Werkgerelateerde HSP

Omgaan met hoog gevoeligheid op het werk

Emotionele veerkracht op de werkvloer

Deze opleiding start afhankelijk van de vraag meerdere malen per jaar op verschillende dagen.

Er wordt in kleine groepen gewerkt voor maximale persoonlijke begeleiding.

Deze opleiding kan ook In-company gegeven worden vanaf 5 deelnemers.

Emotionele intelligentie is meer en meer een belangrijke vereiste voor een gezonde werkomgeving en gemotiveerde medewerkers.

Een emotioneel intelligente aanpak resulteert dan ook in een aangename werkomgeving, goed functionerende teams en duurzaam resultaat.

Burn-out, Bore-out, veel verloop, ziekteverzuim en demotivatie zijn signalen dat het emotioneel niet zo goed gaat met de medewerkers.

Tijdens deze opleiding emotionele intelligentie leer je emotionele signalen waarnemen, juist interpreteren, bevragen en gepast handelen.

Het aanleren van emotionele intelligentie was helaas voor velen geen onderdeel van het lespakket tijdens hun opleiding. Tijdens de opvoeding waren veel ouders uit de vorige generatie vooral bezig met resultaten, prestaties en materie en waren ook niet echt een voorbeeld van emotionele intelligentie. In sommige gevallen kan je gerust spreken over emotioneel analfabetisme.

Gelukkig kan je uw EQ alsnog ontwikkelen. In deze 6 dagen krijg je een stevig EQ bad, vol nieuwe inzichten en stapjes op weg naar je gevoel en verbinding met anderen. Dit aan de hand van 4 bouwstenen van deze opleiding.

 • emoties leren waarnemen
 • emoties interpreteren
 • emoties beheersen
 • emoties gebruiken

Het ontwikkelen van Emotionele intelligentie wil niet zeggen dat je gaat huilen, kwaad worden of andere extreme vormen van uitingen van emoties. Integendeel! Je leert deze emoties bevatten, weerbaar worden en draagkracht ontwikkelen, zodat je in de toekomst je emoties niet hoeft te onderdrukken, maar kan gebruiken als nuttige leidraad.

Data

Lesdagen:

Voorlopig nog niet gepland.

Bij interesse, laat het ons weten.

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Emotioneel Intelligent op de werkvloer: 6 dagen

 • via KMO portefeuille € 870
 • zonder KMO portefeuille € 1.450
  + BTW € 275,5

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 1.450
 • uren 42
 • omschrijving “Emotioneel Intelligent op de werkvloer”

Prijzen excl. BTW, incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.

Je krijgt toegang tot ons online leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding emotionele intelligentie.

Je krijgt ook toegang tot onze online community en forum voor uitwisseling met medecursisten.

Locatie

Locatie:

Open Mind te Lovendegem (bij Gent)

Bredestraat 11-13 Lovendegem

Het programma

Het programma is opgebouwd uit een aantal heel praktische herkenbare elementen. Er wordt aandacht gegeven aan een stukje theorie en kader, zodat de oefeningen nadien duidelijk kunnen ervaren en geïnterpreteerd worden voor maximale integratie.

We werken vooral op een aantal attitudes zodat het nadien niet nodig is je nota’s te raadplegen om een situatie aan te pakken. Het programma is er op gericht zoveel en snel mogelijk parate kennis te verwerven voor directe toepassing. Reeds vanaf dag 1 zal je houding anders zijn.

Hoewel de inhoud van het programma vast staat, is er zeker voldoende ruimte voor het stellen van vragen over persoonlijke situaties.

Via het on-line leerplatform kan bovendien onderling uitgewisseld worden, vragen aan de lesgever gesteld worden en de theorie kan handig nagekeken worden.

Je krijgt bovendien toegang tot een reeks interessant extra lesmateriaal voor verdere zelfstudie.

Dag 1: Wat is emotionele intelligentie?

In onze Westerse maatschappij is het “denken” meestal sterk ontwikkeld, vaak ten koste van onze creativiteit, gevoelens en natuurlijke beweging. Vele zaken moeten volgens plan of procedures uitgevoerd worden. Wordt daarvan afgeweken, dan worden we hulpeloos.

 • verschil tussen gevoel, emotie, empathie en intuïtie
 • omgaan met overprikkeling
 • hoe en waarom geraak je afgesneden van je gevoel
 • hoe kan je verbinden vanuit je gevoel
 • hoe omgaan met overgevoelige mensen HSP

Dag 2: Emoties waarnemen

Het ontwikkelen van Emotionele intelligentie start met het leren waarnemen van emoties. Je leert onderscheid maken tussen gevoelens die gestuurd worden door angsten en verlangens, die anderen jou verkocht hebben of die verbonden zijn aan persoonlijke trauma’s en gevoelens die bruikbaar zijn om beslissingen te nemen.

 • emoties waarnemen bij jezelf
 • de werking van angsten en verlangens
 • verschil tussen wat je waarneemt en wat mensen zeggen | schone schijn doorprikken
 • verschillende zintuigen gebruiken in de waarneming

Dag 3: Emoties interpreteren

De wereld van de gevoelens is helaas geen exacte wetenschap. Gevoelens zijn moeilijk voorspelbaar en kunnen bovendien tegenstrijdig zijn. Het is niet zo dat je ofwel gelukkig ofwel verdrietig bent. Je kan het beiden tegelijk zijn.

Emoties interpreteren is voor velen niet zo eenvoudig. Wat je voelt en wat gezegd wordt is vaak zo verschillend dat je niet meer weet wat je dient te geloven. Dit maakt het interpreteren er niet gemakkelijker op. We krijgen constant tegenstrijdige signalen, waardoor op de duur emoties genegeerd worden en we gaan voor wat feitelijk te bewijzen is.

 • Emoties zijn geen zwart – wit verhaal, hoe omgaan met de verschillende grijswaarden
 • Wat iemand zegt en wat iemand doet kan heel verschillend zijn. Welke signalen zijn bruikbaar.
 • Laat je niet doen door een “mooie” uitleg, interpreteer de signalen zorgvuldig.
 • de dramadriehoek en zijn werking

Dag 4: Emoties beheersen

Emotionele uitspattingen, zeker op de werkvloer, hebben zelden opbouwende waarde. Je emoties leren beheersen, zonder ze te negeren, is dan ook een belangrijke vaardigheid.

Bepaalde situaties kunnen bijna voorspelbaar bepaalde gevoelens oproepen. Daar bewust leren mee omgaan kan ervoor zorgen dat spanningen niet onnodig opgebouwd worden.

Om de emoties te kunnen beheersen is het echter belangrijk de bron van de emoties te kunnen lokaliseren en deze aan te pakken.

 • Op zoek naar verborgen spanningen, in te vullen noden en systemische velden
 • Vrij van projecties en verstrikkingen
 • Leef jij soms gevoelens van een ander
 • Hoe gebruik je feedback
 • Hoe hou je je gevoelens onder controle zonder afgesloten te geraken

Dag 5: Emoties gebruiken

Praten over je gevoel is voor veel mensen een moeilijke zaak. Het innerlijk in kaart brengen van je eigen gevoel is al een eerste probleem, daar dan de juiste woorden voor gebruiken is een volgende moeilijkheid en die dan nog correct overbrengen is opnieuw een hindernis.

In deze dag leer je technieken om op een eenvoudige en weerbare manier je gevoel duidelijk te maken.

 • kwetsbaar en krachtig tegelijk opstellen
 • de juiste woorden vinden, gebruiken en bevragen
 • je emotioneel niet laten in de hoek duwen tijdens een gesprek
 • je geen gevoel laten verkopen wat niet bij jou past
 • je gevoelens niet gaan verantwoorden en ontkrachten

Dag 6: Bewust van je uitstraling

Minder gevoelige mensen hebben vaak geen idee wat ze in hun context veroorzaken door bepaalde handelingen of uitspraken die ze doen. Ze leven vanuit hun eigen beeld van de wereld en hun eigen waarheid.

Ze vallen dan ook helemaal uit de lucht als er bepaalde reacties komen die eigenlijk voorspelbaar waren, mits een beetje emotionele intelligentie.

In deze dag leer je vooral emotionele hygiëne. Je zorgt dat je uitstraling vrij is van ongewenste emoties of ladingen, zodat je neutraal en correct kan omgaan met je omgeving.

 • de systemische wetmatigheden voor bekomen van harmonie
 • spanningen leren zien en meten aan de lichaamstaal
 • spannende gebeurtenissen leren ontladen en afsluiten
 • emotionele conflict handling

Wil je deel uitmaken van een leuke diverse groep?

Een korte checklist of dit voor jou de juiste opleiding is.

Voor Wie?

 • Verwijten ze jou dat je niet voelt?

  Krijg je regelmatig rondom jou de opmerking dat je ongevoelig bent of stel je regelmatig vast dat je gevoelens uit de weg gaat, dan is dit een prima start.

 • Leidinggevenden

  Als leidinggevende heb je alle soorten mensen aan te sturen. Sommige kan je motiveren met een beter loon of iets extra’s, anderen dien je emotioneel te benaderen zodat ze zich beter voelen. Hoe je dat doet, leer je in deze opleiding.

 • Coaches

  Begeleid je zelf mensen in bedrijven, dan bevat deze opleiding tal van tools om mensen iets dichter bij hun gevoel te brengen.

 • Oei, ik voel!

  Ontdek je plots de noodzaak om te leren voelen voor een betere sociale omgang, dan is dit een prima start.

Wat?

Wat brengt deze opleiding?

 • Je kan duurzaam verbinden met de mensen uit je omgeving.
 • Je leert vanuit je gevoel situaties benaderen waardoor je sneller resultaat kan boeken
 • Je leert voelen wanneer je opdracht niet gaat uitgevoerd worden, ook al zegt men van wel
 • Je leert ontdekken wanneer iemand authentiek is of een spelletje speelt
 • Je leert krachtig in je eigen gevoel te staan en dit vertrouwen als leidraad voor je beslissingen
 • Je leert gevoelens waarnemen, interpreteren, beheersen en gebruiken
 • Je wordt een aangenamer mens in omgang

Onze aanpak

 • Een mix van praktijkgerichte theorie en oefeningen. Deelnemers kunnen ook een eigen casus inbrengen.
 • Interactief.
 • Slechts een beperkt aantal deelnemers waardoor er voldoende tijd en ruimte bestaat om de aangeleerde vaardigheden en technieken in te oefenen.
 • De opleiding wordt gegeven door twee docenten waardoor er een intensieve begeleiding is. Op die manier is er naast het bereiken van de algemene doelen ook ruimte en tijd om de individuele ontwikkeling te begeleiden.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO portefeuille kan betalen worden certificaten gegeven.

Opleidingscheques?

Wens je gebruik te maken van opleidingscheques, dan zijn de regels van de VDAB dermate onduidelijk dat wij dit systeem helaas niet meer ondersteunen.

Om gebruik te maken van opleidingscheques mag je immers niet hoger opgeleid zijn of je dient in loopbaanbegeleiding te gaan en van je begeleider de nodige documenten te vragen dat deze opleiding wel in je loopbaan past.

Wil je als particulier een opleiding volgen, dan is de wet helaas niet fair. Contacteer ons gerust om gebruik te maken van onze promoties.

Educatief verlof?

Wij zijn een private, niet gesubsidieerde organisatie en maken geen deel uit van opleidingen die je kan volgen in het kader van educatief verlof.

Het staat de werkgever wel vrij dit toe te kennen en zelfs jouw opleiding te vergoeden.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

De lesgevers

Deze opleiding kan door verschillende trainers gegeven worden, afhankelijk van locatie en datum.

Op de agenda staat de hoofdtrainer vermeld.

Onze trainers zijn ook voor In-company trainingen beschikbaar.

Celine Boelens

Celine Boelens

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Ergo | Vennoot

Celine is ergotherapeute van opleiding. Ze is zaakvoerder van Moving Matters en Private-dining.

Celine is loopbaanbegeleider en jongerencoach in Open Mind en is trainer van verschillende opleidingen in Open Mind. Verder geeft ze in company trainingen voor onderwijs en zorgsector.

Celine is een vroegbloeier, ze runde op jonge leeftijd reeds een dansschool en werkte als kind reeds mee in de horecazaak van haar ouders. Als trainer en coach is ze heel direct en wordt door vele cursisten haar humor gesmaakt.

Leen Steelandt

Leen Steelandt

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Admin Open Mind

Leen is een gevoelige duizendpoot en je vindt haar dan ook overal terug in Open Mind.

Haar vriendelijke lach of stem is vaak het eerste contact dat cursisten hebben met Open Mind. Ze leidt de admin in goede banen en springt hier en daar bij in de logistiek.

Als loopbaancoach leidt ze de gratis info namiddagen en begeleidt loopbaantrajecten in Open Mind en in Zwijndrecht. Ze traint of assisteert verscheidene opleidingen.

Leen werkte lang in de chemische sector en is ervaringsdeskundige burn-out en HSP.

Tom Mahieu

Tom Mahieu

Trainer | HSP Coach | Loopban begeleider

Tom is muzikant van opleiding en werkte jarenlang in het kunstonderwijs. Alles draait om trilling, harmonie en akkoorden. Hij speelt saxofoon en keyboard. De helende werking van klanken is voor Tom een boeiend gegeven.

Hij is zelf super gevoelig voor energie en trilling en wil die graag bij zoveel mogelijk mensen in harmonie brengen via het geven van opleidingen en privé-sessies. Hij komt best tot zijn recht als trainer in de opleidingen HSP, trauma en systeemcoach.

Tom is ook loopbaanbegeleider in regio Boutersem - Leuven en in Open Mind.

Liesbet Van Hende

Liesbet Van Hende

Coach | Assistent | Loopbaan begeleider

Liesbet is bachelor psychologie van opleiding. Ze is loopbaanbegeleider regio Lokeren en Lovendegem.

Liesbet geeft vooral traumahealingsessies in Open Mind waar ze rustig de klant vanuit veiligheid weer laat bewegen in voorheen afgesloten levensgebieden. Je kan ook bij haar terecht met vrouwenthema’s.
Liesbet is hooggevoelig en begeleidt jou graag in omgaan met je gevoeligheid.

Liesbet traint of assisteert in verschillende opleidingen, vooral trauma en HSP.

Jeroen Van Wijngaaden

Jeroen Van Wijngaaden

Trainer | Gouda

Jeroen is zaakvoerder van Conversie Training en Coaching in Gouda

Jeroen werkt als zelfstandig trainer in diverse bedrijven in change trajecten. Zijn achtergrond als senior trainingsacteur gebruikt hij als inspiratie tijdens de workshops. Zijn systemische en traumahealing achtergrond voegt hier een extra dimensie aan toe.

Jeroen traint meestal in Gouda, soms in Open Mind Lovendegem.

Eveline Van Queckelberghe

Eveline Van Queckelberghe

HSP coach | Loopbaan begeleider

Eveline is loopbaanbegeleider regio Brugge, gespecialiseerd in burn-out, zelfstandigen en ambtenaren.

Eveline is politicus en zelf HSP en assisteert de HSP workshops in Open Mind. Zij geeft vaak voordrachten en is trainer voor Open Mind.

Getuigenissen

default image

Anders leerrijk

Een vernieuwende kijk op coaching in bedrijven.

6 juni 2017

default image

Out of the box

Deze opleiding is zeer gevarieerd en toepasbaar op verschillende domeinen. Eveneens verrijkend naar zelfinzicht toe. Een 'andere' boeiende manier om naar business te kijken, en soms ook de gevoelige snaar raakte.

Sylvie G Loobaancoach, life & businesscoach 6 juni 2017

default image

Uniek binnen business

Door tal van formats zorgt deze opleiding ervoor dat het uniek is binnen business. No nonsens en to the point geven je als coach de nodige handvaten om op een menselijke - persoonsgerichte manier te gaan coachen in bedrijven. Het pakket van informatie is een prachtige waardevolle rugzak waar je als coach op een innoverende nieuwe en vooral frisse manier kan coachen.

Christophe Coach 6 juni 2017

default image

Hands on

Deze opleiding laat je aan de lijve voelen wat coaching echt is. En stimuleert bovendien je persoonlijke groei.

6 juni 2017

default image

Ongeziene diepgang

Alle relevante topics komen aan bod in sneltempo, maar toch met ongeziene diepgang.

6 juni 2017

default image

Eenvoud in complexiteit

Een vernieuwende kijk hoe een bedrijf, bedrijfsleiders en medewerkers kunnen ondersteuning krijgen van een business coach op elk gebied en bij diverse thema's.

6 juni 2017

default image

Kennisdeling

Iedere module heeft mij bepaalde inzichten bijgebracht. De interactieve formats zijn interessante leermomenten.

6 juni 2017

default image

Vernieuwend interactief

De thema's geleerd via body learning blijven het meest hangen zonder extra inspanning achteraf.

6 juni 2017

default image

Duidelijk to the point

Deze opleiding laat alle facetten zien van het bedrijfsleven en geeft bruikbare tools aan om situaties juist te leren inschatten, evenals opties met mogelijke oplossingen.

6 juni 2017

default image

Consistente aanpak

De opleiding wordt op een aparte manier - directe en eye opening - gegeven. De stof is duidelijk!

6 juni 2017

default image

Werkelijk coachen in bedrijven!

Volg alle modules; het brengt je een inzicht bij het 'werkelijk' coachen van bedrijven.

6 juni 2017

default image

Menselijke business

Business Coaching is een ideale aanvulling en verrijking van de klassieke MANAMA-Business opleidingen. De lesgevers kennen de theoretische basis, maar durven eindelijk verder gaan om antwoorden te vinden/te zoeken op de nieuwe/toekomstige uitdagingen in ondernemingen.

6 juni 2017

default image

Handvaten in businesswereld

Je krijgt stevige handvaten op de gladde klimmuur, die het coachen in de businesswereld is.

6 juni 2017

default image

Vernieuwend en duurzaam

In één dag krijg je toch een helder en beknopt beeld en inzicht in de verschillende domeinen en word je uitgenodigd om te verdiepen waar nodig is.

6 juni 2017

default image

Laat je lichaam spreken!

Naast een duidelijk kader en handvaten, heb ik heel wat oefeningen geleerd die direct toepasbaar zijn en veel informatie geven vanuit het lichaam.

6 juni 2017

default image

Wonderlijke ervaring!

Het is wonderlijk hoe sommige heel eenvoudige lichaamsoefeningen heel wat bewustwording te weeg brengen hoe het komt dat sommige zaken in het dagelijks leven niet altijd lopen zoals verwacht. De herinnering aan het beeld van de concrete oefeningen maakt dat er ook verandering komt hoe je met situaties omgaat in de werkelijkheid. Je voelt ook beter wat je zelf kan doen.

6 juni 2017

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

Over de middag wordt ter plaatse een verse lichte maaltijd geserveerd, met in de namiddag een stukje taart. Dit allemaal om je in de pauze zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat we in het volgend blok er weer tegenaan kunnen gaan.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiscateraar private-dining voorzien. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Heb je bijzondere wensen of een speciaal dieet, dan kan je aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet. Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

voorgerecht Caesar Salad

hoofdgerecht Green curry vegetables

hoofdgerecht Kabeljauw met Vergeten Groenten

Open Mind is ook

on-line ondersteuning via ons leerplatform!

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar. Geen gedoe met dropboxen, youtube,  facebookgroepen, instagrammen etc…

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling on-line, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Wij ondersteunen deze opleiding op vier niveaus:

1: on-line syllabus

Toegang tot het lesmateriaal dat permanent geupdate wordt met mogelijkheid tot maken van pdf documenten voor je archief

2: on-line groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up-en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, litteratuurtips, powerpoints, cetrificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

3: online coachcursus

Gratis toegang tot de on-line versie van integrale coach basis

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding on-line volgen.

X