HSP leren omgaan met je prikkelniveau

Respecteer voor jezelf een GEZOND PRIKKELNIVEAU!

Als hoog sensitief persoon is het belangrijk een ‘gezond’ prikkelniveau te hebben.
Teveel prikkels, daar verlies je jezelf in.
Ook te weinig prikkels zorgen voor problemen.

Uit verveling ga je dagdromen of je ‘bemoeien’ met de anderen door in andermans emoties te pluizen, door bewust of onbewust anderen te helpen, door aan ‘energieshopping’ te doen.