OPEN MIND HOME workshops  
     

 

 

 

     
   

 

        

 

Omgaan met hooggevoelige kinderen als ouder en/of opvoeder op school.

Tips voor meer harmonie in de klas of het gezin!

Wat is hooggevoeligheid?

Definitie hooggevoeligheid Wikipedia: Volgens een door psychologe Elaine Aron ontwikkelde theorie is een hoogsensitief persoon (Engels: highly sensitive person ofwel'zeer gevoelig persoon, afgekort HSP), iemand met een gevoeliger zenuwstelsel dan gemiddeld. In het Nederlands wordt highly sensitive vertaald als hoogsensitief of hooggevoelig. De theorie werd in 1996 gepubliceerd en is dus relatief nieuw. Als we het over kinderen hebben,  spreken we over hoogsensitieve kinderen, hoog sensitieve kinderen, hooggevoelig kind, hsp kind of zelfs hsk.

Kenmerkend aan Arons onderzoek is dat zij een verband probeert aan te tonen tussen wat zij noemt interne en externe gevoeligheid. HSP -ers zijn zowel gevoeliger voor externe prikkels zoals geluiden, geuren, etiketjes in hun kledij als voor interne prikkels zoals snellere ontroering door muziek, grotere reactie als iemand boos kijkt naar hen, groter opmerkingsvermogen voor hoe iemand anders zich voelt en of die vb eerlijk is,...
Precies door deze sensitiviteit krijgen zij meer prikkels te verwerken, omdat er meer 'impulsen' uit zowel hun eigen gedachten als uit de omgeving 'op hen af komen'. Deze twee soorten gevoeligheid hebben op elkaar ook een versterkend effect: de intense waarneming van de omgeving resulteert in meer zintuiglijke prikkels waarover moet worden nagedacht.

De manier waarop de persoon zelf met deze hooggevoeligheid omgaat, bepaalt in sterke mate het welbevinden van deze persoon.

Hoe herken je hooggevoelige kinderen in je klas of thuis? hsp kenmerken:

Een hooggevoelig kind zal

 • snel schrikken
 • last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen de huid
 • niet houden van verrassingen
 • meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf
 • lijken gedachten te kunnen lezen
 • moeilijke woorden gebruiken voor hun leeftijd
 • elk vreemd geurtje ruiken
 • een scherpzinnig gevoel voor humor hebben
 • zeer intuïtief lijken
 • moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 • moeite hebben met grote veranderingen
 • willen zich verkleden als de kleren nat of zanderig zijn geworden
 • veel vragen stellen
 • perfectionistisch zijn
 • oog hebben voor het verdriet van anderen
 • van rustige spelletjes houden
 • diepzinnige, beschouwende vragen stellen
 • zeer gevoelig zijn voor pijn
 • slecht kunnen tegen een luidruchtige omgeving
 • oog hebben voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk)
 • eerst kijken of het veilig is alvorens ergens in te klimmen -het best presteren wanneer er geen vreemden bij zijn
 • de dingen intensief beleven
 •  ...

Thema's:

In deze avondreeks rond het hoogsensitief kind krijg je tips over hoe om te gaan met hooggevoelige kinderen, zowel voor ouders, opvoeders als onderwijzend personeel. Een HSP kind kan heel druk zijn of juist heel stil en teruggetrokken. Het HSP kind kan je als barometer zien in je klas of je huis. Er wordt met volgende thema's gewerkt:

 • hun plek thuis en op school
 • pesten, ruzie maken
 • omgaan met intense gevoelens van het kind
 • begeleiding in nieuwe situaties
 • belang van grenzen stellen op een voor het kind veilige manier
 • omgaan met prikkels en rust
 • problemen met nachtrust
 • leermoeilijkheden en hoogbegaafdheid
 • sociaal contact
 • belang van eten op tijd
 • chaos en structuur
 • ADHD en andere stoornissen
 • De eerste signalen leren zien
 • Bioritme
 • Openen en afsluiten
 • hoe kan je die kinderen beschermen
 • Bewust van spanningen

Add, Adhd, autisme en hooggevoeligheid?

Er wordt een heel duidelijk kader gegeven waarin je de gelijkenissen en verschillen kan plaatsen tussen hooggevoelige kinderen en ADD, ADHD en hooggevoeligheid en autisme.

 

Leerkrachten en ouders die deze reeks volgden, merken onmiddelijk een verandering in de onrust van het ADHD kind, of in de aanwezigheid en alertheid van het ADD kind of in de mogelijkheid tot contact van het licht autistische kind, na het toepassen van de tips uit deze reeks gedurende een paar weken. Elk krijgt tips voor de specifieke opvoedsituatie.

 

 

 

 

Lesdagen:

hsp kind:

 

Lesuren

hsp kind: van 10-17u, welkom vanaf 9u30

 

Bijdrage

hsp kind: Bijdrage: 90€
Ben je leerkracht of zorgleerkracht in het kleuter- of lager of middelbaar onderwijs, dan betaal je slechts 65 euro.

 

Hier inschrijven

Ik ben nieuwe klant

Ik ben reeds klant

 

Locatie

Centrum Open Mind | Bredestraat 11-13

9920 Lovendegem (bij Gent - België)

 

Opmerkingen

 

Voor Wie?

hsp kind: Voor ouders, leerkrachten en begeleiders van hooggevoelige kinderen.

 

Lesgever

Sofie De Vos

Geertrui Dobbeleir

 
 

Disclaimer    |    Copyright    |    Publicaties   |   Gegevens   |   Blog    |   Praktische Info   | Shop