Change management – Colors of Change

Vijf manieren om mensen te motiveren tot verandering

Change management | Colors of change

Er wordt in kleine groepen gewerkt voor maximale case begeleiding.

Deze opleiding kan ook In-company gegeven worden vanaf 5 deelnemers.

De opleiding van 4 dagen (1450 excl btw) wordt in Lovendegem gegeven.

Eigen aan mens, cultuur en maatschappij is dat ze veranderen. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen, nieuwe technologieën,… alle zetten ze aan tot verandering. Op kleine schaal of op grote schaal.

Ook in bedrijven zet deze verandering zich door. Het probleem is dat iedereen anders omgaat met verandering. De één is blij met iets nieuws, de ander is eerder behoudsgezind. Teveel vernieuwing is een risico, teveel behouden zorgt voor vastroesten. Hoe vind je als organisatie de gulden middenweg en hoe motiveer je je medewerkers tot verandering? Dit  zijn de vragen die we in deze opleiding bekijken.

Vaak is verandering een economische noodzaak maar even vaak lijkt de handleiding daarvoor helemaal zoek. “Try and error” lijkt een veel toegepaste kostelijke methode.

In deze opleiding krijg je tal van nieuwe inzichten in de werking van veranderprocessen. Open Mind is reeds 20 jaar gespecialiseerd in persoonlijke veranderingen en stelt vast dat stilaan de noodzaak ontstaat bij organisaties om veranderprocessen beter te kunnen bevatten.

In change management onderscheiden wij verschillende niveaus:

 • wat is de meest geschikte manier om medewerkers te motiveren tot verandering (colors of change)
 • hoe groot is het draagvlak voor verandering en hoe kan je dit bijsturen
 • hoe creëer je een veilig kader voor verandering (helen van opgelopen wondes van de organisatie)
 • hoe ga je om met loyaliteit naar het oude en verplaats je die naar het nieuwe (systeemwerk)

In deze ruime aanpak volgen we enkele gekende waarden in verandering zoals Hans Vermaak en Léon de Caluwe voor de “colors of change”, aangevuld met nieuwe inzichten rond systeemwerk, draagkracht en traumawerk. Hieronder enkele van hun video’s ter inspiratie.

Inleiding

Red

Yellow

Green

Blue

White

Data

Lesdagen:

Gratis info moment:

zomer opendeurdag 09/09/2018

2018:

Reeks van 4 maandagen:

01/10/2018
08/10/2018
15/10/2018
22/10/2018

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Change Management: 4 dagen

 • via KMO portefeuille € 570
 • zonder KMO portefeuille € 950
  + BTW € 199,5
 • eerste editie start 17/04/18 lanceringskorting 10%

Aanvraag KMO-portefeuille:

 • bedrag aanvraag € 950855 1e editie
 • uren 28
 • omschrijving “Change Management”

Prijzen excl. BTW, incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

We werken in een ontspannen huiselijke sfeer voor optimale beleving en integratie.

Je krijgt toegang tot ons on-line leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding change management.

Je krijgt ook toegang tot onze on-line community en forum voor uitwisseling met medecursisten.

Locatie

Locaties:

Open Mind te Lovendegem (bij Gent)

Bredestraat 11-13 Lovendegem

Het programma

Het programma is opgebouwd rond maximale overdracht van inzichten en ervaringen. Het is bedoeld voor mensen die dagelijks met het vraagstuk van verandering geconfronteerd worden, binnen een bedrijf in verandering, als adviseur, als crisismanager of als schaduwmanager.

Eigen aan het programma is dat een zeer ruim pakket aan inzichten rond change management aangeboden wordt, dit vanuit gekende en nieuwe benaderingen. Zo worden bv de colors of change verbonden met de systemische wetmatigheden en het Oosters chakra-systeem. Hierdoor ontstaat een breder draagvlak, maar tevens ook een gedragen kennis bij de deelnemers.

Doel van het programma is het concept van Change op een eenvoudige manier door en door te bevatten, waardoor je het in dagelijkse beslissingen zal hanteren.

Dag 1: Colors of Change

In dag 1 doorlopen we enkele belangrijke manieren waarop mensen met verandering omgaan. Je leert je eigen voorkeur kennen en die van een ander bevragen. Boeiend om te ontdekken hoe iedereen op een andere manier leert en verandert.

 • soorten leer- en groeiprocessen bij mens en organisatie
 • wie heeft wat nodig voor verandering
 • colors of change | 5 manieren om mensen te motiveren
 • de kwaliteiten en valkuilen van elke kleur
 • wat is de “gepaste” kleurenmix van je actiepunten bij verandering
 • door welke kleur wordt een organisatie gedreven en welke kleur is nodig voor verandering
 • hoe ga je om met de verschillende overtuigingen vanuit elke kleur
 • wat is het systemisch verband met de kleuren
 • wat is de grondslag van de colors of change

Dag 2: Draagvlak voor verandering

Verandering is nodig, het draagvlak ontbreekt vaak. Change management kan op verschillende niveaus doorgevoerd worden.

 • Praktische veranderingen zoals verhuizen van pand
 • Organisatorische veranderingen zoals aanpassingen in het organigram door groei, overnames of afslanking
 • Culturele veranderingen zoals multiculturele teams en internationale samenwerkingen
 • Product verandering zoals nieuwe trainingen, nieuwe markten, nieuwe technologieën
 • Klant | Doelgroep | Markt verandering zoals e-commerce
 • Context | Maatschappelijke veranderingen zoals regelgeving, wetten, beleid van de overheid

In deze dag leer je heel praktisch deze verschillende draagvlakken te onderzoeken zodat een verandering succesvol kan zijn.

Dag 3: Veilig kader

Voor verandering is een veilig kader nodig. In verandering zien mensen gemakkelijk doemscenario’s. Vaak worden ze niet in de verandering betrokken en gaan ze van alles veronderstellen. Duidelijkheid is een noodzaak.

 • Stop de negatieve spiraal door positieve signalen.
 • Wat moeten medewerkers weten en wat niet: “Need to know to go on”.

Een verandering vraagt ook een krachtig en duidelijk leiderschap. Mensen volgen niemand die niet zeker is van zijn stuk.

 • Vormen van leiderschap nodig voor verandering: “walk your talk”.

Verandering brengt extra prikkels met zich mee. Een overload aan prikkels kan reacties veroorzaken als discussie, verloop, vastlopen of slaafs volgen.

 • Bewaak het prikkelniveau bij verandering, zodat iedereen mee kan en overmatige stress de verandering niet blokkeert voor ze tot een succes kan gebracht worden.

Verandering is niet enkel een zaak van het management. Betrek zoveel mogelijk je medewerkers, luister naar hun feedback en creëer een omgeving waarin verandering gestimuleerd wordt.

 • Creëer een kader waarin verandering en groei als een meerwaarde ervaren wordt voor iedere medewerker van de organisatie. Zorg dat je medewerkers fier zijn op de verandering, al was het maar omdat ze er ook inspraak in gehad hebben.
 • Hoe motiveer je medewerkers voor deelname aan de verandering?

Dag 4: Het oude loslaten

Veranderen kan je niet door het oude te behouden. Loslaten is voor veel mensen en organisaties een thema. Eerder dan werkelijk te veranderen wordt geprobeerd om het oude een beetje bij te sturen zodat het minder erg is. Pleisters op wonden die uitnodigen tot veranderingen zijn een gemiste kans. Deze onderwerpen komen aan bod in dag 4:

 • 7 Staps rouwproces voor afsluiten van het oude en plaats te maken voor vernieuwing
 • Inventarisatie van de kost van verandering op verschillende vlakken
 • Systemisch correcte afsluit | rituelen | acties | maatregelen
 • Pijnlijke situaties en frustraties gebruiken voor transformatie
 • Interne en externe “marketing” voor het nieuwe?
 • Verlaten van de comfortzone van het oude en leren genieten van de mogelijkheden van de vernieuwing
 • Coachen op closing
 • Bij een change traject horen ook nieuwe functies, taakomschrijvingen en passende mensen, hoe doe je dat?
 • Change en outplacement. Wie kan blijven en wie niet? Parameters in functie van het succes van de verandering.

Wil je deel uitmaken van een leuke diverse groep?

Een korte checklist of dit voor jou de juiste opleiding is.

Voor Wie?

Deze opleiding is bedoeld voor hoger opgeleide mensen die in de praktijk met Change Management actief zijn.

 • Leidinggevenden

  Ben je leidinggevende in een verandertraject, dan zal je in deze opleiding tal van praktische tips vinden om veranderingen succesvol door te voeren.

 • Managers

  Ben je zaakvoerder van een KMO of CEO van een grotere organisatie, kom je verrijken met de nieuwste beproefde concepten, zodat je geïnspireerd veranderingen kan aanpakken.

 • Crisis, Interim of Schaduw manager

  Is het je taak om een bedrijf in nood opnieuw op de rails te zetten, deze opleiding change management geeft je 4 dagen tips in diverse gebieden.

 • Marketing bedrijven | afdelingen

  Ben je actief in de marketing, dan moet je vaak de nieuwste bewegingen van een organisatie promoten. Wil je als marketingbureau net iets meer bieden en van nieuwe producten of veranderingen een succes maken, volg dan deze opleiding.

 • Coaches en Adviseurs

  Begeleid je zelf mensen zoals managers, dan zal je versteld staan van onze unieke kijk op verandering.

Wat?

Wat brengt deze opleiding?

 • Je leert op een duurzame manier veranderen.
 • Je krijgt inzicht in de noden en uitdagingen van de mensen en organisaties in verandering.
 • Je krijgt in 4 dagen een overzicht van de meest gangbare en meest vernieuwende benaderingen in change.
 • Er is ruimte voor je eigen case, praktisch advies en tips.
 • De trainer van deze opleiding heeft 20 jaar ervaring op verschillende organisatievlakken en wil deze graag delen.
 • Indien nodig kunnen door Open Mind opgeleide adviseurs je project in-company ondersteunen.

Onze aanpak

 • Een mix van praktijkgerichte theorie en oefeningen. Deelnemers kunnen ook een eigen casus inbrengen.
 • Interactief.
 • Slechts een beperkt aantal deelnemers waardoor er voldoende tijd en ruimte bestaat om de aangeleerde vaardigheden en technieken in te oefenen.

Certificaat van deelname

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO portefeuille kan betalen worden certificaten gegeven.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001, VDAB en KMOP

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra en een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

De lesgevers

Deze opleiding kan door verschillende trainers gegeven worden, afhankelijk van locatie en datum.

Op de agenda staat de hoofdtrainer vermeld.

Onze trainers zijn ook voor In-company trainingen beschikbaar.

Serge Van Gampelaere

Serge Van Gampelaere

Trainer | Coach | Zaakvoerder Open Mind

Serge is bezieler en zaakvoerder van Open Mind sinds 2000. Hij is de grondlegger van de verschillende coach-formats en opleidingen in Open Mind.

Serge is ingenieur van opleiding en was jaren zaakvoerder van een alarmbedrijf. Het is voor hem een constante uitdaging om het lesmateriaal te verbeteren en vernieuwing te brengen, alsook om efficiëntere manieren te vinden om het lesmateriaal aan de cursisten uit verschillende contexten over te brengen.

Getuigenissen

Dit is een gloednieuwe opleiding, die binnenkort pas voor een eerste keer start. Getuigenissen volgen later.

Wat nog

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving

De aanpak in Open Mind is toch wel verschillend van wat gangbaar is. Wij houden er namelijk van dat eenieder die een opleiding volgt, zich comfortabel voelt. Onze volledige accommodatie is er dan ook op voorzien dat je je helemaal thuis kan voelen. Dit is namelijk de manier waarop, je authentiek jezelf kan zijn en je het lesmateriaal best integreert.

Kom in gemakkelijke kledij en breng gerust je sokken of sloffen mee ! In onze 3 lesruimtes is alles aanwezig wat je nodig kan hebben.

Wij hebben gemakkelijke stoelen, prima verwarming/airco, verlichting, audio en multimedia.

Maar wij hebben voor jou ook mapjes, stylo’s, dekentjes en voetbankjes ter beschikking.

Hoe minder irritaties je hebt aan je omgeving, hoe meer aandacht je beschikbaar hebt om te leren. Kortom je hoeft niets mee te brengen.

Tijdens de pauzes kan je bovendien in onze afzonderlijke bar-ruimte : genieten in de zetel, aan de toog hangen, aan tafel zitten of kan je een luchtje scheppen in de tuin.

Je kan je gans de dag zelf bedienen aan onze espressomachines, gevuld met top kwaliteit bonen van fleur-de-cafe.

Heb je zin in een theetje, dan kan je steeds kiezen uit meer dan 30 soorten thee. Voor de kleine honger tussendoor is er peperkoek en fruit.

Over de middag wordt ter plaatse een verse lichte maaltijd geserveerd, met in de namiddag een stukje taart. Dit allemaal om je in de pauze zoveel mogelijk te laten ontspannen, zodat we in het volgend blok er weer tegenaan kunnen gaan.

HSP-proof

Open Mind is reeds 20 jaar met HSP bezig en dat wil zeggen dat onze ruimtes helemaal aangepast zijn voor Hoog Sensitieve Personen. Enkele punten waar wij op letten:

 • geen flikkerende TL lichten maar veel daglicht en dimbare halogeenverlichting
 • geen storende achtergrondgeluiden van buitenaf, dimmers, frigo’s, apparaten, piepende of krakende stoelen, andere zalen…
 • fluisterstille beamer, ruisvrije stereo, geurvrije stiften…
 • geen onnodige prikkels maar een eenvoudig rustig interieur
 • dagelijks gepoetste en verluchtte ruimtes
 • levende planten en verse bloemen in de ruimtes
 • verse maaltijden, geen diepvries, geen smaakversterkers, geen blikken
 • toegang tot de tuin en binnentuin als het weer het toelaat
 • pauzes in een afzonderlijke ruimte, niet in de lesruimte
 • afzonderlijke plek voor rokers

Onze maaltijden

Bij elke dagworkshop is een lekker lichte maaltijd voorzien. De maaltijden worden door onze huiscateraar private-dining voorzien. Ze zijn afwisselend met vlees, vis, gevogelte of vegetarisch en steeds met veel verse groenten en verse kruiden. Meestal een soep of voorgerecht en een hoofdgerecht.

Heb je bijzondere wensen of een speciaal dieet, dan kan je aan de kok vragen wat je kan eten en wat niet. Afzonderlijk voor jou koken is helaas niet mogelijk. Bij heel specifieke dieet, breng je best zelf je maaltijd mee.

voorgerecht Caesar Salad

hoofdgerecht Green curry vegetables

hoofdgerecht Kabeljauw met Vergeten Groenten

Open Mind is ook

on-line ondersteuning via ons leerplatform!

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar. Geen gedoe met dropboxen, youtube,  facebookgroepen, instagrammen etc…

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding  kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling on-line, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Wij ondersteunen deze opleiding op drie niveaus:

1: on-line syllabus

Toegang tot het lesmateriaal dat permanent geupdate wordt met mogelijkheid tot maken van pdf documenten voor je archief

2: on-line groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up-en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, litteratuurtips, powerpoints, cetrificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

3: online coachcursus

Gratis toegang tot de on-line versie van integrale coach basis

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding on-line volgen.

X