Systemisch Trainingsacteur

Diepere manier van kijken naar interactie

Master module Systemisch Trainingsacteur

Bijscholing voor trainingsacteurs in systeemwerk

systemisch trainingsacteur

Deze opleiding systemisch trainingsacteur wordt in Gouda gegeven.

Locatie De Berk | Krugerlaan 79 | 2806 EC Gouda

Lesgeefvormen

Live

De module systemisch trainingsacteur van Open Mind is de eerste meerdaagse module speciaal voor senior trainingsacteurs die helemaal gericht is op dit vak alleen.
In deze module van 6 dagen leer je op een andere en vooral diepere manier kijken naar interactie. Dat doen we aan de hand van kennis die in 20 jaar bij centrum Open Mind is opgebouwd op het vlak van systemisch denken, coaching en trauma healing.

Je leert aan de hand van de systemische wetmatigheden de processen van de groep scherper te doorgronden als mede je rol sneller en intenser vorm te geven. Na deze module systemisch trainingsacteur kun je sneller inschatten welke feedback de meeste groei zal geven bij een deelnemer.
Daarnaast leer je als trainingsacteur beter inschatten wat de juiste prikkel is voor de deelnemer en de dynamiek van een rollenspel eventueel te vertalen naar een korte coachoefening waarin zowel het hoofd als het gevoel en het lijf van de deelnemer wordt aangesproken om tot een diepere ervaring en inzicht te komen.

Systemisch trainingsacteur zijn is

 • snel inzicht in de deelnemer
 • makkelijke connectie met de deelnemer
 • werken met coachformats
 • de juiste prikkel geven
 • herkennen en inspelen op traumareacties
 • inzicht koppelen aan actie
 • minder praten en meer doen in feedbackmomenten

Het programma van de Opleiding systemisch trainingsacteur

6 dagen, telkens een ander thema

Dag 1: Waarnemen vrij van Oordeel

Esoterisch waarnemen

Waarnemingsvermogen is iets wat een trainingsacteur niet genoeg kan trainen. We leren te vertrouwen op onze zintuigen. Bij waarnemen spelen intuïtie en empathie echter ook een cruciale rol. Vaak leren we alleen naar de woorden te luisteren. In deze opleiding systemisch trainingsacteur leer je de waarde van het waarnemen van energie en hoe empathie en intuïtie je daarin kunnen helpen.

Oordeelvrij werken

Oordeel verstoort onze waarneming, de verbinding tussen mensen en ons natuurlijk handelen. Het kennen en parkeren van je oordeel, maakt daar weer ruimte voor.

Dag 2: Spanningsdetectie en trauma

Spanningsdetectie

Trainingsacteren is fenomenologisch werken. De acteur geeft een prikkel en kijkt en handelt op de reactie van de deelnemer. Een trainingsacteur moet in staat zijn om op het juiste prikkelniveau te werken met die deelnemer. In deze cursus leer je beter in te schatten hoe hoog het pikkelniveau aanvankelijk is en je weet hoe je input daaraan aan te passen.

Omgang met trauma

Er zijn bij veel mensen trauma`s ontstaan op communicatie en verbinding. Een systemisch trainingsacteur kan ze herkennen en weet hoe met de verschillende traumareactiepatronen om te gaan.

Dag 3: Systeemwerk in communicatie

Het kennen en herkennen van Systemische wetten in communicatie

Alles is een systeem. Ook een 1-op-1 gesprek. Dat betekent dat zowel in de groep als in het oefengesprek de wetmatigheden van systemen van toepassing zijn. Ze kunnen herkennen en de onbalans kunnen zien, helpt de acteur met het doen van waardevolle interventies.

Dag 4: Systeemwerk vertalen naar acteren

Het kunnen vertalen van systemische wetten naar spel

De kracht van de wetten toont zich in gedrag van mensen. De wetmatigheden helpen de trainingsacteur om een intake snel te kunnen vertalen naar spel. Je weet de dynamieken te vertalen naar speelbaar gedrag. Meer info over systeemwerk.

Dag 5: Het in actie brengen van de vraag

Het in actie kunnen brengen van een klantvraag

Het hoofd weet dingen. Het lijf voert uit. Het lijf heeft in gedrag veel eerder iets te leren dan het hoofd. Gedrag gaat vaak onbewust en automatisch. Vandaar dat Open Mind coaching werkt met ervaringsformat waarin we het lijf in actie brengen. We noemen dat Body Learning. Na deze masterclass kun je aangeleerde formats toepassen.

De vraag van een klant kunnen vertalen naar het lijf of een beeld

Alles zit in alles. Hoe we zijn is vaak zichtbaar aan de stand van schouders, heupen, borst, etc. Het lijf als zodanig kan ons veel vertellen wat er bij iemand speelt. Het kan voor een trainigsacteur zeer helpend zijn om de vraag van een deelnemer over een rol naar het lijf te vertalen en op die manier in te voelen wat er mogelijks speelt. Maak kennis met bio-dynamica.

Dag 6: Systemische cases

In deze laatste dag in ruimte voor het inbrengen van eigen vragen of cases.

Data

Lesdagen:

Kennismakingsworkshop:
nog te plannen

2022 in Gouda:

03/09/2022
10/09/2022
24/09/2022
14/10/2022
05/11/2022
19/11/2022

Lesuren:

We starten stipt om 10u tot 17u
Je ben welkom vanaf 9u30, koffie en thee staan klaar!

Prijs

Bijdrage:

Systemisch trainingsacteur: 6 dagen

 • € 950 excl BTW of € 1.149,5 incl BTW (Nederlanders met BTWnr zijn vrijgesteld van BTW – BTW verlegd)
 • KMO portefeuille mogelijk voor Vlaamse ondernemingen

Prijzen incl. drank en lichte maaltijd + toegang tot leerplatform.

Interesse? Schrijf je snel in!

Opmerkingen:

Je krijgt toegang tot ons online leerplatform voor een gratis cursus Integrale Basis Coaching en voor je opleiding systemische trainingsacteur.

Locatie

Open Mind Gouda (Nederland)

De Berk Krugerlaan 79 Gouda

Online voorwaarden:

Online deelnemen is niet mogelijk

 • Voor senior trainingsacteur

  Als je voldoende werkervaring hebt en wilt werken op een vernieuwende wijze met formats, waarmee je je kunt onderscheiden van het grote aanbod acteurs in de markt. Voor coachend acteurs die regelmatig zelfstandig met groepen werken is het een onmisbare toevoeging in een volledig ander spectrum.

Wat brengt deze opleiding?

Acteurs werken de laatste jaren vaker in skillslabs zelfstandig in kleinere groepen.

Deze context vraagt meer coachattitude en -kunde om naast het rollenspel tot korte interventies te komen. Deze cursus is bedoeld om het instrument trainingsacteur als zodanig aan te scherpen.

De acteur leert hoe hij nog beter in de flow van het moment kan zijn, gebruik makend van zijn lijf, intuïtie en empathie. Hij vergroot zijn pallet met korte interventies en coachformats zodat lange nabesprekingen tot een minimum beperkt kunnen worden.

De cursus biedt handvaten om op een snellere manier de casus vorm te geven en zelfstandiger te trainen en te coachen.

Veel gestelde vragen

Certificaat van deelname of Diploma

Een certificaat van deelname wordt uitgereikt als je voor de opleiding 80% aanwezig was. Op het certificaat staat wat je geleerd hebt.

Voor alle opleidingen die je met de KMO-portefeuille kan betalen, worden certificaten gegeven. Voor PRO blokken met een certificatieproef krijg je een diploma.

Erkenningen

Voor coachopleidingen bestaat helaas geen wettelijk kader voor certificatie. Wie iets anders beweert, bevraag je best eens waarover de erkenning juist zou gaan en wie die geeft.

Het voordeel is wel dat wij niet beperkt zijn door een “genormeerde” inhoud. Hierdoor kunnen wij steeds de meest vernieuwende technieken brengen en heel snel inspelen op de noden van de mensen, bedrijven en maatschappij.

Wij proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de geldende normen en organisaties die bepaalde certificaten uitreiken als je voldoet aan hun voorwaarden. Er is ondertussen een wildgroei aan organisaties die zogenaamde erkenningen toekennen. In vele gevallen is het een verhaal van veel centen. Wij onderschrijven de normen van ICF, NOBCO, EMCC, ISO9001 en KMO.

Wens je na het behalen van je diploma een certificaat te behalen van één van deze organisaties, dan begeleiden wij je graag. Van zodra er een wettelijke Europese norm komt, zal Open Mind alles doen die te behalen.

Open Mind is gekend voor zijn eenvoud en doeltreffendheid. In al onze opleidingen zijn wij permanent op zoek naar nieuwe en efficiënte technieken. Meer dan 10.000 tevreden klanten over 20 jaar zeggen genoeg. Vele Nederlanders komen in Vlaanderen zoeken wat bij hen niet te vinden is. De naambekendheid is dan ook een waarborg voor kwaliteit waar wij zorg voor dragen.

In het kader van bijscholingen kan het natuurlijk in sommige sectoren een absolute meerwaarde zijn een extra opleiding gevolgd te hebben. De werkgever of je klant als zelfstandige is eigenlijk de enige die de waarde van je diploma bepaalt.

Belangrijk is je kennis en kunde en je netwerk. Twee pijlers waar Open Mind voluit op inzet.

Jeroen Van Wijngaarden

Jeroen Van Wijngaarden

Trainer | Coach | Gouda

Jeroen is incompany trainer uit de buurt van Gouda. Hij verzorgt de opleiding trainingsacteur.

Specialiteit: Leiderschapsvraagstukken en verandertrajecten

Arienne Zwijnenburg

Arienne Zwijnenburg

Trainer | Coach Gouda

Arienne is dansdocente sinds 35 jaar. Samen met Jeroen verzorgt ze de opleiding trainingsacteur.

Specialiteit: Beweging en groepsinteracties

De getuigenissen komen van de evaluatieformulieren van de deelnemers aan de opleiding. Ze scrollen automatisch door.

Wil je ze rustig lezen, ga dan met de muis over een getuigenis. De namen zijn om privacy redenen afgekort.

Verrijkend en inspirerend

Ik heb het als heel verrijkend en inspirerend ervaren, uitnodigend om nog meer in te duiken, eigen te maken en verder te ontwikkelen.

Professioneel vakinhoudelijk

Praktisch, toepasbaar in training en coaching, verzorgd, persoonlijk en actueel voor trainingsacteurs. Een zinvolle verdieping van het vak!

Activerend

Ik vond het een goede balans tussen de theorie en oefenen. Veel leuke nieuwe formats mee gekregen.

Verbinding

Het geeft een kader aan dat wat ik intuïtief al deed, waardoor ik het met meer overtuiging en diepte kan inzetten in mijn vak als trainingsacteur.

Vakverdiepend

Praktisch toepasbaar, vee ltools en verrijking van kennis en kunde. Ik heb er erg veel aan gehad en het komt in mijn werk vaak terug. Ik heb nu meer houvast.

Thuiskomen!

Voor mij was het thuiskomen. Intuïtief was ik al een overgang aan het maken. Mijn werk als trainingsactrice is fijngevoeliger en inzichtelijker geworden aan de hand van de systemische wetmatigheden.

Intuïtie concretiseren

Deze training is voor mij een zeer waardevolle verdieping voor mij als trainingsacteur. Het verbinden met mijn intuïtie en deze concreet omzetten in systemische formats maakt mijn werk als trainingsacteur rijker. Ik heb meer tools gekregen om de deelnemer te laten verbinden met zijn leerdoel en zo succeservaringen te kunnen laten ervaren.

Verrijkend!

Ik vind de opleiding een verrijking voor mij als mens en als professional. Ik vond de afwisseling tussen theorie en oefeningen prettig en de manier waarop de lesgevers werkten, heel integer en deskundig. Ik heb enorm veel geleerd!

Groeien

Ik vind de koppeling theorie met inzichten en ervaringen erg waardevol. Systemisch werken aan den lijve ervaren, vind ik erg sterk!

Het lichaam leert

Het is een ontspannen en verrijkende opleiding waarbij je leert op jouw intuïtie te vertrouwen en het 'niet weten', de lege ruimte, de plek is waar geleerd wordt en ervaren. Per dag wordt er een thema uitgediept en behandeld. Theorie, doen en ervaren worden afgewisseld. Wat een opluchting om steeds meer op zo'n manier te leren en mogen werken!

Diversiteit

Ik heb genoten van de diversiteit en dynamiek van deze training. Mij zijn inzichten en vormen aangereikt die voor mij de moeite waard zijn én bruikbaar zijn binnen mijn werk als trainingsacteur.

Super!

Ik vond de opleiding inspirerend, uitdagend en bruikbaar in mijn werk als trainingsacteur. Systemisch aan de slag als trainingsacteur, super!

Doen!

Deze opleiding is een zeer waardevolle aanvulling op mijn vak als trainingsacteur.

Verdiepend en interessant

Deze opleiding is goed aansluitend op mijn vak als trainingsacteur. Het is zeer helpend om verdiepend het rollenspel te doen.

Blikverruimend!

In een mooie opbouw steeds iets meer inzicht gekregen in welke krachten er spelen in een systeem. Waardevol als trainingsacteur om hier (meer) van bewust van te zijn. Ik heb veel geleerd, gedaan en ervaren met dank aan de begeleiders.

Inzichtgevend

Wat ik erg krachtig vind, is dat in het aspect van systemisch werk goed het belang wordt benadrukt om altijd de grenzen van jezelf en de ander te bewaken.

Professionaliteit

Deze opleiding is een opleiding waar je echt iets aan hebt. Het is ook meteen toepasbaar op je werk als trainingsacteur. Hiermee maak je een flinke stap en kan je iets extra's toevoegen aan je rugzak.

Inspirerend!

De begeleiding van deze opleiding is zeer persoonlijk, wat een echte luxe is! Daarnaast is de opbouw en structuur van deze opleiding een sterk punt. Dit afgewisseld met zeer praktische oefeningen, maakt het fijn en leerzaam.

Verdiepend en vernieuwend

Deze opleiding is heel informatief en speels, waarbij de 2 vakken trainingsacteren en systemsich werk worden vervlochten. Super leerzaam en verdiepend voor je vak als trainingsacteur. Ik heb deze cursus echt opgeslurpt en heb super veel zin in een vervolg!

Leerplatform

Online syllabus

Naast het volgen van de workshop is er aan elke opleiding ook een digitaal luik. Via ons leerplatform krijg je toegang tot de digitale versie van je opleiding.

Volg je meerdere opleidingen, dan komt al je materiaal netjes en overzichtelijk bij elkaar.

Wij hechten veel belang aan de privacy van de mensen en hebben daarom het platform afgeschermd van het internet en in eigen beheer uitgebouwd.

De toegang is onbeperkt in de tijd. Na de opleiding kan je eenvoudig op topic gaan zoeken wat je nodig hebt voor een latere sessie of training. Komt van een bepaald onderdeel van de opleiding een betere versie of een aanvulling online, dan krijg jij automatisch toegang tot de meest recente versie.

Online groepsforum

Toegang tot je lesgroep met de mogelijkheid medecursisten te contacteren via het forum, documenten te up- en downloaden, toegang tot de slides van jouw opleidingsgroep.

In deze groep komen extra documenten, literatuurtips, powerpoints, certificatieproeven en zelfs video’s ter ondersteuning van de opleiding.

Online Basis Integrale Coach opleiding

Bij het volgen van deze opleiding krijg je gratis toegang tot de online versie van integrale coach basis.

Ter ondersteuning van je algemene vaardigheden die je nodig hebt als je omgaat met mensen kan je deze basis coachopleiding online volgen.

Toekomstige Startdata van Master Classes

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

Toekomstige Startdata van Integrale Coach Opleidingen

info over de data van de lopende opleiding vind je op onze agenda

X