Op zoek naar emotionele stabiliteit

Neem zelf weer de controle over je emoties en wordt emotioneel stabiel!

Gevoelens en emoties zijn twee woorden waarvan de betekenis vaak wat door elkaar gehaald wordt. Denk maar aan de zinnen “volg je gevoel” of “emotionele intelligentie”. Als je je gevoel volgt, wat volg je dan? Je gevoelens, je angsten, je verlangens? Als je emotioneel intelligent bent, weet je dan iets over de gevoelens van de ander of over zijn of haar emoties?

Wat is eigenlijk het verschil tussen een gevoel en een emotie?

Wat bedoelen de mensen met de uitspraak “emoties zijn waardeloos”? Deze en nog tal van andere aspecten van gevoel en emoties zijn het onderwerp van deze workshop voor hsp.