk, logisch maar toch vernieuwend. De oefeningen tussen door zijn vaak echte "eye openers'. Je gaat telkens naar huis met nieuwe inzichten en stof tot nadenken.

13 oktober 2016

default image

Zeer leerrijk!

Een zeer leerrijke opleiding waarbij je aan jezelf kan werken? Je kan ook enorm veel bruikbare informatie en praktische oefeningen mee naar huis nemen om er privé of professioneel mee aan de slag te gaan.

L.M. 13 oktober 2016

default image

Zo sterk en logisch!

Deze opleiding is zo sterk en logisch opgebouwd dat een verhaal over vogeltjes in het nest je alles kan vertellen, en dit toch ook met veel diepgang. Het geeft veel inzicht in wat je ziet bij volwassenen en die je nu beter kan inschatten waar dat vandaan komt.

13 oktober 2016

default image

Een mooie kans!

Een heel mooie kans om je evolutieproces te versnellen.

13 oktober 2016

default image

Aangenaam verrast

De opleiding heeft me veel inzichten over mezelf bijgebracht. Ik was aangenaam verrast over de eenvoud en de speelsheid waarmee toch vrij diepgaande thema's werden aangebracht.

13 oktober 2016

default image

Lichaamservaring

Door de lichaamservarende oefeningen kom je snel tot een topic!

K. 18 juli 2016

default image

Bijzonder boeiende opleiding

Het is een bijzonder boeiende opleiding om voor jezelf te ontdekken waar je tegen aangelopen bent, wat je gemist hebt of een overload hebt van gekregen.

Mieke 18 juli 2016

default image

Ervaringsgerichte opleiding

Ervaringsgerichte opleiding waar je eigen inbreng een verrijking is in een veilige context met een dynamisch lesgeversteam.

S. 18 juli 2016

default image

Zeer bruikbare formats

Er worden heel bruikbare formats aangereikt, waar je onmiddellijk mee aan de slag kan.

18 juli 2016

default image

Vanuit het gevoel

Het ervaringsgerichte, leren vanuit het gevoel, niet enkel kennis, wat de transfer en toepasbaarheid verzekerd.

18 juli 2016

default image

heldere formats

Deze week heeft met de 6 noden een helder format geboden dat goed aansluit bij eerder opgedane kennis en ervaring.

A.Z. docent dans en master leren en innoveren 18 juli 2016

default image

Extra inzichten

Welke vooropleiding je ook gehad hebt, je krijgt altijd extra inzichten bij deze opleiding.

K. 18 juli 2016

default image

Je eigen noden

Je staat stil bij je eigen noden! Het hoofd wordt stil, en het lichaam toont...

Heidi 18 juli 2016

Als de omgeving en totaalplaatje voor jou moet kloppen,

je mag op ons rekenen, wij hebben er zelf ook last van als het niet klopt.

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

Over de middag wordt ter plaatse een verse lichte maaltijd geserveerd, met in de namiddag een stukje taart. Dit allemaal om je in de pauze zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat we in het volgend blok er weer tegenaan kunnen gaan.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiscateraar private-dining voorzien. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Heb je bijzondere wensen of een speciaal dieet, dan kan je aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet. Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

voorgerecht Caesar Salad

hoofdgerecht Green curry vegetables

voorgerecht Tomaat Mozarella

hoofdgerecht Kabeljauw met Vergeten Groenten

Meer ruimte nodig?

Alle nota’s komen en blijven on-line zodat je de ruimte krijgt in je kasten voor …

Open Mind is ook

on-line ondersteuning via ons leerplatform!

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar. Geen gedoe met dropboxen, youtube,  facebookgroepen, instagrammen etc…

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling on-line, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Wij ondersteunen deze opleiding op vier niveaus:

1: on-line syllabus

Toegang tot het lesmateriaal dat permanent geupdate wordt met mogelijkheid tot maken van pdf documenten voor je archief

2: on-line groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up-en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, litteratuurtips, powerpoints, cetrificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

3: online coachcursus

Gratis toegang tot de on-line versie van integrale coach basis

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding on-line volgen.

X