Werkgerelateerde HSP

Omgaan met hoog gevoeligheid op het werk

Opleiding coachend leiderschap

Deze opleiding wordt 2 keer per jaar gegeven en bestaat uit 4 lesdagen.

De opleiding wordt in Lovendegem gegeven.

In leiderschap bestaan veel soorten. De leider die op een dominante, autoritaire  manier zijn mensen aanstuurt is echter in onze cultuur dringend aan een update toe. Hoewel vele dergelijke leiders nog steeds belangrijke machtsposities bekleden zien we dat duurzame oplossingen uitblijven.

Coachend leiderschap is een vorm waarin de leider op een andere manier zijn leiderschap neerzet.

Via communicatie, verbinding, feedback en inspraak kan ook leiderschap neergezet worden. Ieder op zijn manier!

Je vaardigheden als coachende leider ontwikkelen, leer je in deze opleiding coachend leiderschap. Eigen aan deze opleiding is een individuele aanpak. Niet elke coachende leider doet dit immers op dezelfde manier. Het is niet de bedoeling om na deze opleiding iemand te worden die je helemaal niet wil zijn. We kijken hoe je coachende eigenschappen kan toevoegen aan je leiderschap, wat je persoonlijke valkuilen zijn en hoe je leiderschap onderuit gehaald wordt.

Daarnaast leer je ook wanneer je coachend leiderschap afwisselt met andere leiderschapsstijlen en onderzoek je welke leiderschapsstijl het beste bij jou past. Coachend leiderschap zet je in als je mensen wil laten ontwikkelen tot hun volledige potentieel en kwaliteit op lange termijn wil opbouwen.

Je krijgt ruimte voor je eigen vraag en situatie want wij begrijpen als geen ander dat elke context verschillend is. Wat voor een bepaalde groep medewerkers en sector werkt, zal in een andere groep of sector misschien helemaal niet werken.

Bekom in deze 4 daagse opleiding een coachende attitude en tal van praktische tips en inzichten om direct mee aan de slag te gaan op de werkvloer. Naast de klassieke modellen mag je bovendien tal van ervaringsgerichte Open Mind formats verwachten voor snel en efficiënt resultaat.

Data

Lesdagen:

Nog niet gepland.
Stuur gerust een mail voor toekomstige planning.

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Coachend leiderschap: 4 dagen

 • via KMO portefeuille € 558
 • zonder KMO portefeuille € 930
  + BTW € 195,3

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 930
 • uren 28
 • omschrijving “Coachend Leiderschap”

Prijzen excl. BTW, incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.

Je krijgt toegang tot ons on-line leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding coachend leiderschap.

Je krijgt ook toegang tot onze on-line community en forum voor uitwisseling met medecursisten.

Locatie

Locaties:

Open Mind te Lovendegem (bij Gent)

Bredestraat 11-13 Lovendegem

Het programma

Het programma is opgebouwd uit een aantal heel praktische herkenbare elementen. Er wordt aandacht gegeven aan een stukje theorie en kader, zodat de oefeningen nadien duidelijk kunnen ervaren en geïnterpreteerd worden voor maximale integratie.

We werken vooral op een aantal attitudes zodat het nadien niet nodig is je nota’s te raadplegen om een situatie aan te pakken. Het programma is er op gericht zoveel en snel mogelijk parate kennis te verwerven voor directe toepassing. Reeds vanaf dag 1 zal je houding anders zijn.

Hoewel de inhoud van het programma vast staat, is er zeker voldoende ruimte voor het stellen van vragen over persoonlijke situaties.

Via het on-line leerplatform kan bovendien onderling uitgewisseld worden, vragen aan de lesgever gesteld worden en de theorie kan handig nagekeken worden.

Je krijgt bovendien toegang tot een reeks interessant extra lesmateriaal voor verdere zelfstudie.

Dag 1: Wie ben ik als leider?

 • De verschillende leiderschapsstijlen + hun relatie tov coachend leiderschap.
 • Kernpunten van coachend leiderschap.
 • De kracht van de groep leren gebruiken.
 • Welke aspecten van coachend leiderschap heb je al van nature en welke kunnen verder ontwikkeld worden?

Dag 2: De leider en zijn team

 • Wat kom je tegen als leider? – mogelijkheid tot inbreng eigen casus.
 • Verbinden met jezelf, met de ander en met het team met het prikkelmodel als referentiekader.
 • Bewegen tussen polariteiten: coachende gesprekstechnieken.
 • Ruimte creëren om de dingen te laten gebeuren.
 • Consent decision – making
 • Systemische wetmatigheden binnen een bedrijf.

Dag :3: De communicatie van de leider

 • Valkuilen bij gebrekkige communicatie: kleine foutjes, grote gevolgen
 • Coachende attitudes, zelf toepassen en aanleren aan je team
 • Elevator pitch
 • Public speaking: communicatie afstemmen op je publiek
 • Gespreksmodellen voor dagdagelijkse heldere communicatie + bijhorende gesprekstechnieken
 • Leiden van een vergadering:
  • 6C-model
  • verschil tussen functie, taak en rol
  • no comment
  • geen goed/slecht
 • Een verzoek indienen: do’s en dont’s
 • Slecht-nieuws gesprek: aanpak + valkuilen

Dag 4: Hoe motiveren en met doelen en resultaten omgaan.

 • Motiveren van je team: hoe doe je dat? – Intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • Vitamine C – model.
 • Van SMART naar DRIVE.
 • Het verschil tussen procesdoelstellingen en resultaatdoelstellingen.
 • Iedereen een andere strategie: leren van elkaar.
 • Het  6C-model als basis voor conflicthantering – Conflicten en moeilijke gesprekken.

Wil je deel uitmaken van een leuke diverse groep?

Een korte checklist of dit voor jou de juiste opleiding is.

Voor Wie?

 • Leidinggevenden

  Communiceren, leiderschap versterken vanuit een coachende houding en kennis van team dynamieken zijn enkele van de topics die aan bod komen.

 • Coaches

  Begeleid je managers, dan zal je versteld staan van onze unieke kijk op de organisatie als levend systeem en de vele praktische tips die je hen kan geven.

Wat?

Wat brengt deze opleiding?

 • Je kan duurzaam verbinden met de mensen uit je omgeving.
 • Je krijgt inzicht in de noden en uitdagingen van de mensen uit je team.
 • Je communicatie is helderder.
 • Je kan beter en met meer resultaat delegeren.
 • Je staat meer in je kracht als leider en dit straal je uit.
 • Je ervaart persoonlijke verrijking en meer authenticiteit.
 • Je veerkracht als mens en als leider verhoogt.

Onze aanpak

 • Een mix van praktijkgerichte theorie en oefeningen. Deelnemers kunnen ook een eigen casus inbrengen.
 • Interactief.
 • Slechts een beperkt aantal deelnemers waardoor er voldoende tijd en ruimte bestaat om de aangeleerde vaardigheden en technieken in te oefenen.
 • De opleiding wordt gegeven door twee docenten waardoor er een intensieve begeleiding is. Op die manier is er naast het bereiken van de algemene doelen ook ruimte en tijd om de individuele ontwikkeling te begeleiden.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO portefeuille kan betalen worden certificaten gegeven.

Opleidingscheques?

Wens je gebruik te maken van opleidingscheques, dan zijn de regels van de VDAB dermate onduidelijk dat wij dit systeem helaas niet meer ondersteunen.

Om gebruik te maken van opleidingscheques mag je immers niet hoger opgeleid zijn of je dient in loopbaanbegeleiding te gaan en van je begeleider de nodige documenten te vragen dat deze opleiding wel in je loopbaan past.

Wil je als particulier een opleiding volgen, dan is de wet helaas niet fair. Contacteer ons gerust om gebruik te maken van onze promoties.

Educatief verlof?

Wij zijn een private, niet gesubsidieerde organisatie en maken geen deel uit van opleidingen die je kan volgen in het kader van educatief verlof.

Het staat de werkgever wel vrij dit toe te kennen en zelfs jouw opleiding te vergoeden.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

De lesgevers

Deze opleiding kan door verschillende trainers gegeven worden, afhankelijk van locatie en datum.

Op de agenda staat de hoofdtrainer vermeld.

Onze trainers zijn ook voor In-company trainingen beschikbaar.

Celine Boelens

Celine Boelens

Trainer | Coach | Loopbaan begeleider | Ergo | Vennoot

Celine is ergotherapeute van opleiding. Ze is zaakvoerder van Moving Matters en Private-dining.

Celine is loopbaanbegeleider en jongerencoach in Open Mind en is trainer van verschillende opleidingen in Open Mind. Verder geeft ze in company trainingen voor onderwijs en zorgsector.

Celine is een vroegbloeier, ze runde op jonge leeftijd reeds een dansschool en werkte als kind reeds mee in de horecazaak van haar ouders. Als trainer en coach is ze heel direct en wordt door vele cursisten haar humor gesmaakt.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Serge is bezieler en zaakvoerder van Open Mind sinds 2000. Hij is de grondlegger van de verschillende coach-formats en opleidingen in Open Mind.

Serge is ingenieur van opleiding en was jaren zaakvoerder van een alarmbedrijf. Het is voor hem een constante uitdaging om het lesmateriaal te verbeteren en vernieuwing te brengen, alsook om efficiëntere manieren te vinden om het lesmateriaal aan de cursisten uit verschillende contexten over te brengen.

Getuigenissen

default image

Anders leerrijk

Een vernieuwende kijk op coaching in bedrijven.

6 juni 2017

default image

Out of the box

Deze opleiding is zeer gevarieerd en toepasbaar op verschillende domeinen. Eveneens verrijkend naar zelfinzicht toe. Een 'andere' boeiende manier om naar business te kijken, en soms ook de gevoelige snaar raakte.

Sylvie G Loobaancoach, life & businesscoach 6 juni 2017

default image

Uniek binnen business

Door tal van formats zorgt deze opleiding ervoor dat het uniek is binnen business. No nonsens en to the point geven je als coach de nodige handvaten om op een menselijke - persoonsgerichte manier te gaan coachen in bedrijven. Het pakket van informatie is een prachtige waardevolle rugzak waar je als coach op een innoverende nieuwe en vooral frisse manier kan coachen.

Christophe Coach 6 juni 2017

default image

Hands on

Deze opleiding laat je aan de lijve voelen wat coaching echt is. En stimuleert bovendien je persoonlijke groei.

6 juni 2017

default image

Ongeziene diepgang

Alle relevante topics komen aan bod in sneltempo, maar toch met ongeziene diepgang.

6 juni 2017

default image

Eenvoud in complexiteit

Een vernieuwende kijk hoe een bedrijf, bedrijfsleiders en medewerkers kunnen ondersteuning krijgen van een business coach op elk gebied en bij diverse thema's.

6 juni 2017

default image

Kennisdeling

Iedere module heeft mij bepaalde inzichten bijgebracht. De interactieve formats zijn interessante leermomenten.

6 juni 2017

default image

Vernieuwend interactief

De thema's geleerd via body learning blijven het meest hangen zonder extra inspanning achteraf.

6 juni 2017

default image

Duidelijk to the point

Deze opleiding laat alle facetten zien van het bedrijfsleven en geeft bruikbare tools aan om situaties juist te leren inschatten, evenals opties met mogelijke oplossingen.

6 juni 2017

default image

Consistente aanpak

De opleiding wordt op een aparte manier - directe en eye opening - gegeven. De stof is duidelijk!

6 juni 2017

default image

Werkelijk coachen in bedrijven!

Volg alle modules; het brengt je een inzicht bij het 'werkelijk' coachen van bedrijven.

6 juni 2017

default image

Menselijke business

Business Coaching is een ideale aanvulling en verrijking van de klassieke MANAMA-Business opleidingen. De lesgevers kennen de theoretische basis, maar durven eindelijk verder gaan om antwoorden te vinden/te zoeken op de nieuwe/toekomstige uitdagingen in ondernemingen.

6 juni 2017

default image

Handvaten in businesswereld

Je krijgt stevige handvaten op de gladde klimmuur, die het coachen in de businesswereld is.

6 juni 2017

default image

Vernieuwend en duurzaam

In één dag krijg je toch een helder en beknopt beeld en inzicht in de verschillende domeinen en word je uitgenodigd om te verdiepen waar nodig is.

6 juni 2017

default image

Laat je lichaam spreken!

Naast een duidelijk kader en handvaten, heb ik heel wat oefeningen geleerd die direct toepasbaar zijn en veel informatie geven vanuit het lichaam.

6 juni 2017

default image

Wonderlijke ervaring!

Het is wonderlijk hoe sommige heel eenvoudige lichaamsoefeningen heel wat bewustwording te weeg brengen hoe het komt dat sommige zaken in het dagelijks leven niet altijd lopen zoals verwacht. De herinnering aan het beeld van de concrete oefeningen maakt dat er ook verandering komt hoe je met situaties omgaat in de werkelijkheid. Je voelt ook beter wat je zelf kan doen.

6 juni 2017

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

Over de middag wordt ter plaatse een verse lichte maaltijd geserveerd, met in de namiddag een stukje taart. Dit allemaal om je in de pauze zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat we in het volgend blok er weer tegenaan kunnen gaan.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiscateraar private-dining voorzien. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Heb je bijzondere wensen of een speciaal dieet, dan kan je aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet. Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

voorgerecht Caesar Salad

hoofdgerecht Green curry vegetables

hoofdgerecht Kabeljauw met Vergeten Groenten

Open Mind is ook

on-line ondersteuning via ons leerplatform!

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar. Geen gedoe met dropboxen, youtube,  facebookgroepen, instagrammen etc…

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling on-line, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Wij ondersteunen deze opleiding op vier niveaus:

1: on-line syllabus

Toegang tot het lesmateriaal dat permanent geupdate wordt met mogelijkheid tot maken van pdf documenten voor je archief

2: on-line groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up-en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, litteratuurtips, powerpoints, cetrificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

3: online coachcursus

Gratis toegang tot de on-line versie van integrale coach basis

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding on-line volgen.

X