Boost je Eigenwaarde

Wat is eigenwaarde?

Eigenwaarde is in onze maatschappij toch één van de belangrijke sleutels tot succes.

Vooraleer we met eigenwaarde kunnen werken, beginnen we in deze avondreeks met de definitie ervan. Al snel zal je er achter komen dat je de waarde niet zelf bepaalt maar dat de context, hoe spijtig ook, dat voor jou doet. Wat jij wel kan doen, is op zoek gaan naar de juiste context voor je kwaliteiten, dan zullen ze ook naar waarde ingeschat worden. Vele mensen met een lage eigenwaarde falen steeds, omdat ze “varkens piano willen leren spelen”. Vreemd dat ze niet succesvol zijn!

Om je eigenwaarde te boosten werken we in deze avondreeks rond twee thema’s:

  • In welke mate kan je je ZELF zijn?
  • Kan je context je kwaliteiten naar waarde schatten?

Om dingen gedaan te krijgen van de context (werk, familie, vrienden…) gaan we vaak “pleasen”. Je best doen is eigenlijk jezelf motiveren om meer te doen dan wie je bent. Dat is namelijk niet goed genoeg. Hoe vaker je gaat pleasen, hoe meer je eigenwaarde onderuit gaat en hoe meer je in de “poppenkast” van het leven terechtkomt.

In deze avondreeks bespreken we 10 manieren hoe je jezelf steeds verliest en hoe daardoor je eigenwaarde onderuit gaat.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen worden vaak door elkaar gebruikt. Er is echter een groot onderscheid. Zelfvertrouwen heeft met veiligheid te maken en daardoor ook met de context. Om eigenwaarde te hebben zal je dus ook een veilige context moeten opzoeken. Hoe je met een context omgaat die jou niet begrijpt en naar waarde schat, is dan ook het tweede luik van deze avondreeks.

We bespreken hoe je je frustratie vanuit de context kan omzetten in een boost voor je eigenwaarde.